Udskældte ressourceforløb forkortes – seniorer fritages helt

Et flertal i Folketinget justerer jobindsats, der skal hjælpe visse borgere tilbage til job eller uddannelse.
(Arkiv) Forhandlingerne om ressourceforløb forventes at fortsætte tidligt i næste uge, oplyser Beskæftigelsesministeriet.

Fakta: Mere end hver fjerde er i ressourceforløb flere gange

Forligspartierne diskuterer at nedsætte varigheden af ressourceforløb fra fem til tre et halvt år. Men mange borgere deltager i mere end ét forløb.
Det hjælper ikke at forkorte ressourceforløb, når muligheden for at gentage forløbene udvides, lyder det fra Lasse Bjerg Jørgensen, BUPL. Fire andre faglige organisationer er enige.

BUPL: Kortere ressourceforløb vil ikke i praksis afkorte forløb

Så længe der er mulighed for flere ressourceforløb, betyder en afkortning af det enkelte forløb ikke noget, skriver fem forbund til de politiske ordførere i forhandlingerne.
Ressourceforløbene skal være kortere. Det er der enighed om blandt beskæftigelsesordførerne i tre centrale partier i forhandlingerne. Samira Nawa, Radikale Venstre, Hans Andersen, Venstre og Karsten Hønge, SF.

Fra forhandlingerne: Ressourceforløb bliver kortere

Forligspartier er enige om at forkorte forløbene betydeligt. Forhandlingerne forventes afsluttet om kort tid.
3F er ikke tilfreds med de ændringer af ressourceforløb, der indtil videre er sivet fra forhandlingerne. "Vi savner forpligtelser for kommunen. Forpligtelser, der gør, at forløbene bliver mere indholdstunge og bedre," siger Tina Christensen, næstformand i 3F.

3F og SF: Forslag mangler retsgarantier for borgere i ressourceforløb

Kommuner skal mærke konsekvenser, hvis de ikke lever op til krav om bedre indhold og hurtigere afklaring, lyder det.
(Arkiv) Mange af Gigtforeningens medlemmer mister den sidste rest af arbejdsevnen på ressourceforløb, lyder det fra direktør Mette Bryde Lind. Derfor står foreningen fast på en afklaringsgaranti på tolv måneder.

‘Mange mister arbejdsevnen i ressourceforløb’

Gigtforeningen fastholder et ønske om en tolv måneders afklaringsgaranti for borgere i ressourceforløb.
(Arkiv) Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards forslag til nye initiativer i ressourceforløb bygger på tidligere evalueringer. De viser, at der er stor forskel på, hvordan kommunerne håndterer forløbene.

Her er beskæftigelsesministerens forslag til ændring af ressourceforløb

De fire initiativer tager alle udgangspunkt i tidligere evalueringer, der viser, at der er stor forskel på kommunernes håndtering af ressourceforløb. Se forslagene her.

Målt i tal: Sådan er det gået med ressourceforløbene

Ressourceforløb skulle sikre, at færre kom på førtidspension og flere kom i en form for arbejde eller i uddannelse. Det er endt med, at langt de fleste er på førtidspension eller andre overførselsydelser, mens ganske få er kommet i arbejde og uddannelse.
KL er utilfreds med, at beskæftigelsesministeren vil tage penge fra kommunen for at finansiere nye udgifter til ressourceforløb, siger Thomas Kastrup-Larsen, formand for KL's arbejdsmarkeds- og borgerserviceudvalg.

KL: Økonomi i forslag til ressourceforløb hænger ikke sammen

Beskæftigelsesministeren vil tage 65 millioner fra kommunerne til at finansiere ændringer. Men det hænger ikke sammen at spare på indsatsen og samtidig give en indsatsgaranti, lyder det fra KL.
John Klausen, professor i socialret ved Aalborg Universitet, vurderer beskæftigelsesministerens forslag til ændring af ressourceforløb for NB-Beskæftigelse. (Arkiv)

Professor: Forslag til ændring af ressourceforløb vil gå ud over uddannelse og opkvalificering

Beskæftigelsesministeren vil spare penge på ressourceforløb og have mere virksomhedsrettet indsats. Det kan især ramme unge med komplekse problemer, der har brug for en langvarig indsats, vurderer professor i socialret, John Klausen.
KLs oversigt over kommunernes regnskaber for 2019 viste, at det er ikke altid, man kan spare penge ved at rykke rundt på finansieringen. En forventet besparelse aktivering er igen skrevet ind i budgettet for kommunernes økonomi i 2020 og 2021.

Finansiering af ændringer i ressourceforløb hviler på usikker antagelse

Ændringer i ressourceforløb skal finansieres ved, at statsrefusionen fjernes. Men det fører ikke til kortfristede besparelser på aktivering for de mest udsatte, viser tidligere erfaringer.
(Arkiv) Hvis borgere med seks år til folkepension skal undtages fra fra ressourceydelse og på førtidspension, kræver det, at de fritages for langvarig aktivering på kontanthjælp, siger professor i socialret.

Ikke nok at undtage seniorer for ressourceforløb

Kommuner kan henvise ældre kontanthjælpsmodtagere til langvarige beskæftigelsesindsatser, selvom de bliver undtaget for ressourceforløb, lyder kritikken.