Kommentar: Hummelgaard vil ikke ‘gribe ind’ over for stigningen i førtidspensionister

(Arkiv) Ritzau skriver, at beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard vil 'gribe ind' over for en stigning i førtidspensionister. Det skriver ministeren ikke, og NB-Beskæftigelse vurderer, at det modsatte vil være tilfældet.
I et Ritzau-telegram om det stigende antal førtidspensionister tirsdag fremgår det, at beskæftigelsesministeren 'vil gribe ind'. Men det er ikke det, Peter Hummelgaard skriver, og der vil højst sandsynligt ske det modsatte.

Flere førtidspensionister rammer kommuner meget forskelligt

Enkelte kommuner taber op til 1.000 kroner om året pr. indbygger på stigende antal førtidspensionister - andre vinder et tilsvarende beløb.
(Arkiv) Økonomiske incitamenter til at tage arbejde har "ringere betydning for svagere end for stærkere ledige," siger forskningsleder i Rockwool Fonden, Jacob Nielsen Arendt.

Forskningsleder: Økonomiske incitamenter er ikke nok til at få udsatte ledige i job

Dansk Arbejdsgiverforening advarer imod at afskaffe kontanthjælpsloftet i ny reform af kontanthjælpssystemet. Det skal kunne betale sig at arbejde, lyder det fra DA.
For DA er det ikke afgørende, om kontanthjælpsloftet får folk i arbejde. Det er mere et værdimæssigt spørgsmål, at folk i minimumsjob skal vide, at det betaler sig at arbejde, lyder det fra underdirektør Erik E. Simonsen.

DA advarer imod at afskaffe kontanthjælpsloftet

Kontanthjælpsloftet skal bevares, fordi der skal være afstand mellem ydelser og en minimumsløn. Mest af værdimæssige grunde, lyder det fra DA.
Borgerinddragelse er et vigtigt element i Halsnæs Kommunes helhedsindsats for ledige med komplekse problemer, fortæller afdelingsleder Susanne Lefevre Rasmussen.

Kommune: Borgerinddragelse fører til beskæftigelse

Efter fire års helhedsindsats for ledige med komplekse problemer kan Halsnæs Kommune konstatere, at det virker, når borgerne inddrages deres egen sag. Det fremgår af ny VIVE-rapport.

Fakta: Arbejdspres i sundhedssektor får sygemeldinger til at stige

69 kommuner har haft stigning i sygemeldte sundhedsmedarbejdere, der kan skyldes overbelastning. Se din kommune her.
Beskæftigelsesministeriet bekræfter, at over 3.000 medarbejdere i sundhedssektoren i hele landet kan have sygemeldt sig på grund af overbelastning under coronakrisen. (Arkiv)

Minister bekræfter: Stigning i sygefravær kan skyldes overbelastning af sundhedspersonale

Mange kommuner ser stigning i coronarelaterede sygemeldinger. Nye beregninger fra Beskæftigelsesministeriet bekræfter nu, at en del af stigningen i sygemeldinger for sundhedspersonale kan relateres til 'overbelastning som følge af arbejdspres.'
Annonce

Podcast

Baggrund

Populære artikler

Tema: Ressourceforløb

(Arkiv) Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) fremsætter lovforslag om ressourceforløb i slutningen af marts og ikke i januar som planlagt.

Lovforslag om ressourceforløb udsat

Først i slutningen af marts vil beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard fremsætte lovforslag om de aftalte ændringer i ressourceforløb.
Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer. (Arkiv)

DH: Flere skal i gang med ressourceforløb tidligere

Der er stadig for stor risiko for, at mennesker bliver hængende i kontanthjælpssystemet i årevis. Det hjælper den politiske aftale om ressourceforløb ikke på, lyder det fra Danske Handicaporganisationer.

Fakta og tal

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), viser i et svar til Folketingets beskæftigelsesudvalg, at en stor del af de ledige under coronakrisen aldrig før har været ledige.

Over en fjerdedel coronaledige har aldrig tidligere været ledige

Nye tal bekræfter, at personer på kanten af arbejdsmarkedet rammes hårdest af coronaledighed. Men over en fjerdedel af dagpengemodtagerne i januar 2021 har ikke været ledige før.

Stor forskel mellem kommunerne i antallet af seniorpensionister

Mellem kommunerne er der meget stor forskel på, hvor mange personer, der blev tilknyttet den nye ordning om seniorpension i 2020. Se din kommune her.

Antallet af sygedagpengemodtagere er steget i 97 kommuner

Næsten alle kommuner havde en stigning i sygedagpengemodtagere på over 25 procent i 2020, men der er alligevel stor forskel mellem stigningerne. Se tallene for alle kommuner, her.

Flest modtagere af midlertidigt børnetilskud i yderkommuner

Mellem kommunerne er der stor forskel på, hvor mange personer, der modtager det midlertidige børnetilskud. Se tallene for din kommune her.

Trods corona: Antallet af kontanthjælpsmodtagere faldt i 2020

Selvom 2020 var hårdt præget af covid-19 og de medfølgende økonomiske konsekvenser, faldt antallet af kontanthjælpsmodtagere i 2020 med knap 4.000 personer.

Tema: Pension og seniorpension

(Arkiv) Folkepensionister, der arbejder, har ret til sygedagpenge under sygdom. Det fik 10.000 pensionister i 2019, viser tal fra Faglige Seniorer.

Fordobling af pensionister på sygedagpenge

Folkepensionister, der er i arbejde, har ret til sygedagpenge som alle andre lønmodtagere. Det fik 10.000 folkepensionister i 2019.
Jobcentrene skal fortsat have kontakten med borgeren og indsamle oplysninger, der skal ligge til grund for vurderingen af arbejdsevnen. En selvstændig enhed under ATP overtager 1. januar myndigheden til at afgøre sagerne.

KL: Folketinget mangler tillid til kommunernes sagsbehandlere

En ny seniorpensionsenhed skal fra 1. januar overtage afgørelser om seniorpension fra kommunerne. Den skal som en af sine første opgaver revurdere kommuners afslag på seniorpension.

Kommunerne ser ud til at nå i mål med tildeling af seniorpensioner i 2020

Halvdelen af kommunerne gav alle ansøgere seniorpension i tredje kvartal i år. Det betyder, at kommunerne har tildelt pensionen til over 5.700 ved udgangen af september. De politiske forventninger var på 6.200 i hele 2020.