Stor forskel i langtidsledigheden på tværs af kommunerne

Antallet af langtidsledige svinger fra 0,3 procent af arbejdsstyrken til 2,4 procent på tværs af landets kommuner. Særligt hovedstadsområdet har mange langtidsledige.
"Der er så vidt jeg kan se tale om det, der hedder en 'ulovlig direkte tildeling'," siger Mikala Berg Dueholm om Tårnby Kommunes køb af beskæftigelsesindsatser. Hun er advokat og partner i DLA Piper.

Kommune har i flere år ulovligt købt beskæftigelsesindsatser uden udbud

Der er tale om en 'ulovlig direkte tildeling', når Tårnby Kommune har lavet kontrakter med virksomheder på op til 16 millioner kroner uden et offentligt udbud, oplyser advokat til NB-Beskæftigelse. Det er sket flere gange, fremgår det blandt andet af et bilag fra et udvalgsmøde.
Borgmester i Tårnby, Allan S. Andersen (S), ønsker ikke at kommentere sagerne om uregelmæssigheder i beskæftigelsesforvaltningen, før han har fået en redegørelse fra revisionen den 4. oktober.

Tårnby politikere kendte ikke til uregelmæssigheder

"Hvis det viser sig, at der er sket lovbrud, så vil der helt sikkert også blive taget hånd om det," siger Carsten Fuhr, der er medlem af kommunalbestyrelsen i Tårnby for Konservative. Han og andre politikere i kommunen er bekymrede over en række sager, som STAR vil have en redegørelse for. Borgmester Anders S. Andersen (S) (billedet) ønsker ikke at udtale sig.

Antallet af førtidspensionister fortsætter himmelflugten

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af førtidspensionister fortsætter med at stige på tværs af kommunerne. På bare to år er antallet af førtidspensionister nu steget med 13 procent på landsplan, og antallet er steget i 97 kommuner.
Kommunerne kan risikere at skulle aflevere et milliardbeløb tilbage til staten som følge af, at overførselsudgifterne sandsynligvis bliver lavere i 2022 end man troede, da KL-formand Jacob Bundsgaard og finansminister Nicolai Wammen (S) indgik økonomiaftalen før sommeren.

Overførsler for 2022 nedjusteres med 6,6 mia. kr.

I forhold til skønnet bag økonomiaftalen for 2022 har finansministeriet nedjusteret de forventede overførselsudgifter med 6,6 milliarder kroner i 2022. En stor del af det vil ramme kommunernes midtvejsregulering.
Borgmester i Lolland Kommune Holger Schou Rasmussen (S) kan ærgre sig over, at kommunen har landets højeste andel af førtidspensionister og samtidig har haft en af de højeste stigninger i andelen over de seneste to år.

Andelen af førtidspensionister stiger mest i kommuner, der i forvejen har flest

Mellem kommunerne er der stor forskel på, hvor meget andelen af førtidspensionister er steget over de seneste to år. I enkelte kommuner er andelen steget med over et procentpoint, mens andre stort set ikke har haft en udvikling.
Stor tilflytning af kontanthjælpsmodtagere til Skive er med til at få kommunens antal af førtidspensioner til at stige betydeligt. Det er en af grundene til, at kommunen søger ekstra statslig støtte, fortæller arbejdsmarkedschef Dorthe Hamrum.

Kommune søger om hjælp på grund af stor tilflytning af udsatte borgere

Skive er blandt de kommuner, der har flest tilflyttere med sociale problemer. I forvejen har kommunen flere førtidspensionister end mange andre kommuner. Derfor har kommunen søgt støtte i §16 puljen, en statslig pulje til særligt vanskeligt stillede kommuner.
Hårdt fysisk arbejde, kort skolegang og dårlig sundhed fører til mange førtidspensionister og syge i Faxe Kommune, fortæller kommunaldirektør Carsten Riis.

Derfor er kommuner særligt hårdt pressede af flere på førtidspension og sygedagpenge

Flere ufaglærte, flere ældre, hårdere arbejde. Det er nogle af forklaringerne på, at 21 kommuner har søgt om støtte til 'særligt vanskeligt stillede' kommuner med henvisning til, at de har mange flere førtidspensionister og sygedagpengemodtagere end de fleste kommuner.
En ny delaftale om cirka en tredjedel af den besparelse på kommunernes beskæftigelsesindsats på i alt 1,1 milliarder kroner fra 2025, behøver reelt set ikke blive ført ud i livet. Kommunerne får nemlig pengene, uanset om de gennemfører besparelser eller ej.

Besparelse på aktivering af unge er yderst usikker

Særlige konteringsregler og et nyligt fortilfælde peger på, at det ikke vil have konsekvenser for hverken kommuner eller staten, hvis de netop aftalte besparelser på uddannelseshjælp ikke bliver gennemført. NB-Økonomi forklarer logikken.
Forsiden af den første delrapport fra Reformkommissionen giver et kreativt billede af kommissionens verdensbillede.

Kommuner og beskæftigelsesindsats i fokus for nye reformer

Kommunernes beskæftigelsesindsats er i fokus for tre af fem områder, som ifølge Reformkommission for såkaldte andengenerationsreformer på arbejdsmarkedet skal ændres markant.
(Arkiv) Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard havde indkaldt til første møde om besparelser på jobcentret den 26. april.

Partier mødes om millionbesparelser på jobcentre

Jobcentre skal ifølge aftale om den såkaldte 'Arne-pension' spare 300 millioner kroner i 2022. Forhandlinger om besparelserne går først i gang flere måneder efter økonomiaftale mellem kommunerne og regeringen.

Debat: Beskæftigelsesindsatsen har brug for digitale værktøjer, der ikke kun er motiveret af sparekn...

Debatten om digitalisering af kommunernes beskæftigelsesindsats mangler nuancer, fordi digitalisering bliver opfattet som et redskab til at spare – og kun spare. Det skriver en direktør i KMD, der er en af de to store leverandører af it-systemer til jobcentrene, i dette debatindlæg. Baggrunden er kravet om, at jobcentrene skal levere 1,1 milliarder kroner til finansiering af den såkaldte 'Arne-Pension.' NB-Beskæftigelse fortalte for nylig om et forslag fra den anden store leverandør af fagsystemer til jobcentrene, it-virksomheden Schultz.