40-årige Signe Færch er ny forkvinde for Dansk Socialrådgiverforening.

Socialrådgivernes nye frontkvinde: Milliardbesparelser udtryk for manglende forståelse for socialråd...

Som ny forkvinde for landets socialrådgivere har 40-årige Signe Færch straks kastet sig ind i debatten om jobcentrene. Tiden er ikke til besparelser, mener hun. Tværtimod.
Der er mange penge at hente for kommunerne, hvis det lykkes dem at få borgere med handicap i job.

Jobcentrene skal klædes bedre på til at få borgere med handicap i job

Næsten 50.000 borgere med handicap er klar til at tage et job indenfor 14 dage. Hvis kommunerne skal have fat i den gruppe, kræver det, at de kompetenceudvikler medarbejderne, mener ekspert.
Troels Lund Poulsen er nyvalgt formand for Statsrevisorerne.

Venstre-profil er ny formand for skatteborgernes vagthund

Troels Lund Poulsen fra Venstre er efter valget blevet udpeget som ny formand for Statsrevisorerne. Senest har de rejst kritik af Beskæftigelsesministeriets indsats over for langvarigt ledige.
Takket være højkonjunkturen er mange borgere med handicap kommet i arbejde.

Højkonjunktur har fået borgere med handicap i job

Siden 2008 har der aldrig været så mange borgere med handicap på arbejdsmarkedet. "Mange af borgerne med handicap har kompetencer, som der er brug for," siger seniorforsker fra VIVE Mona Larsen.
Efter et kampvalg overtager Signe Færch nu roret hos Dansk Socialrådgiverforening.

Navnenyt: Dansk Socialrådgiverforening vælger ny formand efter kampvalg

Mads Bilstrup må efter at have siddet som formand for Dansk Socialrådgiverforening siden 2018 se sig slået af yngre kræfter ved et kampvalg om formandsposten.
I en ny svarer 43 procent af virksomhederne, der har en medarbejder med nedsat arbejdsevne, at jobcentret er årsag til ansættelsen.

Ny undersøgelse: Jobcentre dygtige til at få udsatte i job

En ny undersøgelse fra rekrutteringsvirksomheden Ballisager viser, at jobcentrene er effektive til at få personer med nedsat arbejdsevne i beskæftigelse.
Advokat og tidligere underviser i mediejura og offentlighedsret Vibeke Borberg vurderer, at regeringens lovforslag vil være en betydelig indskrænkning af retten til aktindsigt.

Hvor meget skal kommunalt ansatte beskyttes mod vrede borgere?

Regeringen vil med lovforslag give bedre beskyttelse til blandt andre socialrådgivere og ansatte i jobcentre mod at blive chikaneret af frustrerede borgere. Men lovforslaget vil betyde mere lukkethed i forvaltningerne, advarer eksperter.
Socialchef i Halsnæs, Jakob Jensen, glæder sig over muligheder for helhedsindsats for udsatte borgere i politisk aftale. Han efterlyser dog et IT-system, der går på tværs af forvaltninger til at bakke det op.

Stor frihed til kommuner i helhedsaftale, men ikke opgør med siloer

Socialchef i Halsnæs Kommune uddeler ros og ris til politisk aftale om helhedsindsats til udsatte borgere. Han har selv stået i spidsen for frikommuneforsøg med sammenhængende indsatser.
Et flertal i Folketinget har vedtaget en ny hovedlov, der skal gøre op med siloer i kommunerne for socialt og helbredsmæssigt udsatte. Social- og ældreminister Astrid Krag stod i spidsen for forhandlingerne.

Ny aftale: Hovedlov skal give sammenhængende indsats for udsatte

Målet med den nye hovedlov er at lave et opgør med silotænkningen i den kommunale sagsbehandling.
Rockwoolforsker Rasmus Landersø og formand for social-, sundheds- og arbejdsmarkedschefer Jakob Bigum Lundberg er enige. Unge under 25, der kommer i jobcentrene, har mange og dybereliggende problemer og kan ikke bare sendes i arbejde eller uddannelse.

‘Det giver god mening at afskaffe uddannelsespålægget’

Der er opbakning til KL's forslag om at afskaffe uddannelsespålægget. Men det er en illusion at tro, at man frem til 2030 kan få halvdelen af de unge under 25 år med komplekse problemer i arbejde, lyder det fra både FSD og Hernings social- og arbejdsmarkedschef.
Unge på uddannelseshjælp skal have en jobrettet indsats frem for et uddannelsespålæg. Det mener udvalgsformand i KL Peter Rahbæk Juel.

KL vil erstatte uddannelsespålægget med en jobrettet indsats

Mange unge under 30 år i kontanthjælpssystemet har det svært. Men nu skal de have en jobrettet indsats frem for et uddannelsespålæg. Det mener KL, der også vil flytte 10. klasse fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne.

Tre ud af fire 25-årige uden uddannelse har store psykiske og sociale udfordringer

Næsten 80 procent af de 25-årige, der ikke har en ungdomsuddannelse, har en eller flere psykiske og sociale udfordringer. KL foreslår forebyggelse i form af gratis psykologhjælp til 6-18 årige, mens jobcentrene nu kan sende unge direkte i job frem for uddannelse.