Væk med opholdskravet

Som ventet fjerner forligspartierne kravet om syv års ophold i Danmark for at kunne få arbejdsløshedsunderstøttelse.

Danskkurser bliver gratis

Udlændinge i arbejde skal ikke længere betale deltagergebyr for danskundervisning. Det er et af punkterne i forliget om Finanslov 2020.