"Coronakrisen har vist sig at være anderledes end andre kriser ved at have de her meget voldsomme bevægelser. Lige så kraftigt nedturen var, lige så kraftig ser opturen ud til at være‚" siger Erik Bjørsted, cheføkonom, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, til Information.

Indvandrerkvinders beskæftigelse er nu højere end før coronakrisen

Ikke-vestlige indvandrere er kommet hurtigt i job efter coronakrisen, viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Det skriver Information
Efterspørgslen på at blive testet falder, og det rejser spørgsmålet, hvad skal vi så bruge alle de mange podere til? - Her et testcenter med kviktest drevet af Copenhagen Medical

Fald i covid-test kan forbedre ældreplejens muligheder for ferieafløsere

De 19.000 podere, der indtil nu har taget millioner af test, skal snart til at søge andet arbejde. Det kan måske redde sommer-vikardækningen i ældreplejen.
”Mange flygtninge oplever, at det er urealistisk for dem leve op til kravene for permanent ophold, så mindsker det incitamenterne til at lære dansk og få et arbejde,” siger Jacob Arendt, medforfatter til analysen og forskningsleder i Rockwool Fonden.

Strammere krav får færre flygtninge i job

Da man i 2007 strammede kravene til opholdstilladelse, var målet at få flere flygtninge i beskæftigelse. Men det er gået stik modsat, viser analyse fra Rockwool Fonden.

Stor forskel på andel fleksjobbere i arbejde i kommunerne

København og kommuner langs strandvejen nord for hovedstaden har den mindste andel fleksjobbere i arbejde. På øerne og Jyllands vestkyst er billedet omvendt. Find din kommune her.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

Beskæftigelsen stiger: 6000 personer kom i job i marts

Antallet af nye job var i marts det højeste i et halvt år, men beskæftigelsen er stadig lavere end før corona.
Ny prognose fra AE-Rådet forudser jobfest i begyndelsen af 2022, men ikke for langtidsledige. "Vi forventer, at beskæftigelsen vil være nogenlunde tilbage men ikke, at langtidsledigheden er faldet til niveauet før krisen," siger cheføkonom Erik Bjørsted.

AE-prognose: Jobfest, men langtidsledigheden stiger

Jobcentrene skal sætte målrettet ind for at sikre, at langtidsledigheden ikke fortsat stiger på trods af jobfest allerede i 2022, påpeger AE-rådet.
Danmark vil slå rekord i beskæftigelse i 2022, viser Danmarks Konvergensprogram, som finansminister Nicolai Wammen (S) fremlagde i dag på pressemøde i Finansministeriet.

FAKTA: Flere forventes i arbejde i 2022 end før coronakrisen

Beskæftigelsen ventes at ryge over 3 millioner i 2022, viser prognose fra Finansministeriet.
Næsten en fjerdedel af 1100 ledige i Randers var omfattet, da jobcentret besluttede at screene for funktionsnedsættelser. "Det er meget få, der alene har en fysisk funktionsnedsættelse, så det er et meget kompliceret felt," siger projektleder Camilla Gade.

Jobcenter har succes med at screene ledige for handicap og få dem i job

Randers Kommune har siden 2019 lavet en målrettet indsats for at give mennesker med handicap mulighed for job og uddannelse. Samtidig stiger antallet af CSR-virksomheder.
(Arkiv) Formanden for Danske Handicaporganisationer, Thorkild Olesen, efterlyser, at beskæftigelse og bevilling af hjælpemidler til mennesker med et handicap bliver analyseret forud for en ny handicaplov.

Beskæftigelse ikke med i evaluering af handicapområdet

En omfattende evaluering af handicapområdet skal lægge op til ny handicapreform. Men beskæftigelsesområdet indgår ikke i det forberedende arbejde. Det skal der rettes op på, mener Danske Handicaporganisationer.
(Arkiv) Økonomiske incitamenter til at tage arbejde har "ringere betydning for svagere end for stærkere ledige," siger forskningsleder i Rockwool Fonden, Jacob Nielsen Arendt.

Forskningsleder: Økonomiske incitamenter er ikke nok til at få udsatte ledige i job

Dansk Arbejdsgiverforening advarer imod at afskaffe kontanthjælpsloftet i ny reform af kontanthjælpssystemet. Det skal kunne betale sig at arbejde, lyder det fra DA.
For DA er det ikke afgørende, om kontanthjælpsloftet får folk i arbejde. Det er mere et værdimæssigt spørgsmål, at folk i minimumsjob skal vide, at det betaler sig at arbejde, lyder det fra underdirektør Erik E. Simonsen.

DA advarer imod at afskaffe kontanthjælpsloftet

Kontanthjælpsloftet skal bevares, fordi der skal være afstand mellem ydelser og en minimumsløn. Mest af værdimæssige grunde, lyder det fra DA.
"Det er tudetosset, at det danske samfund, der skriger efter flere sygeplejersker, ikke behandler en mangelvare, som sygeplejersker er, bedre," siger næstformand i Dansk Sygeplejeråd Anni Pilgaard om den norske rekruttering af danske sygeplejersker.

Mere end 50 sygeplejersker om ugen dropper job i Danmark

Det bliver er blevet sværere at fastholde sygeplejersker i job i Dannmark under corona. Vikarbureau melder om en stigning i efterspørgslen på 40 procent i Norge, hvor lønnen er højere, skriver A4 Arbejdsliv.