Stigende antal førtidspensionister rammer især yderkommuner

Antallet af førtidspensionister stiger igen relativt kraftigt, og nye tal viser, at det især rammer mange yderkommuner.
(Arkiv) Så trætte var forhandlerne, da beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard kunne præsentere et forlig om tidlig pension natten til den 10. oktober. Næsten en tredjedel af udgiften på 3,6 milliarder kroner skal fra 2024 finansieres af en omlægning af beskæftigelsesindsatsen. Forliget blev indgået af regeringen, DF, SF og Enhedslisten.

Borgmester: Jobcentre kan ikke levere 1,1 milliarder til ‘Arnes pension’

Hvis der skal hentes penge på beskæftigelsesområdet, kan det kun ske ved at fjerne nogle af kravene til kommunerne, vurderer nordjysk borgmester.

Fakta: Benchmark for offentligt forsørgede på beskæftigelsesområdet

På trods af måneders suspension af beskæftigelsesindsatsen i foråret offentliggør Beskæftigelsesministeriet nu benchmark for 'kommunernes resultater på beskæftigelsesområdet.' Se tallene her.
Afbureaukratisering af beskæftigelsesindsatsen kræver tillid til kommunerne, lyder det fra borgmestrene i Jammerbugt og Hjørring kommuner, Mogens Gade (V) og Arne Boelt (S).

Nordjylland: Frikommuneforsøg på beskæftigelsesområdet skal med i nærhedsreform

'Vi kan faktisk lykkes med en god kommunal beskæftigelsesindsats uden de mange statslige proceskrav,' siger borgmester efter evaluering af forsøg med færre proceskrav.
(Arkiv) Unge faglærte har under halvt så stor arbejdsløshed som unge med en videregående uddannelse, viser ny analyse fra 3F.

Faldende ledighed blandt unge faglærte

Ledigheden er mere end dobbelt så høj blandt unge med en lang videregående uddannelse end blandt unge med en erhvervsfaglig uddannelse, viser ny 3F analyse.
(Arkiv) Syv kommuner i Nordjylland er delvist lukket ned på grund af covid-19 smitte fra mink. Jobcentermedarbejderne er sendt på hjemmearbejde og store dele beskæftigelsesindsatsen er på pause.

Jobcentre bestemmer selv under delvis nedlukning

Retningslinjer fra STAR er forsmag på, hvad der sker, når kommuner lukkes delvist ned. Syv nordjyske jobcentre har fået større råderum, da alt er anbefalinger.
(Arkiv) Forhandlingerne om ressourceforløb forventes at fortsætte tidligt i næste uge, oplyser Beskæftigelsesministeriet.

Fakta: Mere end hver fjerde er i ressourceforløb flere gange

Forligspartierne diskuterer at nedsætte varigheden af ressourceforløb fra fem til tre et halvt år. Men mange borgere deltager i mere end ét forløb.
Det hjælper ikke at forkorte ressourceforløb, når muligheden for at gentage forløbene udvides, lyder det fra Lasse Bjerg Jørgensen, BUPL. Fire andre faglige organisationer er enige.

BUPL: Kortere ressourceforløb vil ikke i praksis afkorte forløb

Så længe der er mulighed for flere ressourceforløb, betyder en afkortning af det enkelte forløb ikke noget, skriver fem forbund til de politiske ordførere i forhandlingerne.
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) afviser at lave påbud til virksomheder i Nordjylland. Samtidig siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S), at flere kommuner kan blive opfordret til en delvis nedlukning som i Nordjylland.

Delvis og frivillig nedlukning i Nordjylland giver uro og bekymring

Beskæftigelsesminister afviser at give påbud, mens sundhedsminister siger, at flere lokale nedlukninger kan være på vej.
Ansatte i grænsekommune risikerer at skulle gå 14 dage i karantæne uden løn, hvis de tager en smuttur over grænsen. (Arkiv)

Kommune: Vi tager din løn hvis du krydser grænsen

Kommune strammer kravene til medarbejdere, der ikke følger myndighedernes anbefalinger om ikke at rejse over grænsen. Lokal lærerforening synes, det er problematisk.
"Det er det hele værd, når man oplever, hvor meget kvinderne udvikler sig og får mere selvtillid under forløbet. Og samtidig løser det jo en rekrutteringsudfordring for os,” fortæller Tina Strand Petersen, leder af Furesø Kommunes Rehabiliteringscenter om arbejdet med at få ikke-vestlige flygtningekvinder i arbejde og uddannelse i kommunen.

Furesø inspirerer andre kommuner med integration af indvandrer-kvinder

Furesø Kommune får mange kvinder med ikke-vestlig baggrund i arbejde. Successen er så stor, at Københavns Kommune nu lader sig inspirere af et veludviklet samarbejde i Furesø.
3F og DI i Vendsyssel er enige: Der er brug for klarere regler for de syv kommuner, der er ramt hårdt af covid-19 på minkfarmene. Til venstre Per Christian Kjeldsen, formand for 3F Midtvendsyssel, til højre Richard Fynbo, formand for DI Vendsyssel.

Nordjylland: Ansatte arbejder fortsat på tværs af kommunegrænser

3F afdeling vil have mere håndfaste regler. Også DI-formanden i Vendsyssel ønsker klarere regler. 'Når nogle virksomheder følger reglerne og andre ikke gør, skaber det en masse splid og konkurrenceforvridning i den her situation,' siger Richard Fynbo.