A-kasser giver kun få sanktioner

Del artiklen:
Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix
Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix

A-kasserne bruger langt sjældnere sanktioner end kommunerne over for arbejdsløse. Mindre end hver tiende sanktion er alvorlig.

Af Uffe Gardel, [email protected]

Mens politikernes interesse har samlet sig om kommunernes sanktioner over for jobparate kontanthjælpsmodtagere, har A-kassernes behandling af de ledige været ude af fokus.

Faktisk har STAR, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, i lang tid ikke offentliggjort tal for A-kassernes sanktioner, men via en ansøgning om aktindsigt kan NB-Beskæftigelse her offentliggøre tallene.

Læs også:
Voldsomme forskelle i behandling af ledige

De viser, at A-kasserne ikke alene i gennemsnit giver langt færre sanktioner end kommunerne; der er også meget betydelige forskelle fra kasse til kasse. Hvor kommunerne i løbet af et år i gennemsnit giver en sanktion til 25 procent af de jobparate kontanthjælpsmodtagere, så var det kun 10,7 procent af de ledighedsberørte A-kassemedlemmer, som det seneste år fik en sanktion af deres A-kasse, og i året forinden var det 10,5 procent.

Tallene skal læses med forsigtighed; STAR advarer os om, at styrelsens sanktionsregister er under revision, og at talmaterialet, vi har fået, “ikke (er) valideret og er upræcist. Dette er også årsagen til, at styrelsen ikke for tiden offentliggør denne sanktionsstatistik.”

Rangordningen af A-kasserne i grafen ovenfor bygger på tal for perioden oktober 2018 til september 2019. Tallene for perioden ét år tidligere giver en lidt anden rangordning, men A-kasser med en høj sanktionsprocent det ene år har typisk også en høj sanktionsprocent det andet år.

Der ser ikke ud til at være nogen systematik i hvilke A-kasser, der giver mange sanktioner. De to A-kasser for selvstændige, DANA og ASE, ligger således meget langt fra hinanden; DANA er en af de A-kasser, der hyppigst giver en sanktion, mens ASE ligger tæt på det vægtede gennemsnit for alle kasser.

Uddannelsesbaggrund synes heller ikke altid at kunne forklare forskellene. Socialpædagogernes A-kasse er en af dem, der giver flest sanktioner pr. ledig, mens BUPL’s A-kasse giver meget få. Men alle fire akademiker-A-kasser ligger dog under det vægtede gennemsnit, og tæt på hinanden; fra CA A-kasse, som sanktionerede 8,87 procent, og ned til AJKS, som sanktionerede 7,5 procent.

Milde sanktioner

Går man dybere ned i tallene, ser man, at de fleste af sanktionerne er kortvarige og milde. Det er et billede, som også findes hos kommunerne, hvor det er i under tre procent af tilfældene, hvor sanktionen består i, at man helt standser udbetalingen af kontanthjælp; som regel trækkes der i dagpengene i en afgrænset periode.

For A-kasserne under ét er det ifølge tallene fra STAR godt otte procent af sanktionerne, der er af den alvorligste type, hvor medlemmet pålægges et arbejdskrav – altså mere end dobbelt så hyppigt, som kommunerne standser kontanthjælpen. Arbejdskravet indebærer, at dagpengeudbetalingen standses og først genoptages, når medlemmet har præsteret mindst  300 timers almindeligt ustøttet arbejde inden for tre måneder. 

Halvdelen af alle sanktioner er karantæne-sanktioner, hvor dagpengene bortfalder i tre uger, typisk fordi den ledige selv er skyld i at have mistet sit job. De sidste cirka 40 procent af sanktionerne er såkaldte “så længe”-sanktioner, hvor den ledige får frataget dagpengene, indtil vedkommende opfylder et krav om fx at deltage i et møde eller indtaste sit CV.

Det hører med i billedet, at en ledig kan modtage flere sanktioner i løbet af et år. Således blev der i det forløbne år givet 33.186 sanktioner til i alt 27.645 personer – altså cirka 1,2 sanktioner pr. sanktionerede ledig. Der var i alt i årets løb 258.024 A-kassemedlemmer, som var berørt af ledighed. 

– – –

Sådan har vi gjort

STAR har tidligere offentliggjort tal for både kommunernes brug af sanktioner over for kontanthjælpsmodtagere og A-kassernes brug af sanktioner over for forsikrede ledige, men i længere tid har tallene for A-kasserne været fjernet fra STAR’s statistiksite Jobindsats.dk. 

NB-Beskæftigelse har søgt om aktindsigt i tallene, som A-kasserne fortsat indberetter til STAR. Vi har modtaget de ønskede oplysninger for perioden 1.1.2017-30.9.2018 og 1.10.2018-30.9.2019, med den advarsel om datakvaliteten, vi citerer ovenfor.

Vi har valgt at offentliggøre tallene, uanset den muligvis dårlige datakvalitet, af hensyn til den igangværende debat om dagpengesystemet. A-kasserne vil få mulighed for at kommentere tallene.

Procentandelen af sanktionerede ledighedsberørte er beregnet af STAR. Andelen af de tre hovedtyper af sanktioner – arbejdskrav, karantæne og “så længe”-sanktioner – er beregnet af NB-Beskæftigelse på grundlag af den detaljerede liste over sanktionstyper – 20 forskellige i 2017-18 og 16 forskellige i 2018-19 – som vi har modtaget fra STAR.