(Arkiv) Sagsbehandlere på jobcentrene har i gennemsnit fået færre sager på deres bord. Det er især nogle grupper af ledige, der er prioriteret i de enkelte kommuner.

To trediedele af kommunerne har betydeligt færre sager pr. sagsbehandler

Både Socialrådgiverne og HK bekræfter udviklingen. HK Kommunal frygter dog, at området igen vil blive ramt af besparelser.

Nogle kommuner har seks gange flere langtidsledige

Brøndby har seks gange så mange langtidsledige som Allerød. Se tallene for alle kommuner her.
(Arkiv) Seniorer mellem 60 og 64 udgør en større andel af ledige, der mister dagpenge.

Fakta: Seniorer udgør en stadig større del af de ledige, der falder ud af dagpengesystemet

I alle aldersgrupper faldt stadig færre ud af dagpengesystemet. De 60-64 år udgjorde dog en væsentlig større andel af den samlede gruppe.
En femtedel med videregående uddannelser ønsker en kortere ugentlig arbejdstid, viser tal fra Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse.

Mere end 15 procent ønsker at gå ned i arbejdstid

Mens politikere og erhvervsliv vil have medarbejdere til at arbejde mere, er det et stort ønske hos hver sjette at arbejde mindre, viser undersøgelse fra Danmarks Statistik.

Fakta: Flygtninges beskæftigelse er steget til det dobbelte siden 2016

Se her, hvor hvor mange flygtninge, der i din kommuner er kommet i arbejde siden 2016. Både antal og andel er opgjort. 
(Arkiv) Ansatte i rengøringsbranchen og i supermarkeder arbejder ofte på deltid, skiver Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i ny analyse.

100.000 flere deltidsjob på fem år

En stor del af stigningen i beskæftigelsen er deltidsjob, skriver Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i ny analyse. Størstedelen er på under 20 timer om ugen.
Jobcentrene bruger mere tid på at få jobparate ledige i arbejde. Samtidig bruger de mindre tid på de aktivitetsparate, viser VIVE evaluering.

Evaluering: Refusionsreform får kommuner til at fokusere på de stærkeste ledige

Svagere kontanthjælpsmodtagere lades i stikken, når kommunerne forfølger mål om at få flest mulige i arbejde hurtigst muligt, viser VIVE-rapport. Minister nedtoner konklusionerne.
Nye toner fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S). Han truer kommunerne med sanktioner, hvis de ikke holder samtaler med indvandrere på kontanthjælp.

Minister vil løse kommuners manglende indsats over for indvandrere gennem mere kontrol

Skærpet tilsyn skal sikre, at indvandrere kommer til samtaler i jobcentrene. Det fremgår af et svar til Folketinget.
Selvom en sagsbehandler alene ud fra sygehusets journal og gipsen på borgerens ben kan se, at et benbruds tager mere otte uger, så skal kommunen indhente og betale en lægeattest, som reelt ikke bliver brugt til noget.

Ny lov vil fjerne tusindvis af unødvendige lægeattester

Lovændring fritager kommuner for at kræve tusindvis af unødvendige lægeattester, som har kostet 40 millioner kroner om året. Ændringen kommer efter frikommuneforsøg i Aabenraa.

Regeringen tvinger kommunerne til at tage seniorpensionen

Lovforslaget om seniorpension er klar. Opgaven placeres midlertidigt hos kommunerne KL's voldsomme protester. Lovteksten fortæller intet om den permanente løsning.
(Arkiv) Så glade var den tidligere beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V), da han i maj i år kunne præsentere en aftale om seniorpension. Han havde ud over støttepartierne DF, K og LA også De Radikales Morten Østergaard med sig. Siden tilsluttede den nuværende S-regering sig forslaget.

Ny lov skal sende mere end 20 gange så mange på seniorpension

Der er lang vej for kommunerne, der skal administrere ordningen midlertidigt i et år, og der bliver travlt. Loven ventes klar til brug 1. januar.
(Arkiv) Det bliver lettere at få seniorpension med ny lov.

Her er forskellen på seniorførtidspension og den nye seniorpension

Opdateret skema med ligheder og forskelle på nuværende og kommende mulighed for visitation til tidligere pension for nedslidte.