DA og FOA: Uenige, om deltidsansatte vil arbejde mere

Mens DA har regnet ud, at kun tre procent af de deltidsansatte vil gå op i tid, så ønsker langt flere sosu-assistenter at arbejde mere, viser en tidligere medlemsundersøgelse fra FOA.
Morten Østergaard og Sofie Carsten Nielsen fra Radikale Venstre har ifølge Jyllands-Posten under regeringsforhandlingerne luftet ambitionen om at øge arbejdsudbuddet med 30.000 personer. Det bliver vanskeligt, vurderer flere økonomer.

Økonomer: Meget svært at hæve arbejdsudbud med 30.000

En ny S-ledet regering stiller sig selv en svær opgave, hvis den vil forsøge at hæve arbejdsudbuddet med 30.000 personer, vurderer flere økonomer over for Dagbladet Information.

KL: 52 kommuner har haft positiv vækst siden finanskrisen

Væksten i kommunerne er fordelt meget ujævnt, viser en særkørsel af udviklingen i BNP pr. indbygger i landets kommuner. 52 kommuner har haft en positiv vækst siden finanskrisen i 2008, mens otte kommuner har vendt en negativ vækst op til finanskrisen til en positiv.
Mette Frederiksen (S) er ifølge Noa Reddington under pres for at danne regering i denne uge.

Kommentator: Der sidder fire partiledere på en tømmerflåde

Mandag aften trak kongelig undersøger Mette Frederiksen (S) lederne for hendes støttepartier til forhandlinger på sit kontor. Og efter at den 19. dags forhandlinger om regeringsdannelse var slut, nævnte Mette Frederiksen for første gang, at "forhandlingerne ikke kan vare for evigt".

Fakta: 3.600 førtidspensionister har fået forlænget pensionen pga. stigning i folkepensionsalder

I kommunerne er der stor opmærksomhed på, hvor mange førtidspensionister, der får forlænget deres pension, fordi de skal senere på folkepension. Det kan blive en stor udgift for nogle af kommunerne. Godt 3.600 førtidspensionister har fået forlænget deres pension siden årsskiftet. Se hvor forskelligt de fordeler sig i kommunerne.

Borgmester kræver fuld refusion for borgere, der får forlænget førtidspensionen pga senere folkepens...

Hjørrings borgmester Arne Boelt (S) vil have fuld refusion for de borgere, der i de kommende år får forlænget deres førtidspension på grund af en stadig senere folkepension. Arne Boelt kalder stigningen i ældre førtidspensionister for "en voksende tikkende bombe".

Dokumentation: Brev fra Hjørring advarer KL om økonomiske konsekvenser af betydelig stigning i førti...

I et brev til Kommunernes Landsforening (KL) beder Hjørring Kommune om et særligt fokus på stigningen over 65 årige på førtidspension og fleksjob på grund af den stadigt senere folkepension. Ifølge brevet skrider budgetterne i flere kommuner på førtidspensionsområdet. 

Fortsat flere i job: Beskæftigelse voksede igen i april

Den danske jobfest fortsatte i april, men økonomer advarer om, at det muligvis snart rinder ud.

Rød blok mødes til forsoning om økonomien

De Radikale droppede det seneste fællesmøde om klima, men er fredag mødt op til forhandlinger om økonomien.

4 ud af 10 pensionister har ingen arbejdsmarkedspension

Selvom pensionsbidrag i løbet af de seneste 30 år er blevet en fast del af overenskomster på både det private og det offentlige område, lever mange danske pensionister stadigvæk alene af folkepension.

Vismænd: Kun hver fjerde kommer fra ledighed i stor stigning i beskæftigelse

Af de 240.000 flere, der er kommet i arbejde i de sidste seks år, kommer kun hver fjerde fra ledighed, fremgår det af vismandsrapporten, der udkom tirsdag. Ældre, der arbejder mere, og en markant stigning i udenlandsk arbejdskraft udgør størstedelen af stigningen i beskæftigelsen.

Stor forskel på udvikling i kontanthjælp og uddannelsesydelse over 10 år i kommunerne

Fra 40 procents fald til knap 60 procents stigning i borgere på kontanthjælp og uddannelsesydelse på 10 år. Så stor er forskellen mellem kommunerne, viser tal fra Jobindsats.dk. Se din kommune på Danmarkskort og i tabel her