Christina Yoon

  Stor forskel på udviklingen i uddannelsesniveauet mellem kommunerne

  Udviklingen i uddannelsesniveauet i Danmark viser en stor skævvridning mellem kommunerne, hvor især yderkommunerne sakker bagud. Det gælder både for mellemlange og lange videregående uddannelser.

  Andelen af unge uden arbejde eller uddannelse faldt i 2020

  For første gang siden 2008 er andelen af unge mellem 16-24 år, som hverken er i uddannelse eller arbejde, under 10 procent. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.
  Martin Damm (V) til KLs topmøde, hvor NB-Medier havde fået arrangeret, at borgmestrene kunne få taget billeder til Scanpix. Han mener, at kommuner skal prøve at slå sosu-stillinger op, hvor ansøgeren selv kan vælge, om de vil på deltid eller fuldtid.

  KL: Slå sosu-stillinger op, hvor folk selv kan vælge deltid eller fuldtid

  Flere sosu-stillinger skal slås op på en måde, så ansøgerne selv kan vælge, om de vil arbejde deltid eller på fuldtid. Det mener Martin Damm, der er formand for KL.
  Nina Smith, formand for reformkommissionen, fortalte på KL's topmøde torsdag om inspirationen fra Ungegarantien i Hjørring : “Man har besluttet, at man vil møde samtlige unge, som ikke bare går den lige vej gennem uddannelsessystemet og ud i et job.”

  Ungegaranti i Hjørring inspirerer reformkommission

  Økonomiprofessor og formand for regeringens reformkommission Nina Smith fremhæver Hjørrings ungeindsats som et eksempel til efterfølgelse. "Man har en ambition om, at alle unge skal have en positiv destination. Det er det, de arbejder for i alle afdelinger i kommunen," siger hun.

  VLAK- og S-regering har mindsket arbejdsudbud med senior- og Arnepension

  Yderkommuner rammes især på manglende arbejdskraft på grund af retten til tidlig pension og seniorpensionen. Pensionsordningerne er indført af forskellige regeringer, men ingen af dem har kompenseret fuldt ud ved at øge arbejdsudbuddet tilsvarende.
  Venstre, Konservative, Nye Borgerlige og Liberal Alliance har tirsdag morgen fremlagt et udspil til mere udenlandsk arbejdskraft, da de ikke vil stemme for regeringens forslag.

  Stædighed i Folketinget: Ingen udsigt til mere arbejdskraft

  Borgerlige partier vil ikke lægge stemmer til regeringens aftale om udenlandsk arbejdskraft, i stedet har de tirsdag morgen fremlagt deres eget udspil. Socialdemokratiet vil ikke stemme for de borgerliges forslag.
  Varde Kommune har lagt sig i selen for at få flere sosu-ansatte. Det giver nu gevinst i form af, at kommunen har stor succes med at hjælpe østeuropæere ind på sosu-uddannelsen. Nu er flere andre kommuner fulgt i Vardes fodspor.

  Varde har succes med at få østeuropæere ind på sosu-uddannelsen

  Rekruttering: Varde Kommune har succes med at få østeuropæere til at tage en sosu-uddannelse og få job i kommunen. Succesen spreder sig til andre kommuner, og nye hold er påbegyndt. 'Det har været et helt fantastisk forløb,"
  Borgmester i Herlev Thomas Gyldal Petersen (S), peger på, at det især er Christiansborg der skal stoppe med at detailstyre både kommuner og skoler, så der er mere frihed til lokalt at lave løsninger for den enkelte unge. Her står han sammen med den ansvarlige minister på området, nemlig børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S). Regeringen har netop meddelt, at de ønsker at alle kommuner bliver frikommuner på børne-, skole-, og ældreområdet.

  KØF om ungeindsats: Det starter med folkeskolen

  Stor panelenighed om ungedebat til KL's Kommunaløkonomiske Forum (KØF). Kommunerne skal have mere frihed til at lave ungeindsats i folkeskolen, så flere unge kommer i arbejde og uddannelse efter endt skolegang, lyder det.
  Forbundsformand fra FOA Mona Striib glæder sig over Arne-pensionen, men anerkender at man skal have løst problemet med forgæves rekrutteringer på ældreområdet. Hun foreslår blandt andet bedre arbejdsmiljø og mere fuldtids arbejde.

  Arne-pensionen kan øge rekrutteringsudfordring i yderkommuner

  Nord- og Vestjylland er særligt hårdt ramt af rekrutteringsudfordringer, viser nye tal fra beskæftigelsesministeriet. Retten til tidlig pension kan forværre det problem.

  Se kortet: Så mange kan gå på Arne-pension i 2022 i din kommune

  Andelen af borgere i alderen 63-66 år, der indtil nu har fået bevilget Arne-pension i 2022 er størst i Vest- og Nordjylland. Det kan presse manglen på arbejdskraft yderligere.

  Borgmester frygter for den økonomiske byrde ved førtidspension

  I et personligt brev til statsministeren opfordrer borgmester i Hjørring Kommune Arne Boelt (S) til at få set på uligheden mellem kommunerne på baggrund af den skæve fordeling af førtidspensionister.

  43 kommuner havde færre job i 2020 end i 2017

  Næsten halvdelen af alle landets kommuner har samlet set færre job i det private og offentlige til rådighed for deres borgere i 2020, end de havde i 2017. Fra en af de hårdt ramte kommuner lyder det, at ledigheden nu er godt på vej til at blive normaliseret.