"Med det rigide krav om mindst 37 timer og ved kun at fokusere på ledige med ikke-vestlig baggrund risikerer man, at rækkevidden af initiativet bliver meget lille," siger arbejdsmarkedschef i Dansk Erhverv, Peter Halkjær.

Forslag: 37 timers aktivering skal omfatte andre end ikke-vestlige indvandrere

I ny analyse viser Dansk Erhverv, at det er en mindre gruppe ikke-vestlige indvandrere vil blive omfattet af regeringens kommende lovforslag om 37 timers aktivering.
Alle lærere kan vende tilbage på skolerne fra i dag den 6. maj. Her viser skoleleder på Husum Skole Annette Samsøe Jensen rundt, mens børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, folketingsmedlem Jens Joel og overborgmester i København Lars Weiss og børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen ser på. Politikerne er alle socialdemokrater.

Plan for at sende hjemmearbejdende medarbejdere tilbage på arbejdspladsen på vej

21. maj er skæringsdagen for, hvornår hjemmearbejdende medarbejdere kan begynde at vende fysisk tilbage på arbejde. Forhandlingerne mellem aftalepartierne er dog ikke begyndte endnu.
Kurt Holm-Nielsen, netværkschef i Dansk Handicap Forbund.

Kommuner har større fokus på at få handicappede i arbejde

Dansk Handicap Forbund samarbejder med 16 kommuner om en kulturændring, der skal få flere mennesker med handicap i job. Mød netværkschef Kurt Holm-Nielsen og to af kommunerne.
Der er ikke stemmer i at gøre noget for kontanthjælpsmodtagere. Det kan regeringens nedprioritering af et forlig på kontanthjælpsområdet være et udtryk for, lyder det fra arbejdsmarkedsforskerne Flemming Larsen (tv.) og Niklas A. Andersen (th.),Aalborg Universitet.

Regeringen prioriterer fagbevægelsen over kontanthjælpsmodtagere

Der er ikke så mange stemmer i udsatte grupper. Det kan være forklaringen på, at regeringen nedtoner forventninger til nyt kontanthjælpssystem, mens den samtidig åbner op for højere dagpenge til nyledige.

Yderkommuner har markant større andel ikke-aktive unge

Nye tal viser store forskelle mellem kommunerne i andelen af unge mellem 16 og 24 år, som hverken er i job, uddannelse eller aktivering.
Den 1. maj holdt beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) tale hos 3F i Kastrup. Samme dag gav han interview til Jyllands-Posten, hvor han nedtonede forventningerne til et nyt kontanthjælpssystem.

Peter Hummelgaard vil ikke love forlig om nyt kontanthjælpssystem

Ledige og jobcentre skal ikke regne med, at der snart kommer et nyt kontanthjælpssystem. Sådan må man forstå beskæftigelsesministerens udtalelser i interview med Jyllands-Posten lørdag.
Man skal ikke forvente, at der kommer klare forslag fra ydelseskommissionen. Det er kommissoriet alt for uklar til, lyder det fra arbejdsmarkedsforsker.

Forsker forventer ingen klare svar fra ydelseskommissionen

En politisk manøvre, at Peter Hummelgaard nedtoner forventningerne om nyt ydelsessystem forud for offentliggørelse af anbefalinger fra kommission, vurderer arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet.
(Arkiv) Juleuddeling til familier. Kontanthjælpsloftet er centralt i kommissoriet for ydelseskommissionen, der forventes at komme med forslag til nyt kontanthjælpssystem i midten af maj.

Kontanthjælpsloftet centralt i ydelseskommissionens kommissorium

Inden for kort tid forventes ydelseskommissionen at komme med anbefalinger til et nyt kontanthjælpssystem. Kontanthjælpsloftets betydningen for børnefamilier er centralt i kommissoriet.

Vinterens corona-nedlukning har stort set ikke påvirket ledigheden

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden korrigeret for sæsonudsving på landsplan har været fuldstændig upåvirket af vinterens nedlukninger af samfundet. Enkelte kommuner er dog blevet ramt.
Ny prognose fra AE-Rådet forudser jobfest i begyndelsen af 2022, men ikke for langtidsledige. "Vi forventer, at beskæftigelsen vil være nogenlunde tilbage men ikke, at langtidsledigheden er faldet til niveauet før krisen," siger cheføkonom Erik Bjørsted.

AE-prognose: Jobfest, men langtidsledigheden stiger

Jobcentrene skal sætte målrettet ind for at sikre, at langtidsledigheden ikke fortsat stiger på trods af jobfest allerede i 2022, påpeger AE-rådet.
Det er jobcentrene, der skal sørge for, at langtidsledige kommer i job, lyder det fra vicedirektør i DI, Steen Nielsen.

DI: Jobcentrene har ansvaret for at få langtidsledige i job

Nedlukningen af beskæftigelsesindsatsen har vist, hvor stor en betydning jobcentrene har for at få langtidsledige i job, lyder det fra vicedirektør i DI, Steen Nielsen.

En fjerdedel af de arbejdsløse er langtidsledige

I de enkelte kommuner er mellem hver tiende og hver tredje arbejdsløs langtidsledig. Se andelen i din kommune her