Jobcentret i Skanderborg har i mange år brugt sociale indsatser som en del af beskæftigelsesindsatserne. Det betyder nu, at kommunen ikke taber de mest udsatte ledige med nedlæggelse af indsatser for dem i en ny politisk aftale, siger arbejdsmarkeds- og socialchef Anja Nørby Sørensen.

Beskæftigelsesrettet social støtte kan afbøde store beskæringer af tilbud til udsatte ledige efter L...

Beskæftigelsesområdet i Skanderborg skal omlægge omfattende dele af indsatsen på grund af store besparelser i de kommende år. Men arbejdsmarkeds- og socialchefen frygter ikke, at de mest udsatte arbejdsløse vil blive tabt under omlægningen.
Psykologer og psykiatere kritiserer jobcentre for ikke at lytte nok til deres vurdering af borgere, der bliver sendt i ressourceforløb, skriver TV2 Østjylland.

Skarp kritik: Jobcentres brug af lægeattester er tilfældig

Landets jobcentre bruger udtalelser fra læger og psykologer alt for vilkårligt - til gene for borgere, lyder kritikken.
Velfærdsaftaler om frikommuneforsøg, der skal fjerne statslige regler, skal udbredes og være med til at finde besparelser på administration på 2,5 milliarder i kommunerne. På billedet er det finansminister Nicolai Wammen, der havde ordet på regeringens pressemøde mandag.

Regeringen: Frikommuner på beskæftigelsesområdet skal udbredes til hele landet

I en enkelt sætning i regeringens forslag om besparelser på bureaukrati i kommunerne giver regeringen tilsagn om, at også velfærdsaftaler på beskæftigelsesområdet skal bredes ud til flere end de fire kommuner, der nu er udvalgt.
(Arkiv) Nye studerende hilser på rektor Henrik C. Wegener deres første dag på Københavns Universitet. Regeringen vil skære på kandidatuddannelserne for halvdelen af dem.

For tredje gang sætter regeringen de akademiske uddannelser under pres

Med forslaget om at skære kandidatuddannelserne ned til et år i stedet for to er det tredje gang, regeringen har blikket rettet mod de unge på universitetsuddannelserne. I stedet investerer regeringen i social- og sundhedsmedarbejdere, lærere og pædagoger - og faglærte.
Beskæftigelsesindsatsen ud fra en industriel produktionslogik, hvor der hele skal tiden dokumenteres, afholdes samtaler og møder, forklarer Leif Tøfting Kongsgaard, faglig direktør i Væksthuset. I stedet for at reflektere over praksis, skal medarbejderne hele tiden ud til samlebåndet og producere noget mere. Han har netop skrevet afhandlingen 'Faglig refleksiv praksis.'

Ny forskning: Politisk støj gør det vanskeligt for jobcentre at levere en tilfredsstillende indsats

Efter jobcentrene igen er blevet mål for hård kritik fra politikere og medier, er det blevet mere vanskeligt for medarbejderne at hjælpe borgerne. 'Det handler om at bruge tiden anderledes og slippe styringen på området,' siger faglig direktør i Væksthuset Leif Tøfting Kongsgaard.
KL kritiserer forslag om besparelser på jobcentre for at være visionsløst. I værste fald kan det føre til et mindre arbejdsudbud, skriver KL i sit høringssvar til lovudkastet.

KL i markant kritik af besparelser på jobcentre

KL ​​kritiserer i sit høringssvar til lovudkast om besparelser på jobcentrene manglende visioner for beskæftigelsesindsatsen. Ændringer på indsatserne kan i sidste ende betyde et mindre arbejdsudbud, advarer KL.
HK vil have mere styr på virksomhedspraktikker. En besparelse på jobcentrene skal øge antallet af praktikker med 35 procent, og dermed kan praktikanterne komme til at fortrænge de andre ansatte, lyder det fra HK's næstformand Mads Samsing.

HK vil have sikkerhed for, at virksomhedspraktikker ikke erstatter fast arbejde

Med udsigt til 35 procent flere virksomhedspraktikker fra 2023 har HK forgæves forsøgt at få strammet reglerne om forholdstallet mellem ansatte i almindelige job og praktikanterne. Fagforbundet foreslår derfor, at der bliver lavet en statistik, der belyser problematikken.
(Arkiv) Langt den største del af virksomhedspraktikker og øvrige vejledning og opkvalificering blandt kontanthjælpsmodtagere gives til aktivitetsparate, der ikke er klar til arbejdsmarkedet.

Fakta: Disse aktiveringsformer vil regeringen op- og nedprioritere

Der er stor forskel på hvilke indsatser, forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere får mest og mindst af i de forskellige kommuner. Vi har set på løntilskud, ordinær uddannelse, virksomhedspraktik og 'øvrig vejledning og opkvalificering.' Find din egen kommune i tabellen.
Et nyt partnerskab skal være med til at sikre bedre forhold for seniorer på arbejdsmarkedet.

Nyt partnerskab skal få flere seniorer i job

Regeringen ønsker at nedsætte et partnerskab med arbejdsmarkedets parter og andre aktører om at sikre, at flere seniorer kommer i arbejde.
Voksen- og efteruddannelse af arbejdsløse bør målrettes, alt efter hvilken type ledig der er tale om, konkluderer en ny analyse fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (VIVE).

Ny undersøgelse: Efteruddannelse bør målrettes typen af ledige

En ny analyse fra VIVE konkluderer, at brugen af voksen- og efteruddannelse over for ledige virker. Men den bør målrettes den enkelte.
(Arkiv) Jobcenterchef i Frederikshavn Mette Krog Dalsgaard frygter, at udsatte ledige kommer i klemme, når de ikke længere kan komme på kurser, der forbereder dem på arbejdsmarkedet. Og koncernchef for beskæftigelse i Odense Gorm Hjelm Andersen gør opmærksom på problemet med at skaffe flere virksomhedspraktikker under en kommende krise.

Bekymring: Arne-besparelse lægger op til alt for mange virksomhedspraktikker

De næste års besparelser i jobcentrene kan ødelægge flere års arbejde med at gøre virksomhedspraktikker meningsfulde for arbejdsløse og virksomheder, advarer flere kommuner, som NB-Beskæftigelse har talt med.
Beskæftigelsesminister og forligspartierne præsenterer tidlig pension, den såkaldte Arne-pension.

Fakta: Spareøvelse kræver 35 procent flere virksomhedspraktikker

Partierne bag tidlig pension vil skære på kurser til især aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og i stedet sende dem i virksomhedspraktik. Læs gennemgang af forslaget, der er sendt i høring før fremlæggelse i Folketinget.