(Arkiv) Reformkommissionen vil blandt andet måle på, om nye reformer fører til social mobilitet. For eksempel om en søn af en ufaglært bliver faglært eller får en anden uddannelse.

Kommission vil udvikle nye regnemodeller for arbejdsmarkedsreformer

Reformkommission vil have social mobilitet ind i Finansministeriets regnemodeller. Samtidig skal blandt andet sagsbehandlere med praktisk erfaring med målgrupperne være med til at udvikle politikforslag.
Mette Frederiksen foreslår reformer, der skal øge arbejdsudbuddet. De ligger i klar forlængelse af et valgoplæg fra 2019.

Frederiksen fastholder kurs fra valgkampen om nye arbejdsudbudsreformer

Analyse: Dagbladet Børsen bragte det mandag som en nyhed, at statsministeren ønsker at øge arbejdsudbuddet gennem nye reformer. Men regeringen holder blot kursen fra partiets valgoplæg i 2019. Nu også med støtte fra Venstre.
(Arkiv) Økonomiprofessor Nina Smith fokuserede i et indlæg på KØF på tre grupper, de nye 2. generationsreformer skal få i arbejde: Unge uden job og uddannelse, indvandrere og voksne på kanten.

Kommissionsformand inviterer kommunerne til samarbejde om 2. generationsreformer

På Kommunaløkonomisk Forum havde formanden for regeringens '2. Generations Kommission', økonomiprofessor Nina Smith, især fokus på de udsatte grupper på arbejdsmarkedet.

Kritik af 2. generationsreformer: Det diametralt modsatte af udviklingen i jobcentrene

Arbejdsmarkedsprofessor Flemming Larsen roser regeringens oplæg til kommissionsarbejdet for fokus på uddannelse. Ellers er det mere af det samme, blot mere sofistikeret, vurderer han.
(Arkiv) De kommende 2. generationsreformer skal tage udgangspunkt i lediges adfærdsmønstre, fortæller professor Jon Kvist fra Roskilde Universitet. Han var tidligere medlem af dagpengekommissionen, der i 2015 fremlagde sin rapport.

Medlem af ny kommission: ‘Folk opfører sig ikke, som man antager i konventionel økonomi’...

Adfærdsøkonomi kommer til at spille en central rolle i den nye 'Kommission for 2. generationsreformer', som regeringen netop har udpeget. Professor Jon Kvist forklarer, hvad teorien går ud på.
(Arkiv) Nina Smith er formand for den nye "Kommission for 2. generationsreformer, de nye reformveje.” Hun er professor i økonomi ved Aarhus Universitet.

Forstå på fem minutter: Uddannelse helt centralt i regeringens vision for 2. generationsreformer

Bedre uddannelser for alle. Flere skal i job. Der skal skabes flere og bedre job. Det er ambitionen for det reformarbejde, finansministerens nyudnævnte kommission skal arbejde med i to år. Økonomiprofessor Nina Smith er formand.
Med beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i spidsen vil regeringen gøre op med 25 års arbejdsmarkedspolitik. Nu skal man i mindre grad svinge med pisken overfor de arbejdsløse, og i stedet fokusere på tiltag såsom opkvalificering, uddannelse og nedbringelse af sygefravær.

Regeringen gør op med 25 års reformpolitik

Regeringen vil med andengenerationsreformerne på arbejdsmarkedet tage helt andre værktøjer i brug, end man har gjort med 00'erne og 10'ernes arbejdsmarkedsreformer. Minister mener, at 'de lavthængende frugter er plukket'.
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) fremlagde onsdag regeringens plan for at få flere i beskæftigelse. Det skete med betydelig større sikkerhed, end det fremgår af regeringens egne dokumenter.

Regeringen: Ingen sikre effekter af 2. generationsreformer

Beskæftigelsesministeren sagde på samråd tirsdag, at regeringen vil øge arbejdsudbuddet gennem nye reformer. Det fremgår dog af regeringens egen præsentation, at det er uklart, om det kommer til at ske.