Stor forskel på, hvor mange der forlader offentlig forsørgelse efter virksomhedspraktik

Del artiklen:
Der er stor forskel på, hvor mange, der i de enkelte kommuner kommer væk fra offentlig forsørgelse efter virksomhedspraktik.

Der er stor forskel på, hvor mange kontanthjælpsmodtagere, der efter endt virksomhedspraktik kommer i job, uddannelse eller på anden måde bliver selvforsørgende. Se din kommune her.

Af Arne Ullum, [email protected]
og Helle Schøler Kjær, [email protected]

Af Helle Schøler Kjær, [email protected]

Der er et spænd på 30-40 procentpoint mellem de kommuner, hvor færrest og flest har forladt kontanthjælpssystemet efter virksomhedspraktik. Det viser tal fra Jobindsats.dk.

Gruppen omfatter både aktivitetsparate og jobparate kontanthjælpsmodtagere og ledige på integrationsydelse.

Mens statistikken i Jobindsats.dk har overskriften ‘i beskæftigelse’, så er der reelt tale om antallet, der har forladt offentlig forsørgelse og nu er enten i beskæftigelse, på anden måde selvforsørgende eller på SU eller voksenlærling. Selvforsørgende kan f.eks. være at være gift med en, der har fået arbejde, så den ledige ikke længere er berettiget til kontanthjælp.

Nedenfor kan du se tabellen over top og bund og alle kommuner – på kortet kan du klikke ind på din egen kommune og se tal opgjort på en bestemt dato i 2. kvartal sammenlignet med samme periode to år tidligere:

Selv når man trækker de små ø-kommuner fra, er der stor forskel på, hvor mange, der er ikke længere får offentlig forsørgelse et halvt år efter en virksomhedspraktik. På landsplan er det 15,8 procent.

Nedenfor er kommunerne med de laveste tal. Disse kommuner ligger alle på 20 procent eller derover:

Her er kommunerne, hvor færrest har forladt kontanthjælpssystemet et halvt år efter en virksomhedspraktik. Vi har valgt at lave tabellen med kommuner, der rammer under 11 procent.

Her et overblik over alle kommuner:

Rettelse: Overskriften på den sidste tabel er ændret den 5.3. kl. 14:45