A-kasseforsøget er kommet langt, skriver Rambøl i evaluering

En midtvejsevaluering af a-kasseforsøget viser, at dagpengemodtagere er mere tilfredse med a-kasserne end med jobcentrene. Konsulentvirksomheden Rambøll har lavet evalueringen og opfordrer til at omgå konklusionerne med forsigtighed.
(Arkiv) Besparelser på jobcentrene på 1,1 milliarder skal finansiere tidlig pension, som regeringen præsenterede på Danish Crown i august 2020. Under maskerne er det statsminister Mette Frederiksen og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard.

Kampen om nyledige dagpengemodtagere intensiveres

Kommunerne og fagbevægelsen kæmper med usikre argumenter om de nyledige dagpengemodtagere. For ingen analyser har indtil videre vist, om a-kasser eller jobcentre er bedst til at få dem i arbejde. Aftale om millionbesparelser på jobcentrene er lige på trapperne.
I morgen, torsdag, tager Aarhus Byråd stilling til forslag om anonymiserede ansøgninger.

Flere partier: Kommune skal anonymisere jobansøgere

I Aarhus Kommune vil flere partier have anonymiseret ansættelsesproceduren i kommunen, så hverken navn eller alder fremtræder i ansøgningen. Det skal sikre større mangfoldighed, siger en af forslagsstillerne. Et andet byrådsmedlem kalder forslaget 'tudetosset'.
Leif Johannes Jensen kender i den grad Hjørring Kommune ud og ind, når han 1. juli sætter sig i kommunaldirektørstolen som fast leder.

Hjørring Kommune ansætter ny kommunaldirektør

Leif Johannes Jensen, som lige nu er konstitueret i jobbet som Hjørring Kommunes kommunaldirektør, er udpeget som den person, der fremover skal lede Hjørring Kommune. Han overtager fast kommunaldirektørstolen 1. juli.
Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere, der har været tilknyttet jobcentret i over to år, skal afdække, om der er brug for ændringer i sagsbehandlingen i Randers Kommune.

Undersøgelse om jobcenter efter PTSD-sag

Der kommer alligevel en undersøgelse af jobcentret i Randers, har byrådet netop bestemt. Den skal kortlægge jobcentrets praksis gennem en tilfredshedsundersøgelse.
(Arkiv) Kommunerne ville have større motivation til at rette ind, hvis Ankestyrelsen gav dem bøder for ikke at overholde lovgivningen, siger forskere.

Forskere: Kommuner slipper alt for billigt fra at bryde loven

Straf til kommuner vil kunne nedbringe omgørelsesprocenter i Ankestyrelsen og skabe tillid hos borgerne, lyder det fra to forskere.
(Arkiv) En spændt beskæftigelsesminister med den tidligere udlændinge- og integrationsministeren i hælene på vej til pressemøde om 37 timers arbejdspligt til indvandrere i september 2021. Siden da er det ikke lykkedes Peter Hummelgaard at få forslaget vedtaget.

Det blev igen et nej til regeringens forslag om 37 timers arbejdspligt

Enhedslisten afviste i forhandlingerne om kontanthjælpsydelser at erstatte 225-timersreglen med 37 timers aktiveringspligt til indvandrere. Regeringen har heller ikke muligheder for en aftale til højre i salen, da blå blok afviste forslaget i januar.
Jobcentrene skal tage hensyn til syges helbred, når de sender dem i aktivering, indskærper beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard i et brev til landets 98 borgmestre.

Ministerbrev: Jobcentre skal tage hensyn til lediges helbred

Dokumentation: På baggrund af en sag i jobcentret i Randers har beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard indskærpet over for alle kommuner, at de skal tage hensyn til borgernes helbred. Jobcentre skal også vejlede om, at den ledige selv kan få indflydelse på aktivering.
Danske Bank tror, at den høje inflation vil øge arbejdsløsheden og føre til faldende huspriser i Danmark.

Danske Bank forventer flere arbejdsløse næste år

Danske Bank ser nu kun dansk økonomi vokse med 0,7 procent i 2023 mod 1,3 procent i den forrige prognose.
Det er udlændingepolitikken, der er grunden til, at der bliver større forskel i ydelse mellem flygtninge og andre kontanthjælpsmodtagere, vurderer forskningsleder i Rockwool Fonden Jacob Nielsen Arendt.

Større forskel på integrationsydelse og kontanthjælp med ny aftale

Ny kontanthjælpsaftale gør afstanden betydeligt større mellem ledige på kontanthjælp og på de såkaldte SHO-ydelser. Nogle af familierne bliver stillet værre end før, lyder det fra forsker.
(Arkiv) Som medlem af ydelseskommissionen er professor Jon Kvist skuffet over, at en nu kontanthjælpsaftale ikke tager større livtag med strukturerne i systemet. Her er han på kommissionens pressemøde i maj 2020.

‘Endelig fik børn selvstændig ret til et fritidsliv, som FN’s børnekonvention foreskrive...

'Vi er nødt til at finde andre måder at mindske børns afsavn på,' siger professor i europæisk velfærd Jon Kvist om ny kontanthjælpsaftale. Han er begejstret for fritidstillægget, men er som medlem af ydelseskommissionen skuffet over, at meget af kompleksiteten i systemet består.
Enhedslistens beskæftigelsesordfører Victoria Velásquez har flere gange fremsat krav om en et-årig afklaringsgaranti for kontanthælpsmodtagere. Aftalen fra tirsdag gav ret til at blive afklaret efter to år.

Afklaringsret, men ikke garanti i kontanthjælpsaftale

Konkret udmøntning kontanthjælpsaftales afklaringsret udskydes til efteråret. Samtidig henvises et kommunalt ønske om 'større lokal frihed og plads til medarbejdernes faglighed' til fire kommende frikommuneforsøg.