(Arkiv) Otte ud af tolv medlemmer af a-kasserne vil kunne få glæde af en stigning i dagpenge, som kun skal gives til dem, der har været længst i arbejde, lyder det fra formanden for FH, Lizette Risgaard.

Fagbevægelsen vil give visse ledige højere dagpengesats

Satsen for dagpenge skal afhænge af, hvor meget den enkelte tidligere har arbejdet, foreslår fagbevægelsen.
Det manglende samarbejde mellem jobcentre, læger og andre myndigheder er med til at fastholde socialt udsatte i sygdom, mener praktiserende læge Jannik Falhof.

Læge efterlyser samarbejde med jobcentre om udsatte borgere

Jobcentrene er en af mange myndigheder, der er uden for rækkevidde, når socialt udsatte patienter har brug for, at de samarbejder. Det koster leveår, lyder det fra praktiserende læge i Grenå.
Årsagen til flere ledige skyldes primært, at der er færre i aktivering, hvilket skal ses i lyset af, at landets jobcentre har været delvist nedlukkede.

Ledighedskøen vokser for første gang i otte måneder

Køen af ledige voksede i januar for første gang i otte måneder i hele landet. Det skyldes blandt andet, at færre er i aktivering.
Det kan være forvirrende at følge ledighedsudviklingen, når man den ene dag hører, at ledigheden er faldet, og at den dagen efter er steget. Der er dog ofte forskellige forudsætninger for tallene, som kan hjælpe til at forstå dem.

Sådan skal man læse ledighedstallene

Cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, Jeppe Juul Borre, hjælper dig her til at forstå, hvad man skal lægge mærke til ved de forskellige ledighedstal. Han vurderer, at ledigheden vil falde i de kommende måneder.

FAKTA: En tredjedel flere arbejdsløse efter et år med corona

Kommuner i Jylland og på Fyn har klaret sig bedre igennem coronakrisen end kommuner i hovedstadsområdet og på Sjælland og Bornholm.
Tre ud af ti ledige har ifølge levevilkårsundersøgelsen 2020 fra Danmarks Statistik svært ved at få de økonomiske ender til at hænge sammen. (Arkiv)

Hver tredje ledig har svært ved at betale uforudsete udgifter

29 procent af de ledige havde ifølge undersøgelse svært ved at betale regninger og uforudsete udgifter i 2020.
Erhvervsminister Simon Kollerup (S) præsenterer en ny politisk aftale om yderligere forbedringer af hjælpepakker, der også indeholder forlængelse af dagpengeperioder for syge og ledige.

Ledige og syge får forlænget dagpengeperiode

Ny aftale sikrer sygedagpenge til udgangen af april. Forsikrede ledige får to måneder mere på dagpenge, og kontanthjælpsmodtagere fritages i samme periode for 225-timers reglen.

Januar: Antal ledige stiger med knap 3.400 på to uger

Stigningen i arbejdsløsheden fortsætter i januar. I Vestjylland og på Sjælland er antallet af ledige steget med knap fire procent, viser tal fra STAR. Se udviklingen i otte landsdele og de seneste tal for stigningen af coronaledige i din kommune.

Første måling i 2021: Godt en fjerdedel flere ledige under coronakrisen

Rettelse: Den første oversigt fra STAR over arbejdsløsheden i kommunerne i det nye år er fra 3. januar. Den viser, at der er stor forskel på, hvor meget coronakrisen har betydet for ledigheden i kommunerne. Se din kommune her.

97 kommuner har færre ledige på kontanthjælpsydelser end før coronakrisen

På landsplan har der været et fald i ledige på kontanthjælpsydelser på 8,5 procent fra februar til oktober. Hørsholm ligger på et et rundt nul, mens Solrød har haft et fald på 21 procent. Se din kommune her.
Der har været fart på landets jobcentre mens corona har haft tag i samfundet. Antallet af ledige på kontanthjælpsydelser er således faldet mærkbart siden februar.

Kommuner: Klar strategi har hjulpet ledige på kontanthjælpsydelser igennem coronakrise

To kommuner forklarer fald i ledige på ydelserne med bevidste valg i jobcentrene. En tredje kommune undrer sig over en pludselig tilgang af skrøbelige unge.

Jobcenter har op mod 2.000 fyrede i varslingsforløb

En femtedel er gået direkte i nyt job uden en dag på dagpenge, fortæller Bo Hammer, jobcenterchef i Tårnby. Et forskningsprojekt skal afdække effekten af brug af varslingsmidler.