Årsagen til flere ledige skyldes primært, at der er færre i aktivering, hvilket skal ses i lyset af, at landets jobcentre har været delvist nedlukkede.

Ledighedskøen vokser for første gang i otte måneder

Køen af ledige voksede i januar for første gang i otte måneder i hele landet. Det skyldes blandt andet, at færre er i aktivering.

FAKTA: En tredjedel flere arbejdsløse efter et år med corona

Kommuner i Jylland og på Fyn har klaret sig bedre igennem coronakrisen end kommuner i hovedstadsområdet og på Sjælland og Bornholm.
Hoteller, restauranter, caféer, barer, butikker og turisterhverv er blandt de brancher, der er hårdest ramt af nedlukningen. På grund af de normalvist mange turister og høje benyttelse af de nævnte brancher, er især København derfor presset på beskæftigelsen som følge af coronakrisen.

Rapport: København hårdest ramt af corona-ledighed

En rapport fra AE-rådet viser, at når man ser bort fra offentlig administration, undervisning og sundhed som samlet branche, så er beskæftigelsen i København 4,6 procent lavere, end før covid-19 kom til Danmark.
Tre ud af ti ledige har ifølge levevilkårsundersøgelsen 2020 fra Danmarks Statistik svært ved at få de økonomiske ender til at hænge sammen. (Arkiv)

Hver tredje ledig har svært ved at betale uforudsete udgifter

29 procent af de ledige havde ifølge undersøgelse svært ved at betale regninger og uforudsete udgifter i 2020.
I budgetterne for 2021, der er de første, kommunerne har vedtaget, efter covid-19-pandemien tog fart i starten af 2020, budgetterer kommunerne med stigende udgifter til dagpenge til forsikrede ledige. (Arkiv)

Kommunerne forudser stor stigning i udgifter til dagpenge i 2021

Kommunerne har som ventet budgetteret med væsentligt højere udgifter til dagpenge til forsikrede ledige i 2021 end i 2020. 96 af 98 kommuner budgetterer med højere udgifter, end de gjorde i 2020.

Januar: Antal ledige stiger med knap 3.400 på to uger

Stigningen i arbejdsløsheden fortsætter i januar. I Vestjylland og på Sjælland er antallet af ledige steget med knap fire procent, viser tal fra STAR. Se udviklingen i otte landsdele og de seneste tal for stigningen af coronaledige i din kommune.

Første måling i 2021: Godt en fjerdedel flere ledige under coronakrisen

Rettelse: Den første oversigt fra STAR over arbejdsløsheden i kommunerne i det nye år er fra 3. januar. Den viser, at der er stor forskel på, hvor meget coronakrisen har betydet for ledigheden i kommunerne. Se din kommune her.

97 kommuner har færre ledige på kontanthjælpsydelser end før coronakrisen

På landsplan har der været et fald i ledige på kontanthjælpsydelser på 8,5 procent fra februar til oktober. Hørsholm ligger på et et rundt nul, mens Solrød har haft et fald på 21 procent. Se din kommune her.
Der har været fart på landets jobcentre mens corona har haft tag i samfundet. Antallet af ledige på kontanthjælpsydelser er således faldet mærkbart siden februar.

Kommuner: Klar strategi har hjulpet ledige på kontanthjælpsydelser igennem coronakrise

To kommuner forklarer fald i ledige på ydelserne med bevidste valg i jobcentrene. En tredje kommune undrer sig over en pludselig tilgang af skrøbelige unge.

Fakta: Så hårdt har coronakrisen ramt de enkelte kommuner

Ti kommuner har indhentet coronaledigheden i midten af november, viser tal fra Jobindsats.dk. Se her, hvordan det går med ledigheden i din kommune.
(Arkiv) Der er brug for varslingsmidler til mink-ansatte i Holstebro Kommune, inden de er ledige, siger arbejdsmarkedschef Søren Landkildehus. Efter ti dage er der ikke kommet svar fra beskæftigelsesministeren på en opfordring til at dispensere for reglerne.

Kommune insisterer på varslingspulje til ansatte i minkbranchen

Det haster med at få sat jobindsats i gang over for lønmodtagere på minkfarmene i Holstebro Kommune. Efter ti dage har Peter Hummelgaard ikke svaret på en opfordring om at dispensere for reglerne, og så kan jobcentret ikke gå i gang med en indsats, før folk er ledige.

Jobcenter har op mod 2.000 fyrede i varslingsforløb

En femtedel er gået direkte i nyt job uden en dag på dagpenge, fortæller Bo Hammer, jobcenterchef i Tårnby. Et forskningsprojekt skal afdække effekten af brug af varslingsmidler.