(Arkiv) A-kasserne er klar til at overtage det fulde ansvar for dagpengemodtagerne i det første halve års dagpengeperiode. Men i en ny delaftale om besparelser på jobcentrene kom et forslag fra Enhedslisten ikke med.

Forslag om a-kasser sparket til hjørne

A-kasserne må vente på, at partiers ønske om at give dem større ansvar for ledige dagpengemodtagere bliver opfyldt. Et konkret forslag fra Enhedslisten kom ikke med i første besparelse på jobcentrene, der skal være med til at finansiere tidlig pension.
Der har været godt gang i beskæftigelsen de seneste måneder, viser tal fra Danmarks Statistik.

Beskæftigelsen sætter rekord: Tredje måned med flere i job

Set over perioden februar til april er 24.000 personer kommet i job. April har alene bidraget med 16.000.
Langt den største del af opkvalificeringen for ledige fleksjobbere foregår på et AMU-center, for eksempel som chauffør.

Opkvalificering til ledige fleksjobbere i 25 kommuner

God tre procent af kontanthjælpsmodtagernee deltager i opkvalificering eller uddannelse, mens under én procent af de ledige fleksjobbere får opkvalificering.
I Horsens kommer ledige fleksjobbere i uddannelse i op til fem måneder. De får blandt andet mulighed for at tage et forløb over længere tid. "Uddannelsesstederne er meget gode til at gøre det mere individuelt," siger Kate Feldt, der er afdelingsleder for visiterede fleksjobbere i jobcentret i Horsens.

Fleksjobbere i arbejde efter uddannelse og opkvalificering

Siden oktober har 14 ledige fleksjobbere i Horsens Kommune været på forskellige opkvalificeringskurser. De har alle job bagefter. I det hele taget er kommunen god til at få fleksjobbere i arbejde.
Cirka en femtedel af 30-årige har ikke gennemført en uddannelse ud over folkeskolen og gymnasiet.

Hvem er de unge uden uddannelse?

Unge uden erhvervsrettet uddannelse kæmper oftere end deres jævnaldrende med problemer såsom psykisk sygdom og indlæringsvanskeligheder og har i højere grad oplevet dødsfald og brud i familien, viser statistikken.
På Bornholm har kommunen aftalt med de lokale AMU-kurser, at skoledagene bliver delt op i bliver fag efter 'need-to-know' og 'nice-to-know,' så personer med nedsat arbejdsevne kan deltage halvdelen af dagen, fortæller Rikke Holm, leder af Virksomhedsservice i kommunen.

Kommune målretter opkvalificering til ledige, der ikke er erklæret jobparate

Mangel på arbejdskraft får Bornholm til at aftale AMU-kurser for ledige fleksjobbere og aktivitetsparate. Rengøring og grundkurser i bygge- og anlæg kan nu tages på halv tid.

Store forskelle på udviklingen i antal kontanthjælpsmodtagere i kommunerne

Der er stor forskel på faldet i antal kontanthjælpsmodtagere i kommunerne. Samtidig er faldet påvirket af, at er over 3.000 flere, der på grund af forlængelser har været på dagpenge i over to år. Se kontanthjælpstallene for alle kommuner her
(ARKIV) "Det er overhovedet ikke svært at lave småjobs og minifleksjob. Tværtimod er det en kæmpesucces," siger økonomi- og arbejdsmarkedsdirektør i Hjørring, Leif Johannes Jensen.

Kommune: Det private arbejdsmarked er åbent for fleksjob og småjob

Stigningen i private fleksjob siden reformen i 2013 viser, at arbejdsgiverne er interesserede i en arbejdskraft med begrænset arbejdsevne, lyder det fra økonomi- og arbejdsmarkedsdirektør Leif Johannes Jensen i Hjørring Kommune.

Knap 80 procent af fleksjobbene er i private virksomheder

Andelen af fleksjob i det private har været støt stigende de sidste otte år. Der er dog stor forskel på kommunerne. Find din kommune her
Der mangler uddannet personale i ældreplejen, men nu håber KL, at man med en ny aftale får flere ind i omsorgsarbejdet. (Modelfoto)

KL til sosu-elever: Vi garanterer dig en praktikplads

Kommunerne vil give 9.000 med interesse en praktikplads, hvis de vil være social- og sundhedsmedarbejdere. 'Kom bare til os! Der er brug for dig! Vi skal nok sikre, at der er en læreplads,’ lyder budskabet fra KL-formanden efter indgåelse af stor aftale.
Efterspørgslen på at blive testet falder, og det rejser spørgsmålet, hvad skal vi så bruge alle de mange podere til? - Her et testcenter med kviktest drevet af Copenhagen Medical

Fald i covid-test kan forbedre ældreplejens muligheder for ferieafløsere

De 19.000 podere, der indtil nu har taget millioner af test, skal snart til at søge andet arbejde. Det kan måske redde sommer-vikardækningen i ældreplejen.
”Mange flygtninge oplever, at det er urealistisk for dem leve op til kravene for permanent ophold, så mindsker det incitamenterne til at lære dansk og få et arbejde,” siger Jacob Arendt, medforfatter til analysen og forskningsleder i Rockwool Fonden.

Strammere krav får færre flygtninge i job

Da man i 2007 strammede kravene til opholdstilladelse, var målet at få flere flygtninge i beskæftigelse. Men det er gået stik modsat, viser analyse fra Rockwool Fonden.