Forskningsleder: Benchmark siger ikke noget om kommunernes beskæftigelsesindsats

Nye benchmark fortæller ikke noget om kvaliteten i kommunernes beskæftigelsesindsats. Derfor kan man hverken bruge dem til at dele kommunerne op i gode eller dårlige eller til at konkludere, at der kan spares penge ved effektivisering af indsatsen, siger forskningsleder i Rockwoolfondens forskningsenhed i et interview med NB Beskæftigelse.

Socialrådgiverne: Udsatte grupper er ikke klar til job

De borgere, socialrådgiverne møder på jobcentrene, er langt fra alle klar til en jobrettet indsats fra dag ét, siger formanden for Dansk Socialrådgiverforening. Politikerne overser gruppen, og kommuner og embedsmænd tror fejlagtigt, at en jobindsats vil hjælpe dem. 

Ny socialrådgiverformand giver fuld opbakning til investering i beskæftigelse

Socialrådgivernes største problem er stress, siger den nyslåede formand for Dansk Socialrådgiverforening, Mads Bilstrup. Men nye indsatser på jobcentrene bringer faglighed og overskud tilbage. 

Flere lønmodtagere særligt i København

Der er kommet flere lønmodtagere - især i København. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Flere danskere på integrationsydelse med lov om opholdskrav for dagpenge

Kommunerne kan forvente en stigning af danske statsborgere på integrationsydelse, når den omstridte Lov 13 bliver vedtaget i næste uge. I et svar til en dansk udviklingsarbejder i Afrika fastholder beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) opholdskravet. 

Fakta: Flygtninge kommer hurtigere i arbejde

Flygtninge kommer nu i arbejde på den halve tid, viser en sammenligning med en opgørelse over beskæftigelsesfrekvensen for flygtninge over en 20-årig periode. Og det gælder både mænd og kvinder.

Markant fald i antallet på integrationsydelse

Flygtninge og familiesammenførte står for dagens gode nyhed på jobfronten. På bare et år er antallet på integrationsydelse faldet med hele 25 procent. Til sammenligning faldt antallet af kontanthjælpsmodtagere kun med 9 procent.

Podcast

Baggrund

Populære artikler

Populære artikler

Hjørring fyrede halvdelen af lederne i forvaltning for at hjælpe ledige i job

Hjørring blev i går fremhævet af regeringens ledelseskommission som en visionær kommune, der ikke er bange for at sætte ledere fra bestillingen, hvis de ikke kan levere. Læs historien bag den markante succes i Hjørring.

Minister får mandat til at sætte kommuner med dårlig job-indsats under administration

Regeringen kan i fremtiden sætte kommuner under administration, hvis kommunen har for mange borgere på offentlig forsørgelse og ikke lever op til centralt fastsatte krav for jobindsatsen.

Stor forskel i hvilke kommuner der får de vestlige indvandrere og efterkommere

Andelen af vestlige og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere har udviklet sig meget forskelligt i landets kommuner siden 2015. Se hvilke kommuner, som tiltrækker flest af de økonomiske attraktive borgere fra de øvrige vestlige lande.

Antal efterlønnere faldet med over 120.000 på 15 år

Godt 63.000 personer er nu på efterløn. Det er et fald med to trediedele siden 2003, hvor efterlønnen toppede med godt 185.000. Mogens Lykketoft (S) beklager udviklingen. 

Stadig lang vej før antallet i kontanthjælpssystemet når ned på 2008-niveau

Der er i dag 30.100 færre på kontanthjælp end da antallet toppede i april 2016. Men der er stadig omkring 30.000 flere på kontanthjælp end lige før finanskrisen brød ud i 2008. Se tallene for alle kommuner her.

Fakta: 1,7 milliarder sparet ved færre på overførselsindkomster fra 2016 til 2018

Det offentlige har opnået en besparelse på 1,7 milliarder kroner ved, at antallet af personer på overførselsindkomst faldt med 40.400 fra april 2016 til april 2018. Det fremgår af et svar fra beskæftigelsesministeren til Folketingets beskæftigelsesudvalg. Se tallene her

Analyse : Kommunerne har effektivt brugt opsvinget til at få flygtninge i arbejde

Foreløbige resultater fra stort forskningsprojekt viser, at det er kommunernes tidlige samarbejde med virksomhederne under højkonjunkturen, der har størst betydning for at få flygtninge og familiesammenførte i arbejde. 

Nu stiger anlægsudgifterne langt hurtigere end forventet i de offentlige budgetter

Nye tal fra Danmarks Statistik viser en voldsom vækst i priserne på især anlægsarbejde. De nye tal presser hele den offentlige sektor - og især kommunerne. Fortsætter udviklingen, vil kommunerne formentligt blive mødt med krav om meget stramme anlægsrammer i de kommende år.

De store byer straffes stadig hårdere for skævhed i beskæftigelsestilskud

Skævhederne i det særlige beskæftigelsestilskud fortsætter med at vokse, viser den nye udmelding af udligning og tilskud fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Se tallene for hver enkelt kommune her.

Filmaftale sætter mål: Flere skal se danske film i biografen

Årligt tilføres dansk film 560 millioner kroner som følge af en filmaftale, som alle partier står bag.

Regeringen vil støtte dansk film med 560 millioner årligt

I forlængelse af medieaftalen har regeringen tirsdag præsenteret sit filmudspil. Regionale filmfonde styrkes.

Pressenævnet afviser klage fra KL over dokumentarprogram på TV 2

Pressenævnet afviser, at TV 2 overtrådte god presseskik, da stationen bragte dokumentarprogrammet 'En rigtig møgsag' umiddelbart før kommunalvalget. KL tager afgørelsen til efterretning og vil ikke gøre mere i sagen.

Medier må optage embedsmænd og sende det ud i radio eller tv

Alle ansatte i eksempelvis den offentlige forvaltning må være klar over, at hvis de taler med en journalist i telefonen, så kan deres udtalelser blive bragt i radio eller tv, uanset om de har givet accept af at medvirke. Læs om en ny kendelse fra Pressenævnet her.

Nyt specialmedie om beskæftigelsespolitik

Alle med særlig interesse for beskæftigelsespolitik kan fra i dag læse de seneste nyheder og analyser på området i et nyt nichemedie, NB-Beskæftigelse. Mediet vil ligesom NB-Økonomi fokusere på substans og have et særlig fokus på kommunerne.