Helle Schøler Kjær

  Henrik Steen Hansen, job- og erhvervskonsulent

  Jobcenter: Hjemmegående med ikke-vestlig baggrund vil i arbejde

  Energikrise og høj inflation får husmødre til at henvende sig til jobcentret i Ishøj for at få hjælp til at komme i deltidsjob. Erhvervskonsulenterne står klar til at hjælpe.
  (Arkiv) Ankestyrelsens afgørelse om, at en kommune kan trække borger for en bonus i fleksydelse tager ikke stilling til det væsentlige, skriver professor i socialret John Klausen til NB-Beskæftigelse.

  Professor i socialret sår tvivl om Ankestyrelses afgørelse for fleksjobbere

  Ankestyrelsen har tiltrådt Billund Kommunes afgørelse om at modregne i den offentlige ydelse, når en gruppe fleksjobbere får bonus af en virksomhed. Men styrelsen tager ikke højde for det mest afgørende, lyder det fra ekspert.
  En række politiske aftaler er ikke blevet omsat til lov. Spørgsmålet er, om det nye Folketing får lov til at stemme om dem, eller om Socialdemokratiet trækker dem som led i regeringsforhandlinger med Venstre.

  På hold: Kontanthjælpsaftale med børnetilskud, besparelser til Arne-pension og lettere adgang til se...

  Se Finansministeriets oversigt over de politiske aftaler, der ikke blev implementeret på beskæftigelsesområdet inden valgudskrivelsen. Socialdemokratiet vil ikke garantere, at indgåede aftaler bliver fastholdt i ny regering. Ændring i dagpenge for dimittender og nyledige er ikke med på listen.
  Landets største fagforbund 3F foreslår ny beskæftigelsesreform. De forsikrede ledige skal ud af jobcentrene og flyttes til nye statslige arbejds- og uddannelsesformidlinger og a-kasserne.

  3F: Nyt statsligt organ skal få forsikrede og jobparate ledige i arbejde eller uddannelse

  Landets største fagforbund foreslår, at jobcentrene i fremtiden alene skal tage sig af bl.a. sygemeldte og aktivitetsparate ledige. De otte regionale arbejdsmarkedsråd skal i stedet have ansvar for nye job- og uddannelsesformidlinger, mens a-kasserne skal spille en større rolle. Også Dansk Metal byder sig til.
  (Arkiv) Venstre foreslog i august, at jobcentrene skal nedlægges. Det har de ikke sagt meget om siden. Tværtimod er de enige med Socialdemokratiet om det meste i beskæftigelsespolitikken.

  Det kan skille Venstre og Socialdemokratiet på beskæftigelsesområdet

  Vil en ny regering med Venstre og Socialdemokratiet som omdrejningspunkt kunne blive enige om, hvordan beskæftigelsesindsatsen skal se ud i fremtiden. Og vil de to partier også kunne blive enige om ydelserne, som ser ud til at være det største stridspunkt? Læs analysen.
  (Arkiv) På et pressemøde om Socialdemokratiets 2030-plan den 30. september henviste finansminister Nicolai Wammen igen og igen til Reformkommissionen og dens formand, økonomiprofessor Nina Smith. Er begejstringen mon lige så stor nu, spørger NB-Beskæftigelses tidligere redaktør.

  Er S på vej tilbage til de gamle reformer med mindre ydelser og mere pisk end gulerod?

  Socialdemokratiet er enig med Venstre og blå blok i, at der skal laves flere arbejdsmarkedsreformer. Men hvilke? Kan en tilbagevenden til gamle reformer sammen med milliardbesparelser på jobcentrene betyde, at Reformkommissionens andengenerationsreformer bliver droppet, spørger NB-Beskæftigelses tidligere redaktør i denne analyse.
  Jobcentrene har haft succes med at få aktivitetsparate klar til arbejdsmarkedet og i uddannelse, fortæller Kurt Houlberg, professor med speciale i kommunal økonomi.

  Dyrt at hjælpe de mest udsatte arbejdsløse, men politikerne har selv bedt om det

  Folketinget har gennem flere reformer stillet større krav til jobcentrene, og derfor bruges der nu langt flere ressourcer på aktivitetsparate end for ti år siden. Varslede milliardbesparelser fra V, K og S vil ramme nogle af de indsatser, lyder det fra professor i kommunernes økonomi.
  "Vi har tænkt os at være civilt ulydige og fjerne det, der er meningsløst for borgerne, selvom det står i loven," siger formand for arbejdsmarkedsudvalget i Holstebro, Dorthe Pia Hansen.

  Holstebro planlægger civil ulydighed i beskæftigelsesindsatsen. ‘Vi er nødt til at give nogle ...

  Arbejdsmarkedsudvalget i Holstebro Kommune har bedt forvaltningen undersøge, hvordan mødet med arbejdsløse og syge kan planlægges bedst muligt i forhold til den enkelte borgers behov. 'Vi tager ansvaret, hvis det er nødvendigt at se bort fra lovgivningen,' siger udvalgsformand.

  Cheføkonom: Stigning i ledigheden i over en tredjedel af kommunerne varsler større krise

  Mens beskæftigelsen steg med 10.300 lønmodtagere i august, var ledighedsprocenten den samme som i januar, viser tal fra Danmarks Statistik. Men stigninger i energipriser, renter og inflation rammer allerede nu hårdt i flere kommuner. Se udviklingen i kort og tabel i artiklen.
  De to store hovedorganisationer stod på hver sin side, da regeringen sammen med et folketingsflertal besluttede at hæve dagpengesatsen for nyledige og samtidig beskære dimittendsatsen for nyuddannede. Det skyldes, at FH's og AC's medlemmer har forskellige behov, forklarer AC-formand Lisbeth Lintz.

  Blå partier vil skære i dimittendsats og dagpenge

  Nyledige har ikke udsigt til en aftalt forhøjet dagpengesats, hvis en blå regering kommer til magten. De borgerlige partier vil samtidig fastholde en mindre dimittendsats, der indgik i den lovpakke, som regeringen fik vedtaget i foråret. Det gør især ondt på Fagbevægelsens Hovedorganisation.
  Både beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard og statsminister Mette Frederiksen taler om nye reformer på beskæftigelsesområdet. Billederne er fra Folketingets åbning den 4. oktober.

  Socialdemokratiets forslag om ny milliardbesparelse på jobcentre indvarsler store forandringer

  Kommentar: Det bør ikke komme bag på kommunerne, at Socialdemokratiet vil lave meget om i jobcentrene, skriver tidligere redaktør på NB-Beskæftigelse. Allerede for et år siden fortalte Peter Hummelgaard, at han var ved at se på hele konstruktionen med jobcentrene i centrum.
  Det Økonomiske Råd præsenterede tirsdag sin efterårsrapport.

  Vismænd: Arbejdsløsheden vil vokse med 42.000 personer frem til 2024

  Den høje inflation vil præge det danske samfund i halvandet år endnu, og godt 100.000 vil miste deres job, vurderer Det Økonomiske Råd i en rapport tirsdag. Vismændene forventer dog samtidig, at ledigheden kun vil falde med det halve. Udsatte grupper er ofte dem, der ryger først.