Podcasts: Paradigmeskifte i jobcentrene

Der investeres i sagsbehandlere og ledige i kommunerne i disse år. Og pengene kommer så rigeligt tilbage, melder kommunerne, for de langvarigt ledige får job og udvider arbejdsstyrken. Tag en pause fra familien og lyt til NB-Beskæftigelses podcasts om forandringerne. 

Forskningsleder: Benchmark siger ikke noget om kommunernes beskæftigelsesindsats

Nye benchmark fortæller ikke noget om kvaliteten i kommunernes beskæftigelsesindsats. Derfor kan man hverken bruge dem til at dele kommunerne op i gode eller dårlige eller til at konkludere, at der kan spares penge ved effektivisering af indsatsen, siger forskningsleder i Rockwoolfondens forskningsenhed i et interview med NB Beskæftigelse.

Socialrådgiverne: Udsatte grupper er ikke klar til job

De borgere, socialrådgiverne møder på jobcentrene, er langt fra alle klar til en jobrettet indsats fra dag ét, siger formanden for Dansk Socialrådgiverforening. Politikerne overser gruppen, og kommuner og embedsmænd tror fejlagtigt, at en jobindsats vil hjælpe dem. 

Regeringen og DF ændrer opholdskrav for dagpenge til 7 ud af 12 år

Regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om at ændre kravet til, hvor længe man skal have været i Danmark for at kunne få dagpenge fra en A-kasse. Kravet er nu, at man skal have opholdt sig i Danmark i syv ud af tolv år. 

Ny socialrådgiverformand giver fuld opbakning til investering i beskæftigelse

Socialrådgivernes største problem er stress, siger den nyslåede formand for Dansk Socialrådgiverforening, Mads Bilstrup. Men nye indsatser på jobcentrene bringer faglighed og overskud tilbage. 

Arbejdsgivere advarer kraftigt mod forringelser i dagpengesystemet

Arbejdsgiverne i DI advarer om, at det kan være direkte at skadeligt at forkorte dagpengeperioden yderligere eller skære i den generelle sats. Arbejdsgiverne frygter, at det vil få lønmodtagerne til at kræve længere opsigelsesvarsler.

Flere lønmodtagere særligt i København

Der er kommet flere lønmodtagere - især i København. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Flere danskere på integrationsydelse med lov om opholdskrav for dagpenge

Kommunerne kan forvente en stigning af danske statsborgere på integrationsydelse, når den omstridte Lov 13 bliver vedtaget i næste uge. I et svar til en dansk udviklingsarbejder i Afrika fastholder beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) opholdskravet. 

Fakta: Flygtninge kommer hurtigere i arbejde

Flygtninge kommer nu i arbejde på den halve tid, viser en sammenligning med en opgørelse over beskæftigelsesfrekvensen for flygtninge over en 20-årig periode. Og det gælder både mænd og kvinder.

Markant fald i antallet på integrationsydelse

Flygtninge og familiesammenførte står for dagens gode nyhed på jobfronten. På bare et år er antallet på integrationsydelse faldet med hele 25 procent. Til sammenligning faldt antallet af kontanthjælpsmodtagere kun med 9 procent.