(Arkiv) "Der er et meget stort potentiale for at forenkle reglerne og så at sige ”nedlægge” den formelle konstruktion omkring rehabiliteringsteamene," siger Thomas Kastrup-Larsen, formand for KL's arbejdsmarkeds- og borgerserviceudvalg.

KL vil afskaffe den formelle struktur omkring rehabiliteringsteams

KL's Thomas Kastrup-Larsen giver kritikerne af rehabiliteringsteams ret: 'Hele konstruktionen omkring rehabiliteringsteams er alt for svær at navigere i for de mest udsatte borgere,' siger han til NB-Beskæftigelse.
HK Kommunal ønsker en fast dato for, hvornår beskæftigelsesindsatsen kan åbne.

Giv os dato på åbning af beskæftigelsesindsatsen

Hellere en lidt senere genåbning end en dag-til-dag åbning, lyder det fra næstformand i HK Kommunal, Mads Samsing. Han er bekymret for, at dag-til-dag lempelser skaber forvirring for borgere og virksomheder.
(Arkiv) Langt de fleste udsatte ledige er tilfredse med den seneste samtale med sagsbehandleren på Jobcenter København, viser undersøgelse fra VIVE. Generelt er tilfredsheden dog faldet betydeligt med jobcentret som sådan.

Københavnske ledige er tilfredse med samtale i jobcentret

Mens udsatte lediges tilfredshed med sidste samtale med sagsbehandleren er høj, er den generelle tilfredshed med jobcentrets behandling faldet betydeligt fra 2019 til 2020, viser VIVE undersøgelse.
(Arkiv) It-virksomheden Schultz foreslår digitalisering på fem områder, der kan give en besparelse på 1,1 milliarder kroner i jobcentrene.

It-virksomhed foreslår effektivisering i jobcentrene til 1,1 milliarder

Den største leverandør af fagsystemer på beskæftigelsesområdet foreslår, at borgerne skal være mere selvbetjente. Samtidig kan en automatisering af administrative opgaver give store besparelser.

Tre vigtige forudsætninger for Schultz’ milliardbesparelse

Der er tre vigtige forudsætninger for, at Schultz milliardbesparelse kan lykkes. NB-Beskæftigelse har bedt administrerende direktør Simon Svarrer forholde sig til dem.
Tre forslag med fem bud på besparelser på jobcentrene er vidt forskellige. De kommer fra KL, HK og it-virksomheden Schultz.

Tre vidt forskellige forslag til besparelser på jobcentre

I sidste uge kom KL med fem forslag til omlægning af beskæftigelsesindsatsen. I denne uge er det HK, og også it-virksomheden Schultz har fem forslag.
En større del uden uddannelse bliver mere socialt udsatte end dem med lange uddannelser, og tendensen er stigende. De dør tidligere; de bliver oftere syge, og de dør oftere af sygdom. Det mærkes i jobcentrene.

Fakta: Social ulighed i sundhed er stigende

Jobcentrene mærker presset fra stadig større social ulighed i sundhed. Siden 2000 er forskellen i ufaglærtes og langtuddannedes sygdom og leveår blevet betydeligt større.
(Arkiv) Enhedslisten vil presse på i både Folketing og kommuner for at forbedre muligheden for revalidering, siger Jette Gottlieb, der er arbejdsmarkeds- og kommunalordfører for partiet.

‘Jeg accepterer ikke, at revalidering skal bruges som sidste mulighed’

På trods af beskæftigelsesministerens afvisning, vil Enhedslisten presse på for at forbedrede muligheder for revalidering. Det vil ske både i Folketinget og i kommunerne, siger partiets arbejdsmarkeds- og kommunalordfører.
(Arkiv) Formand for beskæftigelsesudvalget i Ringkøbing-Skjern afviser, at kommunen er ved at afskaffe revalidering midt i en succes. 65 procent er i arbejde eller på anden måde selvforsørgende efter revalidering i den vestjyske kommune.

Udvalgsformand: Vi afskaffer ikke revalidering

Ringkøbing-Skjern Kommune bevilgede blot ét enkelt revalideringsforløb i 2020, selvom ordningen er en succes. Nu vil beskæftigelsesudvalget undersøge hvorfor.

Revalidering under afvikling i mange kommuner

Nye tal i artiklen: I en lang række kommuner startede færre end tre personer i et revalideringsforløb i det senest opgjorte år. Det er en fortsættelse af en reel udfasning af revalidering, der har været i gang i mange år. Se tallene her.
"Der er ligeså meget fokus på revalidering politisk, som der hele tiden har været," siger arbejdsmarkedschef Lasse Ahlmann Kamp.

En undtagelse: Sønderborg Kommune satser fortsat på revalidering

Mens Ringkøbing-Skjern Kommune næsten helt har droppet ordningen, forsøger Sønderborg at holde fast. Revalidering kan fremover også være kortere uddannelsesforløb på en virksomhed, siger arbejdsmarkedschef.
Sygemeldte skal i arbejde, når de kan, og ikke i jobafklaring. Arbejdsmarkedsudvalget i Holstebro har sendt et brev til Folketingets beskæftigelsesordførere med forslag til store besparelser. Her er det formanden for udvalget, Lars Stampe (S).

Kommune: Afskaf rehabiliteringsteams og jobafklaring for sygemeldte

Holstebros arbejdsmarkedsudvalg har et forslag til, hvordan Folketinget kan hente over en tredjedel af de 1,1 milliarder kroner, som jobcentrene skal spare for at finansiere 'Arne-pensionen.'