Borgmester i Herlev Thomas Gyldal Petersen (S), peger på, at det især er Christiansborg der skal stoppe med at detailstyre både kommuner og skoler, så der er mere frihed til lokalt at lave løsninger for den enkelte unge. Her står han sammen med den ansvarlige minister på området, nemlig børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S). Regeringen har netop meddelt, at de ønsker at alle kommuner bliver frikommuner på børne-, skole-, og ældreområdet.

KØF om ungeindsats: Det starter med folkeskolen

Stor panelenighed om ungedebat til KL's Kommunaløkonomiske Forum (KØF). Kommunerne skal have mere frihed til at lave ungeindsats i folkeskolen, så flere unge kommer i arbejde og uddannelse efter endt skolegang, lyder det.
(Arkiv) Politikere i Hjørring Kommune vil have forskere ved Aalborg Universitet til at vurdere, om en langsigtet investering i børn og unge mellem seks og 29 år virker. Derfor beder de byrådet om at vedtage en 10-årig aftale med forskerne.

Kommunalpolitikere vil indgå 10-årigt samarbejde med universitet

Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget i Hjørring Kommune vil have byrådet til at vedtage en bevilling til et 10-årigt samarbejde med Aalborg Universitet. Forskerne skal følge Ungegarantien i kommunen og være med til at give en årlig vurdering af, om investeringen giver det rette afkast.
"At skære i dagpengene vil være en katastrofe for de unge, men beløbet, man hiver ind, batter jo ikke noget samfundsøkonomisk," siger Camilla Gregersen, formand for Dansk Magisterforening, til Venstres forslag om at skære i dimittendsatsen.

Fagforeninger: Færre dagpenge får ikke de unge i job hurtigere

Venstre vil skære mere end en tredjedel i nyuddannedes dagpenge for at få råd til klima. Det rammer forkert, mener fagforeninger.