Ledighed

  Antallet af lønmodtagere er steget til rekordmange personer, viser nye tal fra Danmarks Statistik.

  Rekordhøj beskæftigelse udbygges med endnu 13.000 i job

  I september steg antallet af lønmodtagere til 2.882.000 personer, viser nye tal. Det er rekordmange.

  Store universitetsbyer og Vestegnen er Danmarks arbejdsløshedsøer

  Nye beskæftigelsestal viser, at ledigheden i mange yderkommuner er lav, mens den er højere i universitetsbyerne samt på Vestegnen tæt på København - i alt i omkring 25 kommuner. Se hvilke kommuner her.
  (Arkiv) Ledigheden falder for første gang i ti år til under 100.000.

  Færrest antal ledige siden 2009

  September bød igen på et mærkbart fald i antallet af ledige i Danmark. Markant milepæl nået.

  Stor forskel i langtidsledigheden på tværs af kommunerne

  Antallet af langtidsledige svinger fra 0,3 procent af arbejdsstyrken til 2,4 procent på tværs af landets kommuner. Særligt hovedstadsområdet har mange langtidsledige.
  Hoteller og restauranter var de brancher, som havde størst fremgang i beskæftigelsen i juli.

  7.000 flere i job giver rekordhøj beskæftigelse

  Stigningen i beskæftigelsen gik et gear ned i juli. 51.000 flere er i job sammenlignet med før corona.
  Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard indskærpede i Lippert på TV2 News onsdag, at jobcentrenes førsteprioritet er at formidle job. Især til jobparate kontanthjælpsmodtagere.

  Hummelgaard retter hård kritik mod jobcentrene i tv-program

  Jobcentrene skal rette hele deres fokus ind på at få ledige i arbejde. Det var et af beskæftigelsesministerens budskaber i et program på TV2 News onsdag. "Ikke godt nok," sagde han flere gange om jobcentrenes indsats.
  (Arkiv) Jacob Bundsgaard, formand for KL, vil have unge i arbejde i stedet for uddannelse, siger han forud for trepartsforhandlinger fredag om mangel på arbejdskraft. Regeringen har inviteret KL til at deltage i mødet.

  KL: Mulighed for at få alle i arbejde

  Kommunernes Landsforening tager med glæde imod invitation til at bidrage ved trepartsforhandlinger om mangel på arbejdskraft. "Det kan ikke gå for hurtigt. Lige nu har vi en unik mulighed for at få fat i nogle grupper, som traditionelt har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet," siger formand for KL, Jacob Bundsgaard.
  (Arkiv) Finansministeriet forventer, at ti procent færre vil være arbejdsløse på dagpenge i 2022 end før coronakrisen.

  Regeringen forventer fem procent færre ledige i 2022 end før coronakrisen

  Der vil ifølge Finansministeriets fremskrivning være ti procent færre a-kassemedlemmer på dagpenge i 2022, mens antallet af kontanthjælpsmodtagere vil ligge på samme niveau som i 2019.
  (Arkiv) Ledigheden tenderer til at være større i kommuner, der også har en stor andel på førtidspension, viser tal fra Jobindsats.dk

  Tendens: Ledigheden er større i kommuner med højere andel førtidspensionister

  Tal fra Danmarks Statistik og STAR viser, at ledigheden er noget højere i kommuner med en stor andel førtidspensionister. I kommuner med mange tilflyttere med sociale problemer ser ledigheden dog ikke ud til at være påvirket af en meget stor gruppe førtidspensionister.

  Færre ledige end på samme tid i de sidste fem år før corona

  I den første uge i august var der for første gang færre ledige end i tiden før corona. Det viser tal fra Jobindsats.dk. Se tal for hele perioden og for de seneste måneder og dage her
  Mange fly står stadig stille i Københavns Lufthavn, og det betyder, at særligt Taarnby og Dragør kommuner fortsat har en væsentlig højere ledighed end i starten af 2020. Ledigheden skal nedbringes markant, hvis kommunerne skal undgå stort smæk i 2022.

  Stort tab kan være på vej til kommuner med høj ledighed

  Med meddelelsen om tilskud og udligning blev der sendt en redningskrans til 23 kommuner, som havde en særlig høj stigning i ledigheden i 2020. Men de 23 kommuner skal gøre en særlig indsats for at undgå stort tab i 2022.
  Fire chefer og ledere giver bud på, hvorfor netop deres kommune nu har den laveste ledighed siden finanskrisen. Det er Dorte Hamrum, arbejdsmarkedschef i Skive; Hans Christian Knudsen, beskæftigelseschef i Hedensted; Kristjan Gundsø Jensen, jobcenterchef i Helsingør; Inger Thorø Pedersen, afdelingsleder i jobcentret i Faaborg Midtfyn.

  Fortsat stor forskel i udvikling af ledighed i kommunerne på grund af corona

  35 kommuner havde i juni den laveste siden finanskrisen. Fire kommunale chefer giver deres bud på, hvorfor det går godt for netop deres kommune.