Peter Risager

  23 kommuner har en ledighed på maks to procent

  Ledigheden falder fortsat på tværs af landet, hvor særligt de vestjyske kommuner har en historisk lav ledighed.
  SOSU'er og sygeplejesker er i høj kurs i ældreplejen, hvor rekrutteringsudfordringerne er enorme. På tværs af brancher har virksomhederne over det seneste halve år har det højeste antal forgæves rekrutteringer siden 2008.

  158.000 forgæves rekrutteringer det seneste halve år

  Nye tal viser, at 158.000 opslåede stillinger ikke kunne besættes over det seneste halve år. Det er det højeste tal siden foråret 2008.

  CO2-beskatning rammer job i yderkommuner

  Ifølge vismændene vil en ensartet CO2-beskatning især ramme job i yderkommuner, mens bykommunerne vil have en fremgang i beskæftigelsen.

  Stor forskel i indvandreres beskæftigelse på tværs af kommuner

  På tværs af kommuner varierer beskæftigelsesfrekvensen for ikke-vestlige indvandrere fra 48 procent til 72 procent, viser nye tal.
  Lolland Kommune er i særklasse hårdt ramt af stigningen i førtids- og seniorpensionister. Andre kommuner er også presset på økonomien eller i fare for at blive det som følge af udviklingen.

  Her er de hårdest ramte kommuner af stigning i senior- og førtidspensionister

  Flere af de kommuner, der er hårdest ramt af stigningen i førtids- og seniorpensionister, har i forvejen økonomiske udfordringer. Dermed kan kommunerne blive alvorligt klemt af udviklingen.

  Få kommuner har særlig stor stigning i tidlig tilbagetrækning

  Ni kommuner har over det seneste år haft en stigning i andelen på førtidspension og seniorpension, der er over dobbelt så høj som landsgennemsnittet.
  Overvismand Carl-Johan Dalgaard mener, at arbejdsmarkedet vil stabilisere sig indenfor en overskuelig fremtid. Men en strammere finanspolitik og nemmere tilgang for udenlandsk arbejdskraft vil afhjælpe udfordringen.

  Overvismand: Presset på arbejdsmarkedet kan være midlertidigt

  Overvismand Carl-Johan Dalgaard forudser, at en del af manglen på arbejdskraft i mange brancher er et midlertidigt fænomen, men han mener alligevel, at politikerne med rette kan hjælpe udviklingen på vej, siger han til NB-Økonomi. Læs interviewet her.

  Stor forskel i langtidsledigheden på tværs af kommunerne

  Antallet af langtidsledige svinger fra 0,3 procent af arbejdsstyrken til 2,4 procent på tværs af landets kommuner. Særligt hovedstadsområdet har mange langtidsledige.

  Antallet af førtidspensionister fortsætter himmelflugten

  Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af førtidspensionister fortsætter med at stige på tværs af kommunerne. På bare to år er antallet af førtidspensionister nu steget med 13 procent på landsplan, og antallet er steget i 97 kommuner.

  Antallet af kontanthjælpsmodtagere på rekordlavt niveau

  Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af kontanthjælpsmodtagere i juni 2021 er på det laveste niveau, siden man begyndte at opgøre statistikken i 2007. 97 af landets kommuner har haft et fald siden juni 2019.
  Kommunerne kan risikere at skulle aflevere et milliardbeløb tilbage til staten som følge af, at overførselsudgifterne sandsynligvis bliver lavere i 2022 end man troede, da KL-formand Jacob Bundsgaard og finansminister Nicolai Wammen (S) indgik økonomiaftalen før sommeren.

  Overførsler for 2022 nedjusteres med 6,6 mia. kr.

  I forhold til skønnet bag økonomiaftalen for 2022 har finansministeriet nedjusteret de forventede overførselsudgifter med 6,6 milliarder kroner i 2022. En stor del af det vil ramme kommunernes midtvejsregulering.

  En ud af tre kontanthjælpsmodtagere på Langeland er flyttet til inden for fem år

  Mange kontanthjælpsmodtagere flytter til landkommuner, og det giver store skævheder mellem kommunerne. I ni kommuner udgør tilflytterne over 20 procent af det samlede antal kontanthjælpsmodtagere.