Ny prognose fra AE-Rådet forudser jobfest i begyndelsen af 2022, men ikke for langtidsledige. "Vi forventer, at beskæftigelsen vil være nogenlunde tilbage men ikke, at langtidsledigheden er faldet til niveauet før krisen," siger cheføkonom Erik Bjørsted.

AE-prognose: Jobfest, men langtidsledigheden stiger

Jobcentrene skal sætte målrettet ind for at sikre, at langtidsledigheden ikke fortsat stiger på trods af jobfest allerede i 2022, påpeger AE-rådet.
Danmark vil slå rekord i beskæftigelse i 2022, viser Danmarks Konvergensprogram, som finansminister Nicolai Wammen (S) fremlagde i dag på pressemøde i Finansministeriet.

FAKTA: Flere forventes i arbejde i 2022 end før coronakrisen

Beskæftigelsen ventes at ryge over 3 millioner i 2022, viser prognose fra Finansministeriet.
Næsten en fjerdedel af 1100 ledige i Randers var omfattet, da jobcentret besluttede at screene for funktionsnedsættelser. "Det er meget få, der alene har en fysisk funktionsnedsættelse, så det er et meget kompliceret felt," siger projektleder Camilla Gade.

Jobcenter har succes med at screene ledige for handicap og få dem i job

Randers Kommune har siden 2019 lavet en målrettet indsats for at give mennesker med handicap mulighed for job og uddannelse. Samtidig stiger antallet af CSR-virksomheder.
(Arkiv) Formanden for Danske Handicaporganisationer, Thorkild Olesen, efterlyser, at beskæftigelse og bevilling af hjælpemidler til mennesker med et handicap bliver analyseret forud for en ny handicaplov.

Beskæftigelse ikke med i evaluering af handicapområdet

En omfattende evaluering af handicapområdet skal lægge op til ny handicapreform. Men beskæftigelsesområdet indgår ikke i det forberedende arbejde. Det skal der rettes op på, mener Danske Handicaporganisationer.
(Arkiv) Økonomiske incitamenter til at tage arbejde har "ringere betydning for svagere end for stærkere ledige," siger forskningsleder i Rockwool Fonden, Jacob Nielsen Arendt.

Forskningsleder: Økonomiske incitamenter er ikke nok til at få udsatte ledige i job

Dansk Arbejdsgiverforening advarer imod at afskaffe kontanthjælpsloftet i ny reform af kontanthjælpssystemet. Det skal kunne betale sig at arbejde, lyder det fra DA.
For DA er det ikke afgørende, om kontanthjælpsloftet får folk i arbejde. Det er mere et værdimæssigt spørgsmål, at folk i minimumsjob skal vide, at det betaler sig at arbejde, lyder det fra underdirektør Erik E. Simonsen.

DA advarer imod at afskaffe kontanthjælpsloftet

Kontanthjælpsloftet skal bevares, fordi der skal være afstand mellem ydelser og en minimumsløn. Mest af værdimæssige grunde, lyder det fra DA.
"Det er tudetosset, at det danske samfund, der skriger efter flere sygeplejersker, ikke behandler en mangelvare, som sygeplejersker er, bedre," siger næstformand i Dansk Sygeplejeråd Anni Pilgaard om den norske rekruttering af danske sygeplejersker.

Mere end 50 sygeplejersker om ugen dropper job i Danmark

Det bliver er blevet sværere at fastholde sygeplejersker i job i Dannmark under corona. Vikarbureau melder om en stigning i efterspørgslen på 40 procent i Norge, hvor lønnen er højere, skriver A4 Arbejdsliv.

Antallet af sygedagpengemodtagere er steget i 97 kommuner

Næsten alle kommuner havde en stigning i sygedagpengemodtagere på over 25 procent i 2020, men der er alligevel stor forskel mellem stigningerne. Se tallene for alle kommuner, her.

Flest modtagere af midlertidigt børnetilskud i yderkommuner

Mellem kommunerne er der stor forskel på, hvor mange personer, der modtager det midlertidige børnetilskud. Se tallene for din kommune her.
(Arkiv) Erhvervsminister Simon Kollerup (S) har indgået en aftale med SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet om at indsamle ideer til, hvordan man kan støtte lokale erhvervsfyrtårne.

Regionale vækstteams skal give anbefalinger i hele Danmark

Syv regionale vækst-teams skal komme med anbefalinger til investeringer i lokale erhvervsfyrtårne for at få landet godt igennem coronakrisen. Der er afsat 500 millioner kroner til at følge op på anbefalingerne.
Hoteller, restauranter, caféer, barer, butikker og turisterhverv er blandt de brancher, der er hårdest ramt af nedlukningen. På grund af de normalvist mange turister og høje benyttelse af de nævnte brancher, er især København derfor presset på beskæftigelsen som følge af coronakrisen.

Rapport: København hårdest ramt af corona-ledighed

En rapport fra AE-rådet viser, at når man ser bort fra offentlig administration, undervisning og sundhed som samlet branche, så er beskæftigelsen i København 4,6 procent lavere, end før covid-19 kom til Danmark.
(Arkiv) Førtidspensionister, der er ægtefæller til personale med ekstravagter under corona, bliver trukket i ydelse. Det vil Folketingets partier ændre. På billedet overvåger en social- og sundhedsassistent to ældre, der netop er blevet vaccineret i Odense.

Udsigt til midlertidig lempelse af forsørgelsespligt under corona

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard vil hurtigt undersøge, om et forslag fra DF kan blive til midlertidig lovgivning under corona.