En helhedslov, der skulle give mulighed for bedre samarbejde om borgere med komplekse problemer på tværs af forvaltninger, er nu - igen - udskudt i et år. Men der er akut brug for loven, skriver lektor ved VIA University College, Edda Luth.

Ekspert: Endnu en udskydelse af helhedsloven – kan vi være det bekendt?

Der er akut behov for en helhedslov, der gør det muligt for alvor at lave en indsats for borgere med komplekse problemer på tværs af siloer i den kommunale forvaltning, skriver lektor Edda Luth i denne kommentar til, at loven nu - igen - er udskudt.
Knap hver anden af de unge i alderen 18-34 år har følt sig stresset eller haft det psykisk dårligt i forbindelse med deres arbejde det senest år under corona. (Arkiv)

De yngste på arbejdsmarkedet har sværest ved at tale om mental sundhed

Ny undersøgelse før Danmarks Mentale Sundhedsdag viser, at hver tredje unge i alderen 18-34 år har svært ved at tale om mistrivsel og mentale udfordringer på deres arbejdspladser. Behovet for at sætte fokus på mental trivsel i kølvandet på corona er stort.
(Arkiv) Regeringens forslag om nytteindsats risikerer at få færre i job, når alt tages i betragtning. Det fremgår af dagens vismandsrapport. Her fremlægger udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard detaljerne i den foreslåede nytteindsats på pressemøde i september.

Vismænd dumper nytteindsats

Regeringens forslag om nytteindsats til 20.000 indvandrere vil ikke få flere i arbejde, vurderer vismændene. Kun hvis der satses på mere danskundervisning, er der en mulighed for at øge beskæftigelsen med initiativet.
(Arkiv) Unge uden uddannelse er største 'hovedleverandør' til de titusinder, der står uden for arbejdsmarkedet, mener overvismand Carl-Johan Dalgaard.

Overvismand: Flere unge med uddannelse har størst potentiale til at øge arbejdsudbud

Hvis mange flere unge får en uddannelse, vil langt færre i de kommende mange år stå uden for arbejdsmarkedet, mener overvismand Carl-Johan Dalgaard. NB-Beskæftigelse talte med ham på KL's JobCamp i Aalborg torsdag.
(Arkiv) Studiestart i Aalborg 1. september. Siden da er tiden efter studierne blevet mere usikker for dem, der bliver arbejdsløse. Vismændene mener, det på langt sigt kan skade produktiviteten, hvis dimittender tager dårligere job, end de er uddannet til.

Vismænd: Dårligere match og produktivitet ved forringelser for nyuddannede

Flere dimittender vil komme hurtigere i arbejde med regeringens forslag om forringelse af nyuddannedes vilkår, vurderer de økonomiske vismænd. De advarer samtidig om, at et dårligere match kan føre til mindre produktivitet.
(Arkiv) Flere vil gå på folkepension tidligere, hvis ægtefælles eller samlevers indtægt ikke modregnes i pensionen, vurderer de økonomiske vismænd.

Vismænd: Afskaffelse af modregning for pension skaber nye problemer

Regeringen vil afskaffe modregningen i en række pensioner på grund af en ægtefælles arbejde. Det vil få flere til at arbejde mere, er vurderingen. Det vil dog også få flere til at gå på folkepension tidligere, skriver de økonomiske vismænd.
(Arkiv) Overvismand Carl-Johan Dalgaard præsenterede tirsdag Det Økonomiske Råds efterårsrapport. 'Der er fortsat erhverv, der er ramt af pandemien og dens eftervirkninger, men overordnet er dansk økonomi på højde med situationen før pandemien,' siger han.

Vismænd spår største vækst i økonomien i 15 år

Danmarks bnp ventes at vokse 3,9 procent i år, vurderer De Økonomiske Råd. Det er mere end tidligere ventet og betinger, at det ikke kommer flere corona-nedlukninger.
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (th) vil se kritisk på, om kommunerne skal have alle beskæftigelsesopgaver, sagde han fredag på KL møde i Aalborg. Her ses han til Folketingets åbning med udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye, der fra lørdag er konstitueret beskæftigelses- og ligestillingsminister. Peter Hummelgaard skal nemlig på barselsorlov i to måneder.

Flytning af ansvar for dagpengemodtagere til a-kasser kan ske før a-kasseforsøg er slut

'Vi har ikke konkrete planer om at flytte rundt på opgaverne,' sagde beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard til beskæftigelsespolitisk topmøde i Aalborg fredag. Han ville dog efterfølgende ikke garantere, at et a-kasseforsøg skal afsluttes, før kontaktforløb flyttes fra jobcentre til a-kasser.
Formand for KL's Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg, Thomas Kastrup-Larsen, talte ved KL's JobCamp 2021 til fordel for jobcentrenes indsats.

Hvis a-kasserne får mere ansvar for ledige, vil færre få job, forudsiger KL-formand

'Arbejdsmarkedsområdet er gennemsyret af forskellige organisationers interesser.' I stedet skal man fokusere på de lediges interesser, lød fra formanden for KL's arbejdsmarkeds- og borgerserviceudvalg Thomas Kastrup-Larsen til møde med landets jobcentre i Aalborg torsdag.
Arbejdsmarkedets parter er med regeringen nået til enighed om en trepartsaftale, som skal afhjælpe problemet med manglen på arbejdskraft.

Her er hovedpunkterne i den nye trepartsaftale

Bedre jobmatch, skærpede rådighedsregler og europæisk rekruttering skal afhjælpe manglen på arbejdskraft.

Stor forskel i langtidsledigheden på tværs af kommunerne

Antallet af langtidsledige svinger fra 0,3 procent af arbejdsstyrken til 2,4 procent på tværs af landets kommuner. Særligt hovedstadsområdet har mange langtidsledige.
Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (tv.) overtager ministerposterne fra beskæftigelsesminister og minister for ligestilling Peter Hummelgaard (i midten), mens sidstnævnte holder forældreorlov.

Hummelgaard holder forældreorlov – Tesfaye afløser

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard holder forældreorlov, mens barselsforhandlinger pågår.