3.500 flere førtidspensionister på et år

På et år er antallet af førtidspensionister steget med godt 3.500. Det viser den seneste opgørelse af overførselsindkomster fra Danmarks Statistik. Det påvirker det samlede antal forsørgede på beskæftigelsesydelserne.

Inden a-kasseforsøg: 3F vil overtage mere jobformidling fra jobcentre

Allerede inden et a-kasseforsøg med at overtage nyledige fra jobcentrene er gået i gang, vil 3F have flere opgaver flyttet fra jobcentrene til a-kasserne, skriver A4 NU. En undersøgelse, bestilt af 3F, konkluderer, at forbundets a-kasser er bedre til at formidle job end de kommunale jobcentre, men det afviser KL.

Fakta: Stadig flere ressourceforløb ender med førtidspension

Stadig flere ressourceforløb bliver afsluttet, og en stadig større andel af forløbene ender med en førtidspension, viser tal fra STAR. Der er stor forskel på kommunerne. Se tallene her

Kommunerne skal ikke bevilge ny seniorpension, kræver partierne bag aftalen

Beskæftigelsesministeriet skal i den kommende tid undersøge hvilken myndighed, der kan overtage bevilling af førtidspension til nedslidte seniorer fra kommunerne. Venstre har skærpet holdningen og står nu bag kravet om, at kommunerne ikke skal administrere ordningen.

Sådan vil blå partier stoppe S-forslag om tidligere folkepension til nedslidte

Det var folk fra partitoppen hos De Radikale og i oppositionen, der mødte op i Beskæftigelsesministeriet for at diskutere seniorpension i sidste uge. Nu med en ny minister i en ny regering, men formålet var det samme: At forpurre Socialdemokratiets forslag om tidligere tilbagetrækning til nedslidte.

Forskning: Et par enkle spørgsmål viser, om den ledige er kommet tættere på arbejdsmarkedet

Med svar på ganske få spørgsmål kan en sagsbehandler vurdere, om en arbejdsløs er på vej mod arbejdsmarkedet. Det viser en analyse fra VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. 

Dansk Industri: De svageste ledige skal være parate til at tage job

A4 Nu: Dansk Industri vil presse jobcentrene til at skrue bissen på over for de svageste ledige på kontanthjælp.

KL analyse om tilfredshed med jobcentre bakkes op af DI

Otte ud af ti virksomheder er tilfredse med samarbejdet med jobcentrene, viser en rundspørge, som Kommunernes Landsforening har lavet blandt knap 1900 virksomheder i tolv kommuner. DI bekræfter tendensen.

KL og regeringen vil kortlægge kommunernes beskæftigelsesudgifter

Regeringen og Kommunernes Landsforening vil sammen kortlægge beskæftigelsesudgifterne i kommunerne, fremgår det af økonomiaftalen for 2020. Det sker efter kritik af stigende udgifter til administration samtidig med et markant fald i antal arbejdsløse borgere. Thomas Kastrup-Larsen, formand for KLs arbejdsmarkeds- og borgerserviceudvalg, er ikke enig i kritikken. Læs og lyt

Jobcentre vejleder tusindvis af flygtninge og indvandrere om repatriering

Jobcentre i hele landet er netop nu ved at sikre, at flygtninge, familiesammenførte og gæstearbejdere bliver vejledt om muligheden om at få støtte til at vende hjem til deres oprindelige hjemland. I Københavns Kommune drejer det sig om knap 6.000 borgere.

Kommuner har på tre måneder bevilget 32 syrere økonomisk hjælp til repatriering

På tre måneder har kommuner givet 32 syrere økonomisk hjælp til at vende hjem. Der ligger yderligere omkring 35 ansøgninger og venter på svar, oplyser Dansk Flygtningehjælp, som samarbejder med kommunerne og Udlændinge- og Integrationsministeriet om repatriering.

DF er parat til at forhandle pension med Socialdemokratiet

Både SF og DF glæder sig over, at jurister nu ikke ser problem i at lave en aftale om differentieret pension.