Det vil give store samfundsmæssige gevinster, hvis flere ufaglærte får en faguddannelse. Faktisk kan det på lang sigt øge beskæftigelsen med hele 28.000 personer, hvis andelen af ufaglærte falder til det svenske niveau, ifølge ny analyse.

AE-rådet: 5,4 procent færre ufaglærte vil løfte BNP med 25,7 milliarder

Uddannelse af ufaglærte til faglærte kunne give Danmark 28.000 flere i beskæftigelse, hvis andelen af ufaglærte falder til det svenske niveau, viser analyse.
Langt over halvdelen af de unge, der bor i almene boliger og har ufaglærte forældre, har fået en uddannelse, viser ny analyse. Her er det Mjølnerparken i København.

To tredjedele af unge med ikkevestlig baggrund og ufaglærte forældre uddanner sig

Blandt alle 25-årige i alment boligbyggeri med ufaglærte forældre klarer unge med ikkevestlig baggrund sig bedst, viser ny analyse.