Forskning: Et par enkle spørgsmål viser, om den ledige er kommet tættere på arbejdsmarkedet

Med svar på ganske få spørgsmål kan en sagsbehandler vurdere, om en arbejdsløs er på vej mod arbejdsmarkedet. Det viser en analyse fra VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. 

Dansk Industri: De svageste ledige skal være parate til at tage job

A4 Nu: Dansk Industri vil presse jobcentrene til at skrue bissen på over for de svageste ledige på kontanthjælp.

KL analyse om tilfredshed med jobcentre bakkes op af DI

Otte ud af ti virksomheder er tilfredse med samarbejdet med jobcentrene, viser en rundspørge, som Kommunernes Landsforening har lavet blandt knap 1900 virksomheder i tolv kommuner. DI bekræfter tendensen.

KL og regeringen vil kortlægge kommunernes beskæftigelsesudgifter

Regeringen og Kommunernes Landsforening vil sammen kortlægge beskæftigelsesudgifterne i kommunerne, fremgår det af økonomiaftalen for 2020. Det sker efter kritik af stigende udgifter til administration samtidig med et markant fald i antal arbejdsløse borgere. Thomas Kastrup-Larsen, formand for KLs arbejdsmarkeds- og borgerserviceudvalg, er ikke enig i kritikken. Læs og lyt

Jobcentre vejleder tusindvis af flygtninge og indvandrere om repatriering

Jobcentre i hele landet er netop nu ved at sikre, at flygtninge, familiesammenførte og gæstearbejdere bliver vejledt om muligheden om at få støtte til at vende hjem til deres oprindelige hjemland. I Københavns Kommune drejer det sig om knap 6.000 borgere.

Kommuner har på tre måneder bevilget 32 syrere økonomisk hjælp til repatriering

På tre måneder har kommuner givet 32 syrere økonomisk hjælp til at vende hjem. Der ligger yderligere omkring 35 ansøgninger og venter på svar, oplyser Dansk Flygtningehjælp, som samarbejder med kommunerne og Udlændinge- og Integrationsministeriet om repatriering.

DF er parat til at forhandle pension med Socialdemokratiet

Både SF og DF glæder sig over, at jurister nu ikke ser problem i at lave en aftale om differentieret pension.
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) siger, at der inden et år vil ligge en model for Socialdemokratiets bærende valgløfte om tidlig tilbagetrækning for nedslidte.

Regeringen lover konkret pensionsforslag inden et år

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) vil inden et år præsentere en model for, hvordan Socialdemokratiets store valgløfte om tidlig tilbagetrækning for nedslidte, skal indføres.
Selvom der er flere i arbejde, falder den mængde af tid, som de beskæftigede arbejder. Det kan skyldes fald i efterspørgslen, advarer økonomer. (Arkivfoto)

Trods stigende beskæftigelse: Arbejdstid falder

Beskæftigelsen er steget støt i Danmark i flere år, og i takt med det bliver der leveret flere arbejdstimer. Også i andet kvartal af 2019 - april, maj og juni - kom flere i arbejde, men her faldt antallet af præsterede timer.

Danmarks Statistik: Højtkvalificerede indvandrere tjener mest

Indvandrere med ledelsesarbejde tjener 20 kroner mere i timen end personer med dansk oprindelse, skriver Danmarks Statistik. De indvandrede ledere tjente i 2018 477 kr. i timen.

Kommunale medarbejdere rustes til at hjælpe flygtninge på midlertidigt ophold

Kommuner får hjælp af Røde Kors Asylafdeling til at håndtere situationen, når flygtninge og indvandrere får inddraget opholdstilladelsen. Der er behov for både praktisk og menneskelig viden, siger afdelingsleder for Integration i Odder Kommune, der tog imod tilbuddet. 

Venligboer roser jobcenter for hurtig hjælp til somalisk familie

Jobcentret i Odder var hurtig til at hjælpe en somalisk familie, der først fik frataget sin opholdstilladelse, men senere fik den tilbage igen. Det siger en ven af familien, der også er med i den lokale gruppe af Venligboerne.