Nye tal: Historisk mange personer i arbejdsstyrken

Tal fra Danmarks Statistik viser, at der næsten var tre millioner mennesker i arbejdsstyrken i andet kvartal 2022. Det er det højeste antal nogensinde og er med til at forklare den stadigt stigende beskæftigelse.
Det er svært at rekruttere sosuer til kommunerne. Det skyldes blandt andet, at det er svært at få folk til at uddanne sig inden for faget. Der skal nationale løsninger til, mener flere kommuner, for ellers ender velfærden i en negativ spiral.

Kommuner kan ende i negativ spiral af forgæves rekrutteringer

Det haster med en national løsning på rekrutteringsudfordringerne i kommunerne. Ellers ender det i en negativ spiral, hvor de kommuner, der har det sværest vil få det endnu værre. Det fortæller flere ledere i kommunerne.
Jobcentre i fire kommuner kan blive udsat for en omfattende oprydning i regeljunglen, da fire kommuner står til at blive frikommuner på beskæftigelsesområdet. Det fremgår af økonomiaftalen for 2023.

Økonomiaftale: Fire kommuner kan blive sat fri på beskæftigelsesområdet

Frikommuneforsøget bliver nu udvidet med beskæftigelsesområdet. I første omgang for fire kommuner. Det fremgår af den nye økonomiaftale for 2023.
Jobcentrene havde stort set samme udgifter i 2019 som i 2011, selvom arbejdsløsheden var faldet med over to procent. VIVE har set på hvorfor.

VIVE: Jobcentre har samme udgifter på trods af halveret arbejdsløshed

På otte år faldt ledigheden med to procentpoint, mens udgifterne til jobcentrene var nogenlunde stabil. En af forklaringerne er, at der samtidig kom flere syge og aktivitetsparate til. Der er dog også tegn på, at kommunerne ikke tilpasser antallet af medarbejdere til de færre ledige, skriver VIVE.
Offentliggørelsen af Økonomisk redegørelse majversion 2022 viste, at flere nøgletal omkring beskæftigelse trækker i en positiv retning for kommunerne.

Færre på offentlig forsørgelse i 2022 end forventet

Der kommer færre på offentlig forsørgelse i løbet af 2022 og flere i arbejde. Det viser nye tal fra den økonomiske redegørelse.

Få kommuner har særlig stor stigning i tidlig tilbagetrækning

Ni kommuner har over det seneste år haft en stigning i andelen på førtidspension og seniorpension, der er over dobbelt så høj som landsgennemsnittet.

43 kommuner havde færre job i 2020 end i 2017

Næsten halvdelen af alle landets kommuner har samlet set færre job i det private og offentlige til rådighed for deres borgere i 2020, end de havde i 2017. Fra en af de hårdt ramte kommuner lyder det, at ledigheden nu er godt på vej til at blive normaliseret.
I nogle kommuner kan der være tomme pladser, hvis de har flere jobs til rådighed, end der er borgere.

15 kommuner har flere job end borgere mellem 18 og 66 år

Hvordan ser det ud i din kommune med antallet af job sammenlignet med antallet af borgere i den erhvervsaktive alder mellem 18 og 66 år? Se kortet her. Og læg mærke til flere af kommunerne på den københavnske vestegn.
En redegørelse fra Tårnby Kommunes revisionsfirma Deloitte til STAR viser, at beskyldningerne om uregelmæssigheder var rigtige.

Tårnby Kommune erkender fejl

Tårnby Kommunes arbejdsmarkedsforvaltning har fejlagtigt opført udgifter for blandt andet nyttejob og virksomhedsservice på en konto, der kan udløse refusion fra staten, viser redegørelse til STAR fra revisionsfirmaet Deloitte.

Stor forskel i langtidsledigheden på tværs af kommunerne

Antallet af langtidsledige svinger fra 0,3 procent af arbejdsstyrken til 2,4 procent på tværs af landets kommuner. Særligt hovedstadsområdet har mange langtidsledige.
"Der er så vidt jeg kan se tale om det, der hedder en 'ulovlig direkte tildeling'," siger Mikala Berg Dueholm om Tårnby Kommunes køb af beskæftigelsesindsatser. Hun er advokat og partner i DLA Piper.

Kommune har i flere år ulovligt købt beskæftigelsesindsatser uden udbud

Der er tale om en 'ulovlig direkte tildeling', når Tårnby Kommune har lavet kontrakter med virksomheder på op til 16 millioner kroner uden et offentligt udbud, oplyser advokat til NB-Beskæftigelse. Det er sket flere gange, fremgår det blandt andet af et bilag fra et udvalgsmøde.
Borgmester i Tårnby, Allan S. Andersen (S), ønsker ikke at kommentere sagerne om uregelmæssigheder i beskæftigelsesforvaltningen, før han har fået en redegørelse fra revisionen den 4. oktober.

Tårnby politikere kendte ikke til uregelmæssigheder

"Hvis det viser sig, at der er sket lovbrud, så vil der helt sikkert også blive taget hånd om det," siger Carsten Fuhr, der er medlem af kommunalbestyrelsen i Tårnby for Konservative. Han og andre politikere i kommunen er bekymrede over en række sager, som STAR vil have en redegørelse for. Borgmester Anders S. Andersen (S) (billedet) ønsker ikke at udtale sig.