Mens vi venter på valget – og Nina Smith

Journalister spurgte på dagens pressemøde igen og igen til konkrete forslag til reformer i regeringens 2030-plan. Finansminister Nicolai Wammen (S) havde ikke nogen forslag med, men henviste til regeringens tidligere aftaler og udspil.
Socialdemokratiet mener, der frem mod 2030 er et potentiale i at få 20.000 unge, indvandrere og voksne med komplekse problemer i beskæftigelse. Finansminister Nicolai Wammen havde ingen konkrete forslag til hvordan, men henviste flere gange til Nina Smith, der er formand for for Reformkommissionen.
Finansministeren præsenterede fredag morgen regeringens 2030 plan. De ønsker at sætte en række reformer i gang, der kan få 40.000 i arbejde, som ellers ikke tidligere har været muligt at få ind på arbejdsmarkedet.

Dokumentation: Her er potentialet for et arbejdsudbud på 40.000 flere i regeringens 2030-plan

Regeringen beskriver i otte punkter, hvordan arbejdsudbuddet kan øges med 40.000 personer frem til 2030. Halvdelen kommer udsatte grupper, der i dag står uden for arbejdsmarkedet.

Fakta: Fire ud af fem kontanthjælpsmodtagere i øvrig vejledning og opkvalificering er aktivitetspara...

FEJL I DATASÆT ER FJERNET Fire ud af fem kontanthjælpsmodtagere, der deltager i beskæftigelsesindsatser under øvrig vejledning og opkvalificering, er aktivitetsparate, dog med stor forskel mellem kommunerne. En stor del af de aktivitetsparate skal nu i stedet tilbydes virksomhedspraktik.
(Arkiv) Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard afviser, at mere end fire kommuner kan lave velfærdsaftale om frikommuneforsøg på beskæftigelsesområdet.

Peter Hummelgaard præciserer uklarhed om frikommuner i regeringsudspil

En formulering i regeringens udspil om Danmark kan mere III skal ikke forstås sådan, at beskæftigelsesområdet skal udbydes som velfærdsaftaler til flere end de fire kommuner, der allerede er udpeget. Det fremgår af en mail fra beskæftigelsesministeren.
Jobcentret i Skanderborg har i mange år brugt sociale indsatser som en del af beskæftigelsesindsatserne. Det betyder nu, at kommunen ikke taber de mest udsatte ledige med nedlæggelse af indsatser for dem i en ny politisk aftale, siger arbejdsmarkeds- og socialchef Anja Nørby Sørensen.

Beskæftigelsesrettet social støtte kan afbøde store beskæringer af tilbud til udsatte ledige efter L...

Beskæftigelsesområdet i Skanderborg skal omlægge omfattende dele af indsatsen på grund af store besparelser i de kommende år. Men arbejdsmarkeds- og socialchefen frygter ikke, at de mest udsatte arbejdsløse vil blive tabt under omlægningen.
Psykologer og psykiatere kritiserer jobcentre for ikke at lytte nok til deres vurdering af borgere, der bliver sendt i ressourceforløb, skriver TV2 Østjylland.

Skarp kritik: Jobcentres brug af lægeattester er tilfældig

Landets jobcentre bruger udtalelser fra læger og psykologer alt for vilkårligt - til gene for borgere, lyder kritikken.
Medarbejdere i jobcentret og borgerservice på Bornholm holder øje med, om utrygheden stiger blandt borgerne. Indtil nu er der kun en stigende bekymring over verdenssituationen, fortæller arbejdsmarkedschef Allan Westh.

Bornholm: Medarbejdere holder øje med, om der er utryghed blandt borgere

Der er ingen nævneværdig utryghed blandt bornholmere, der kommer på jobcentret og i borgerservice, fortæller arbejdsmarkedschef Allan Westh. Derfor laver kommunen ikke tryghedsskabende initiativer ud over at oplyse om, at der ikke er nogen sundhedsrisiko ved gaslækket.
Annonce

Jobopslag

Seneste nyt fra vores samarbejdspartnere

Podcast

Baggrund

Tema: Fleksjob

Tema: Ressourceforløb

Giv sagsbehandlerne et solidt fundament

Den retlige ramme skal være på plads, når borgere får afgjort sager i det offentlige system.
(Arkiv) Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) fremsætter lovforslag om ressourceforløb i slutningen af marts og ikke i januar som planlagt.

Lovforslag om ressourceforløb udsat

Først i slutningen af marts vil beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard fremsætte lovforslag om de aftalte ændringer i ressourceforløb.

Fakta og tal

(Arkiv) Radikale Venstre vil udfase efterlønnen frem mod 2030, men det er ikke realistisk at øge arbejdsudbuddet med 18.000 til den tid, lyder kritikken. Her er det Sofie Carsten Nielsen på partiets sommergruppemøde.

Kritik: Radikales efterlønsregnskab går ikke op

De Radikale vil øge beskæftigelsen med 18.000 i 2030 ved at afskaffe efterlønnen. Men faldet i personer på efterløn tyder på, at der ikke er så mange at tage af til den tid.

23 kommuner har en ledighed på maks to procent

Ledigheden falder fortsat på tværs af landet, hvor særligt de vestjyske kommuner har en historisk lav ledighed.

Se kortet: Så mange kan gå på Arne-pension i 2022 i din kommune

Andelen af borgere i alderen 63-66 år, der indtil nu har fået bevilget Arne-pension i 2022 er størst i Vest- og Nordjylland. Det kan presse manglen på arbejdskraft yderligere.

CO2-beskatning rammer job i yderkommuner

Ifølge vismændene vil en ensartet CO2-beskatning især ramme job i yderkommuner, mens bykommunerne vil have en fremgang i beskæftigelsen.

Stor forskel i indvandreres beskæftigelse på tværs af kommuner

På tværs af kommuner varierer beskæftigelsesfrekvensen for ikke-vestlige indvandrere fra 48 procent til 72 procent, viser nye tal.

Tema: Pension og seniorpension

(Arkiv) Søren Landkildehus forudså for længe siden, at seniorpension ville tiltrække mange flere, end politikerne havde beregnet. Det er der flere grunde til.

Seniorpension: ‘Det ser ud til at være en attraktiv ordning.’

Seniorpensionen bliver brugt meget mere, end politikerne ventede. Det skyldes især, at arbejdsevnen kun skal vurderes i forhold til den branche, man kommer fra. Dermed er seniorpensionen reelt blevet en rettighed, vurderer erhvervs- og arbejdsmarkedschef.
(Arkiv) Efterlønnere og folkepensionister bliver ikke trukket i pension, hvis de tager job som pædagoger og lærere for ukrainske børn. Det har et folketingsflertal besluttet.

Pensionister modregnes ikke for arbejde med ukrainske flygtninge

Bredt flertal fjerner modregning for folkepensionister og efterlønsmodtagere, der arbejder med ukrainske flygtninge i velfærdssektoren.

19 kommuner har betydeligt større vækst i førtids- og senior pensionister

19 kommuner - her i blandt mange yderkommuner - bliver økonomisk særlig hårdt ramt af en stigende andel borgere på førtidspension eller seniorpension. Det viser nye tal. Se hvordan udviklingen er i din kommune.