Kraftig vækst i tildeling af førtidspension – se tallene for din kommune

Del artiklen:
Tildeling af førtidspensioner steg med knap 25 procent i hele landet fra 2017 til 2018. Hele 67 procent flere fik i 2018 tilkendt førtidspension end i 2015. Frederikssund Kommune har ændret praksis og firedoblet antallet. Se tallene for kommunerne her

Af Helle Schøler Kjær, [email protected]

På bare tre år er antallet af borgere, som får tildelt førtidspension steget med 67 procent, viser tal fra Jobindsats.dk.

I alt 12.436 borgere fik i 2018 tildelt førtidspension, og det er 2.390 flere end i 2017 og 5.002 flere end i 2015. Dermed er antallet af tildelte førtidspensioner i 2018 steget med 24 procent siden 2017 og med 67 procent siden 2015.

Der er stor forskel på kommunerne. Mens kun få kommuner over tre år har skåret ned på førtidspensionerne, så har 85 kommuner i perioden 2015-18 tildelt flere førtidspensioner. Se udviklingen i kommunerne her.

Frederikssund har ændret praksis og tilkender mange flere førtidspensioner

I Frederikssund Kommune har mere end fire gange så mange fået førtidspension i 2018 end i 2015. Det er sket, fordi kommunen kommer fra et meget lavt niveau, siger Helle Hagemann Olsen, der er arbejdsmarkedsdirektør i Frederikssund. Kommunen tildelte 28 førtidspensioner i 2015.

“Vi var en af de kommuner, der havde færrest på førtidspension, og det skyldes blandt andet, at vi har en meget ung befolkning, men det er ved at ændre sig,” siger Helle Hagemann Olsen.

“At vi er steget så meget, er et udtryk for en ændret praksis, at linjen er ændret. Lovændringen i 2013 har været med til at gøre, at vi har kunnet se på praksis og tilkendelserne, og det har betydet, at vi simpelthen tilkender flere førtidspension.”

I Københavns Kommune er tallet næsten tredoblet siden 2015. Den største stigning kom fra 2017 til 2018, hvor næsten dobbelt så mange fik tilkendt førtidspension. Det skete efter demonstrationer ved jobcentrene og politisk kritik fra bl.a. beskæftigelsesministeren.

Tre gode grunde til op mod tre gange så mange førtidspensionister

Aabenraa Kommune tilkendte i 2018 op mod tre gange så mange førtidspensioner som i 2015. Stigningen er sket år for år. Det forklarer arbejdsmarkedsdirektør Søren Lorenzen med, at det dyk, der kom i tilkendelserne i 2013, da langt de fleste nu først skulle afklares gennem ressourceforløb, holdt sig i flere år.

“Udgangsniveauet var lavt, og opbremsningen efter reformen satte sig i vores tal i længere tid,” siger Søren Lorenzen. Aabenraa har en ret stor andel af borgere på offentlige ydelser i forhold til landsgennemsnittet, og derfor steg tallet frem til 2018.

“Det skyldes demografi, uddannelsesniveau og en mere industritung erhvervsstruktur end gennemsnittet.”

En tredje forklaring er, at kommunen med investeringsstrategien i forhold til de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere sendte dem igennem ressourceforløb, der over tid resulterede i både førtidspension og fleksjob. Se særskilt artikel om udviklingen i fleksjob.

“Vi var igennem en oprydning og afklaring her, og jeg tænker, at det er en del af forklaringen,” siger Sørens Lorenzen, arbejdsmarkedsdirektør i Aabenraa.

Favrskov havde ikke langvarige kontanthjælpsmodtagere

20 kommuner har tilkendt en del færre førtidspensioner i 2018 end i 2017. Nogle af kommunerne har dog i perioden 2015-18 givet betydeligt flere. Kun Favrskov, Langeland, Odder og Roskilde skiller sig her ud ved at have tildelt færre førtidspensioner i 2018 end i både 2017 og 2015.

Tallene er små. Favrskov tildelte 68 førtidspensioner i 2015 og 56 i 2018, og kommunens direktør for Job og Økonomi, Asbjørn Friis Jensen, mener, at en del skyldes tilfældigheder, og at NB-Beskæftigelses tal kun går tilbage til 2015.

“Hvis man ser på udviklingen fra 2013, hvor førtidspensionsreformen blev implementeret, har der i Favrskov faktisk været en stigning i førtidspensionstilkendelserne på 25 procent,” siger Asbjørn Friis Jensen.

“Herudover er der tale om ’forbundne kar’. Udviklingen skal også ses i sammenhæng med, hvor mange borgere, der er visiteret til henholdsvis ressourceforløb og fleksjob. I Favrskov er der i forhold til landsplan relativt færre borgere i ressourceforløb og flere borgere i fleksjob.”

Asbjørn Friis Jensen siger, at Favrskov gennem årene har haft fokus på, at borgerne skal bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet, bl.a. gennem fleksjob.

“Det kan – ud over de tilfældige udsving mellem årene – være med til at forklare, hvorfor vi i Favrskov ikke har haft en stigning i tilkendelser til førtidspension, hvis man ser udviklingen fra 2015.”

I modsætning til det oprydningsarbejde, som Aabenraa har haft i gang, så har Favrskov ikke haft en pukkel af folk på langvarig kontanthjælp, der skulle ryddes op i.

I Roskilde fik 97 borgere førtidspension i 2015, mens tallet var 82 i 2018. Det kom dog fra et højere niveau i årene før. I 2017 fik 119 borgere tildelt førtidspension i Roskilde.

NB: Vi har i en række artikler om udviklingen af førtidspension og fleksjob valgt at opgøre tallene fra 2015, da loven trådte i kraft i 2013 og samme år bevirkede et stort fald i tilkendte førtidspensioner, der begyndte at rette sig i 2014 /hsk