Esbjerg Kommune

  Elever fra Esbjerg slår alle rekorder i år. Det højeste antal elever fra Esbjerg Kommune har søgt ind på en ungdomsuddannelse i år.

  Flere i gang med ungdomsuddannelser i kommune

  Esbjerg Kommune har de sidste tre år haft fokus på at sikre at flere af kommunens unge får en uddannelse - og flere end før er nu tilmeldt en ungdomsuddannelse. Stigningen er størst på erhvervsskolerne.
  "Vi ser i øjeblikket et stigende antal sygemeldinger, henvendelser om det psykiske arbejdsmiljø og desværre også opsigelser, med baggrund i tunge og omfattende arbejdsgange i KY," skriver Esbjergs kommunaldirektør Rikke Vestergaard om et nyt IT-system for kontanthjælpsydelser.

  Kommune: Udrulning af nyt it-system for kontanthjælpsydelser skal stoppes

  Ydelser til borgere bliver forsinket, og medarbejdere går ned med stress. Derfor er det ikke forsvarligt at fortsætte implementeringen nu, lyder budskabet fra Esbjerg Kommune til kommunernes it-fællesskab KOMBIT.
  Hjemløse og andre på kanten af arbejdsmarkedet kan få et socialt frikort. Ordningen er forlænget med to år.

  Socialt frikort forlænges

  Kommune forlænger en ordning med frikort til socialt udsatte. Erfaringen er, at både trængte mennesker, kommunen og virksomheder kan vinde på ordningen.
  Esbjerg Kommune har afsat penge til flere samtaler og flere beskæftigelsesindsatser til forsikrede ledige, syge og fleksjobbere på ledighedsydelse.

  Esbjerg bevilger godt fire millioner til flere samtaler

  Et investeringsprojekt skal sikre, at nyledige hurtigst muligt kommer i arbejde. Der er også sat flere penge af til syge og til ledige i fleksjob.