Efterspørgslen på at blive testet falder, og det rejser spørgsmålet, hvad skal vi så bruge alle de mange podere til? - Her et testcenter med kviktest drevet af Copenhagen Medical

Fald i covid-test kan forbedre ældreplejens muligheder for ferieafløsere

De 19.000 podere, der indtil nu har taget millioner af test, skal snart til at søge andet arbejde. Det kan måske redde sommer-vikardækningen i ældreplejen.
”Mange flygtninge oplever, at det er urealistisk for dem leve op til kravene for permanent ophold, så mindsker det incitamenterne til at lære dansk og få et arbejde,” siger Jacob Arendt, medforfatter til analysen og forskningsleder i Rockwool Fonden.

Strammere krav får færre flygtninge i job

Da man i 2007 strammede kravene til opholdstilladelse, var målet at få flere flygtninge i beskæftigelse. Men det er gået stik modsat, viser analyse fra Rockwool Fonden.

Stor forskel på andel fleksjobbere i arbejde i kommunerne

København og kommuner langs strandvejen nord for hovedstaden har den mindste andel fleksjobbere i arbejde. På øerne og Jyllands vestkyst er billedet omvendt. Find din kommune her.

Fleksjobbere i arbejde slår ny rekord i corona-år

Fleksjobberne fortsatte under corona deres gradvise indtog på arbejdsmarkedet. Næsten 3.500 flere kom i fleksjob i 2020 end året før. Dog står hver femte, der er visiteret til fleksjob, stadig uden arbejde.
(Arkiv) Alle ret- og pligttilbud skal ifølge ny bekendtgørelse, der er på vej, gå i gang 1. juli. KL efterlyser overgangsordning.

Alle ret- og pligttilbud skal genoptages 1. juli

Ifølge en ny bekendtgørelse, der ventes at træde i kraft 13. juni, skal alle ledige have tilbud om virksomhedspraktik og uddannelse inden for de normale tidsfrister. KL undrer sig over, at der ikke er en overgangsperiode.
Der skal mere fokus på erhvervsskolerne, lyder det fra KL's og regeringens økonomiaftale. Billedet her er fra Cph West, erhvervsskole på vestegnen.

Økonomiaftale: Ungeindsats skal forpligtes på samarbejde med uddannelser

Et afsnit om ungdomsuddannelser i KL's og regeringens økonomiaftale for 2022 lægger op til, at jobcentre skal forpligtes mere på samarbejde med uddannelsesinstitutioner om frafald fra ungdomsuddannelser.
(Arkiv) "Det kan blive et problem for a-kasserne selv, hvis vi får en større opdeling af ledige i A- og B-hold," siger næstformand i HK Kommunal Mads Samsing om et a-kasseforslag.

HK Kommunal er ikke overbevist om a-kasseforslag

Risiko for større opdeling af A- og B-hold af ledige, hvis a-kasserne overtager de nyledige dagpengemodtagere fra jobcentrene i de første seks måneder, mener næstformand i HK Kommunal.
Regeringen og KL indgik sent tirsdag aften Økonomiaftale for 2022. Der var ikke meget konkret på beskæftigelsesområdet.

Økonomiaftale: Potentiale for digitalisering af beskæftigelsesindsatsen

Økonomiaftalen består af både konkrete aftaler og mere uklare politiske hensigter. Især det sidste er på spil i forhold til kommunernes ønske om digitale samtaler - og udlændingepolitikken.

På trods af corona: Ministerium udgiver benchmark for beskæftigelse i kommuner

'Ingen udpræget systematik mellem de kommuner, der er hårdt ramt af covid-19, og de kommuner, der klarer sig dårligt i benchmarkinganalysen.' skriver Beskæftigelsesministeriet i nyt benchmark for 2020.
Meget tyder på, at de mange nedlukninger i serviceindustrien har givet kommunerne på især den københavnske vestegn en kraftig vækst i antallet af borgere på midlertidige offentlig forsørgelse.

Benchmark: Corona-år med store forskelle

Mens de bedste kommuner i 2020 har brugt 0,6 procent mindre på offentligt forsørgede i forhold til 2019, så har de dårligste haft en stigning på 0,4 procent. Se benchmarking-tal for alle kommuner her.
Arbejdsmarkedsprofessor Flemming Larsen kritiserer Reformkommissionen for ikke at pege på de job, som udsatte ledige skal have, når der skal skrues op for at få dem i arbejde.

‘Hvad skal de lave,’ spørger forsker om de tusindvis, der sidder fast i kontanthjælpssys...

Kritik af Reformkommission: 'De rigtige incitamenter for de ledige til at arbejde er ikke nok, hvis de ikke er attraktive for arbejdsgiverne,' siger arbejdsmarkedsprofessor Flemming Larsen.
Formand for Rådet for Socialt Udsatte, Vibe Klarup, opfordrer til lovændring, så også borgere med misbrug kan komme i fleksjob.

‘Jeg kan godt arbejde, men jeg kan ikke passe et arbejde’

Kommuner skal også jobafklare misbrugere, så de kan komme i fleksjob, foreslår Vibe Klarup, formand for Rådet for Socialt Udsatte.