Sommeren står for døren, og Folketinget går på ferie. Mens medarbejdere i jobcentrene fra 1. juli skal sende flere ledige i aktivering, lader NB-Beskæftigelse op til den kommende sæson.
Vi er tilbage i begyndelsen af august. 

Ledighed i maj er betydeligt lavere end for et år siden, men højere end for to år siden

Ledigheden falder drastisk, men i maj var den gennemsnitlige ledighed fortsat højere end i samme måned for to år siden. Se tallene for din kommune i Danmarkskortene.
Kommunerne overtog danskundervisning fra Dansk Flygtningehjælp den 1. januar 1999. Indførslen af obligatorisk danskundervisning fik flere flygtninge i job og uddannelse, viser ny dansk forskning.

Danskundervisning får flere flygtninge i job og uddannelse

NB-Beskæftigelse kan i dag præsentere helt ny forskning, der viser, at obligatorisk danskundervisning for flygtninge får flere i arbejde og giver bedre mulighed for uddannelser, der fører til andet end manuelle job.
Langvarig danskundervisning får flygtninge i job og uddannelse, også på langt sigt, viser ny forskning. Mette Foged er hovedforfatter på analysen. Hun er Phd og adjunkt ved Økonomisk Institut på Københavns Universitet.

Forsker: Glem ikke danskundervisning i aktivering til flygtninge

En forskningsprojekt dokumenterer, at danskundervisning er afgørende for at flere flygtninge kommer i job. Det bør politikerne tage med, når de til efteråret vil planlægge 37 timers aktivering for indvandrere, mener forsker.
Jobcentre ansætter flere medarbejdere til at tage presset over sommeren, hvor den aktive beskæftigelsesindsats næsten er tilbage, og tusindvis af sygedagpengemodtagere skal videre efter otte forlængelser af sygedagpengeperioden.

Det bliver en aktiv sommer på jobcentrene, der nu vender tilbage til mere normale tilstande.

Flere jobcentre har ansat ekstra personale til at klare den store aktivitet over sommeren. Fra i dag 1. juli er forlængelsen af sygedagpenge stoppet, og alle ledige skal igen have samtaler og aktiveres efter lovens krav.
Det vil være forskelligt fra kommune til kommune, hvor der skal fyres medarbejdere med besparelsen på ungeområdet, skriver Beskæftigelsesministeriet i et svar til NB-Beskæftigelse.

40.000 indsatser om året for unge spares væk

To femtedele af beskæftigelsesindsatserne på ungeområdet bliver sparet væk fra 1. januar. Det fremgår af et svar fra Beskæftigelsesministeriet, der også forventer, at en omlægning til digitale møder med de ledige vil gøre samtaler 'kortere og mere effektive.'
Enhedslistens Victoria Velásquez er ikke udelt begejstret for tilbud til unge, partiet nu har været med til at skære voldsomt ned på i den delaftale om besparelser på beskæftigelsesindsatsen.

‘Erhvervsuddannelser bruges som skraldespandsuddannelser’

'Tvangsindsatser,' kalder Enhedslistens Victoria Velásquez de tilbud til unge, partiet nu har været med til at skære voldsomt ned på i den delaftale om besparelser på beskæftigelsesindsatsen. Hun er dog enig i dele af kritikken fra kommuner.
(Arkiv) Seks ud af ti personer i fleksjob har en uddannelsesmæssig baggrund, viser tal fra Danmarks Statistik. Hver femte har en videregående uddannelse.

Fakta: Flest ansatte i fleksjob har en uddannelse

HK'ere og pædagoger er de største grupper i fleksjob, der har en uddannelse. I alt seks ud af ti fleksjobbere har en uddannelsesbaggrund. Se tallene her.
Annonce

Podcast

Baggrund

Populære artikler

Tema: Ressourceforløb

(Arkiv) Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) fremsætter lovforslag om ressourceforløb i slutningen af marts og ikke i januar som planlagt.

Lovforslag om ressourceforløb udsat

Først i slutningen af marts vil beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard fremsætte lovforslag om de aftalte ændringer i ressourceforløb.
Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer. (Arkiv)

DH: Flere skal i gang med ressourceforløb tidligere

Der er stadig for stor risiko for, at mennesker bliver hængende i kontanthjælpssystemet i årevis. Det hjælper den politiske aftale om ressourceforløb ikke på, lyder det fra Danske Handicaporganisationer.

Fakta og tal

Yderkommuner har markant større andel ikke-aktive unge

Nye tal viser store forskelle mellem kommunerne i andelen af unge mellem 16 og 24 år, som hverken er i job, uddannelse eller aktivering.

Vinterens corona-nedlukning har stort set ikke påvirket ledigheden

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden korrigeret for sæsonudsving på landsplan har været fuldstændig upåvirket af vinterens nedlukninger af samfundet. Enkelte kommuner er dog blevet ramt.
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), viser i et svar til Folketingets beskæftigelsesudvalg, at en stor del af de ledige under coronakrisen aldrig før har været ledige.

Over en fjerdedel coronaledige har aldrig tidligere været ledige

Nye tal bekræfter, at personer på kanten af arbejdsmarkedet rammes hårdest af coronaledighed. Men over en fjerdedel af dagpengemodtagerne i januar 2021 har ikke været ledige før.

Stor forskel mellem kommunerne i antallet af seniorpensionister

Mellem kommunerne er der meget stor forskel på, hvor mange personer, der blev tilknyttet den nye ordning om seniorpension i 2020. Se din kommune her.

Antallet af sygedagpengemodtagere er steget i 97 kommuner

Næsten alle kommuner havde en stigning i sygedagpengemodtagere på over 25 procent i 2020, men der er alligevel stor forskel mellem stigningerne. Se tallene for alle kommuner, her.

Tema: Pension og seniorpension

(Arkiv) Seniorpensionen blev vedtaget under den tidligere Venstre regering i maj 2019 med støtte fra blandt andet Radikale og Dansk Folkeparti. Her er det tidligere formand for de Radikale, Morten Østergaard, Troels Lund Poulsen (V) og Kristian Thulesen Dahl (DF).

Stort fald i tildelte seniorpensioner ved overgang til ny seniorpensionsenhed

Kommunerne har afgjort 80 procent af sagerne om seniorpension i 1. kvartal 2021, men langt færre har fået tilkendt pensionen på grund af overgangen til ny seniorpensionsenhed. Læs forklaringen her.

Stort forskel på tildeling af seniorpension i kommunerne efter ny opgørelse

STAR's første opgørelse af tildeling af seniorpensioner viser et fald i tildelingsprocenten i enkelte kommuner på mellem 50 og 80 procent. I hele landet faldt tildelingsprocenten med syv procent.
(Arkiv) Folkepensionister, der arbejder, har ret til sygedagpenge under sygdom. Det fik 10.000 pensionister i 2019, viser tal fra Faglige Seniorer.

Fordobling af pensionister på sygedagpenge

Folkepensionister, der er i arbejde, har ret til sygedagpenge som alle andre lønmodtagere. Det fik 10.000 folkepensionister i 2019.