(Arkiv) Danfoss nedlægger fabrik i Kolding og skærer 335 stillinger i Østjylland.

Danfoss lukker fabrik i Kolding og nedlægger 335 stillinger

Danfoss flytter en del af virksomhedens produktion til Polen. Derfor nedlægges fabrik og stillinger i Kolding.
(FLS) FLSchmidth fyrer 80 medarbejdere i Valby. I alt skal 500 job i den globale virksomhed afskediges.

FLSmidth skærer 500 stillinger – 80 af dem i Danmark

Som varslet vil cementselskabet FLSmidth skære i omkostningerne, og det betyder færre ansatte.
Der blev 500 flere lønmodtagere i byggeriet i november, hvilket bidrog til de voksende beskæftigelse i den private sektor. Den offentlige sektor mistede dog en lille smule flere job, og måneden endte derfor ud i et lille fald i antallet af lønmodtagere.(Arkivfoto)

Jobmarked stod stille i november: Næsten ingen ændring

Antallet af lønmodtagere faldt marginalt i november. Særligt beskæftigelse i den offentlige sektor falder.

Markant fald i antal langtidsledige – men en del kommuner har stigning

17 procent færre langtidsledige i hele landet, men nogle kommuner har fået flere langtidsledige det seneste år. Se tal for alle kommuner her.
(Arkiv) KL's ledelse vil have flere penge til at lave forebyggende arbejde, skriver KL's formand Jacob Bundsgaard og næstformand Martin Damm i Altinget som et svar på en kronik, af social- og indenrigsminister Astrid Krag.

KL kræver ekstra penge efter nyt ønske om mere forebyggelse fra Krag

Kommunernes forhold til social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) når nyt lavpunkt, efter ministeren igen opfordrer kommunerne til at bruge flere penge uden at fortælle, hvor de skal komme fra. KL's formandsskab kræver derfor flere penge fra ministeren.
Endemålet for socialpolitikken skal ikke altid være beskæftigelse, skriver social- og indenrigsminister Astrid Krag (S).

Professor: Minister lægger op til paradigmeskifte i social- og beskæftigelsespolitikken

I en kronik i Altinget blæser Astrid Krag til et ideologisk opgør med den borgerlige socialpolitiks dogme om, at beskæftigelse altid er endemålet for socialt udsatte. Hun har helt andre planer.
(Arkiv) Sagsbehandlere på jobcentrene har i gennemsnit fået færre sager på deres bord. Det er især nogle grupper af ledige, der er prioriteret i de enkelte kommuner.

To trediedele af kommunerne har betydeligt færre sager pr. sagsbehandler

Både Socialrådgiverne og HK bekræfter udviklingen. HK Kommunal frygter dog, at området igen vil blive ramt af besparelser.

Nogle kommuner har seks gange flere langtidsledige

Brøndby har seks gange så mange langtidsledige som Allerød. Se tallene for alle kommuner her.
Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix

A-kasser giver kun få sanktioner

A-kasserne bruger langt sjældnere sanktioner end kommunerne over for arbejdsløse. Mindre end hver tiende sanktion er alvorlig.
(Arkiv) Seniorer mellem 60 og 64 udgør en større andel af ledige, der mister dagpenge.

Fakta: Seniorer udgør en stadig større del af de ledige, der falder ud af dagpengesystemet

I alle aldersgrupper faldt stadig færre ud af dagpengesystemet. De 60-64 år udgjorde dog en væsentlig større andel af den samlede gruppe.
En femtedel med videregående uddannelser ønsker en kortere ugentlig arbejdstid, viser tal fra Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse.

Mere end 15 procent ønsker at gå ned i arbejdstid

Mens politikere og erhvervsliv vil have medarbejdere til at arbejde mere, er det et stort ønske hos hver sjette at arbejde mindre, viser undersøgelse fra Danmarks Statistik.
(Arkiv) Direktør i brancheorganisationen Danske A-kasser forudser, at mange flere seniorer i fremtiden vil stå uden indkomstgrundlag, når pensionsalderen bliver sat op og efterlønnen helt er afskaffet.

Mange ældre mister dagpenge uden at have anden indtægt

Cirka 30 procent af de 50-59-årige, der mistede dagpenge i 2018, fik hverken løn eller offentlig ydelse.