Stor forskel på udviklingen i uddannelsesniveauet mellem kommunerne

Udviklingen i uddannelsesniveauet i Danmark viser en stor skævvridning mellem kommunerne, hvor især yderkommunerne sakker bagud. Det gælder både for mellemlange og lange videregående uddannelser.
Virksomhederne mangler uddannet arbejdskraft og kan selv løse problemet ved at sende nyansatte på efteruddannelse, siger østjyske erhvervsledere i undersøgelse. Men de har ikke tid.

Virksomheder kan løse rekrutteringsproblem – men har ikke tid

Over halvdelen af 150 østjyske virksomhedsledere mener, de kan løse deres rekrutteringsproblem ved at efteruddanne nye medarbejdere. Men de har for travlt, siger de i en undersøgelse, som Megafon har lavet for Erhvervsakademi Aarhus.

Stor forskel i andelen af psykisk syge i gang med uddannelse

Se din kommune: Nye tal viser store kommunale forskelle i andelen af unge med psykisk sygdom, som kommer i gang med en ungdomsuddannelse. Det gælder også, når man renser for rammevilkår.
Når de unge skal vælge uddannelse i niende klasse, så har børn med minoritetsbaggrund markant oftere en klar plan end tilsvarende elever med dansk baggrund. Det viser nyt studie fra VIVE.

Ny undersøgelse: Unge fra minoritetsmiljøer er mere bevidste om uddannelse end danske unge

Der er markant flere unge med indvandrerbaggrund, som har en klar plan for deres uddannelse end tilsvarende unge af dansk oprindelse. Det viser ny undersøgelse.
I Sønderborg Kommune er man klar til at gå nye veje med ungeindsatsen.

Ny ungeindsats: ‘Vi tror på dig og det du kan’

Sønderborg Kommune lægger op til en ny indsats på ungeområdet. "Vi skal være mere tålmodige i starten, så vi bliver bedre til at ramme rigtigt på længere sigt," siger arbejdsmarkedschef Lasse Kamp.
Der skal mere fokus på erhvervsskolerne, lyder det fra KL's og regeringens økonomiaftale. Billedet her er fra Cph West, erhvervsskole på vestegnen.

Økonomiaftale: Ungeindsats skal forpligtes på samarbejde med uddannelser

Et afsnit om ungdomsuddannelser i KL's og regeringens økonomiaftale for 2022 lægger op til, at jobcentre skal forpligtes mere på samarbejde med uddannelsesinstitutioner om frafald fra ungdomsuddannelser.

En tredjedel flere i opkvalificering og uddannelse

Flere kommuner har sendt mere end dobbelt så mange ledige på kurser og uddannelse i anden halvdel af 2020 end i samme periode året før. Se tallene for din kommune her.
Bornholm og i Frederikshavn jobcentre ligger i toppen med tilgang til efteruddannelse. Det skyldes begge steder en mangeårig politisk prioritering, fortæller Bornholms jobcenterchef Allan Westh, og afdelingsleder i Frederikshavn, Heidi Juel Frederiksen.

Bornholm og Frederikshavn bedst på ministermål om efteruddannelse til ledige

I andet halvår 2020 lå to kommuner igen i top med opkvalificering og uddannelse til ledige. Det skyldes en årelang indsats, lyder det fra de to kommuner, der her fortæller om indsatsen.
(Arkiv) Med 110 procent af dagpengesatsen er ufaglærte lediges lyst til at uddanne sig som faglærte steget. Beskæftigelsesministeren Peter Hummelgaard (S) præsenterede regeringens udspil på virksomheden Kemp og Lauritzen i Albertslund i juni 2020.

Flere i efteruddannelse i alle regioner

Tre gange så mange ufaglærte er startet på uddannelse til faglært efter mulighed for at få udbetalt 110 procent af dagpengesatsen, viser tal fra Beskæftigelsesministeriet.
Det vil give store samfundsmæssige gevinster, hvis flere ufaglærte får en faguddannelse. Faktisk kan det på lang sigt øge beskæftigelsen med hele 28.000 personer, hvis andelen af ufaglærte falder til det svenske niveau, ifølge ny analyse.

AE-rådet: 5,4 procent færre ufaglærte vil løfte BNP med 25,7 milliarder

Uddannelse af ufaglærte til faglærte kunne give Danmark 28.000 flere i beskæftigelse, hvis andelen af ufaglærte falder til det svenske niveau, viser analyse.
Langt over halvdelen af de unge, der bor i almene boliger og har ufaglærte forældre, har fået en uddannelse, viser ny analyse. Her er det Mjølnerparken i København.

To tredjedele af unge med ikkevestlig baggrund og ufaglærte forældre uddanner sig

Blandt alle 25-årige i alment boligbyggeri med ufaglærte forældre klarer unge med ikkevestlig baggrund sig bedst, viser ny analyse.