Podcast: Fleksjob skal med i benchmark

Beskæftigelseschef i Hjørring Leif Johannes Jensen forstår ikke, hvorfor fleksjob ikke tæller med i benchmark af kommunernes beskæftigelsesindsats. Han uddyber sin kritik af både Beskæftigelsesministeriets og VIVE's benchmark i denne podcast.