(Arkiv) Dansk Folkeparti er ikke afvisende over for en hurtig afslutning på forhandlingerne om tidlig pension, siger beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted.

Regeringen lægger op til hurtig pensionsaftale for Arne

Regeringen vil med et hurtigt forhandlingsforløb forsøge at få en aftale om tidlig tilbagetrækning på plads.
KL er utilfreds med, at beskæftigelsesministeren vil tage penge fra kommunen for at finansiere nye udgifter til ressourceforløb, siger Thomas Kastrup-Larsen, formand for KL's arbejdsmarkeds- og borgerserviceudvalg.

KL: Økonomi i forslag til ressourceforløb hænger ikke sammen

Beskæftigelsesministeren vil tage 65 millioner fra kommunerne til at finansiere ændringer. Men det hænger ikke sammen at spare på indsatsen og samtidig give en indsatsgaranti, lyder det fra KL.
John Klausen, professor i socialret ved Aalborg Universitet, vurderer beskæftigelsesministerens forslag til ændring af ressourceforløb for NB-Beskæftigelse. (Arkiv)

Professor: Forslag til ændring af ressourceforløb vil gå ud over uddannelse og opkvalificering

Beskæftigelsesministeren vil spare penge på ressourceforløb og have mere virksomhedsrettet indsats. Det kan især ramme unge med komplekse problemer, der har brug for en langvarig indsats, vurderer professor i socialret, John Klausen.
KLs oversigt over kommunernes regnskaber for 2019 viste, at det er ikke altid, man kan spare penge ved at rykke rundt på finansieringen. En forventet besparelse aktivering er igen skrevet ind i budgettet for kommunernes økonomi i 2020 og 2021.

Finansiering af ændringer i ressourceforløb hviler på usikker antagelse

Ændringer i ressourceforløb skal finansieres ved, at statsrefusionen fjernes. Men det fører ikke til kortfristede besparelser på aktivering for de mest udsatte, viser tidligere erfaringer.
(Arkiv) Hvis borgere med seks år til folkepension skal undtages fra fra ressourceydelse og på førtidspension, kræver det, at de fritages for langvarig aktivering på kontanthjælp, siger professor i socialret.

Ikke nok at undtage seniorer for ressourceforløb

Kommuner kan henvise ældre kontanthjælpsmodtagere til langvarige beskæftigelsesindsatser, selvom de bliver undtaget for ressourceforløb, lyder kritikken.
Knap tre procent af 22.000 i ressourceforløb er over 60 år. Beskæftigelsesministeren foreslår, at de helt skal undtages for forløbet.

Minister: De ældste ledige skal undtages for ressourceforløb

Ledige med seks år eller mindre til pensionsalderen skal kunne visiteres direkte til førtidspension eller fleksjob, foreslår beskæftigelsesministeren. Se hvor mange ledige over 60, der er på ydelsen i din kommune.
Ledige på ressourceforløb skal have garanti for en indsats inden for et halvt år, foreslår beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

Ledige på ressourceforløb skal have ‘indsatsgaranti’ og ret til lægelig vurdering

Et beskæftigelsestilbud inden for et halvt år og ret til ekstern lægelig vurdering af, om tilbuddet tager hensyn til borgerens 'helbredsmæssige situation.' Det foreslår beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard i et oplæg til forhandling, som NB-Beskæftigelse har læst.
(Arkiv) Beskæftigelsesministeren lægger op til slagsmål med KL og kommunerne i forslag til ændring af ressourceforløb.

Ressourceforløb: Flere rettigheder til de ledige; mere kontrol med kommunerne

Analyse: Beskæftigelsesministerens forslag lægger op til slagsmål med kommunerne om, hvem der har myndigheden i aktivindsatsen over for ledige i ressourceforløb.
Ledige og syge på ressourceydelse skal kunne beholde noget af deres pension og ikke modregnes 100 procent som i dag, siger Venstres beskæftigelsesordfører Hans Andersen.

Modregning af pension skal ændres for ledige og syge på ressourceydelse

Venstre foreslår, at ledige og syge skal kunne beholde invalidepension uden at blive trukket i ydelsen.
(Arkiv) Kommuner sparer på rengøring midt i smittestigning, viser rundspørge.

13 kommuner overvejer at spare på rengøring trods corona

Ifølge fagforbund er det kritisabelt, at flere kommuner lægger op til at spare på rengøring i budgetoplæg.
Jobcentrene må fortsætte med aftaler digitalt eller telefonisk resten af året. (Arkivfoto)

Jobcentre kan fortsætte distancesamtaler året ud

De hårdt pressede jobcentre slipper for at afholde fysiske samtaler resten af året, oplyser ministerium.
Ifølge NB-Beskæftigelses oplysninger har beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) besluttet at forlænge dispensationen til at føre digitale og telefonsamtaler med ledige til 31. december. (Arkiv)

NYT: Digitale samtaler med ledige kan fortsætte indtil 31. december

Opdatering 16.9.: Ministeren bekræfter onsdag morgen: Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard forlænger dispensationen, så kommuner ikke skal føre fysiske samtaler med ledige før efter nytår. Det oplyser en centralt placeret kilde med kendskab til sagen til NB-Beskæftigelse.