Dimittender

  (Arkiv) "Det handler om at minimere skaderne," siger formand for Magisterforeningen, Camilla Gregersen, om forslaget om, at dimittender skal have mindre i dagpenge efter et halvt års arbejdsløshed.

  Fagforeninger er klar til at skære i nyuddannedes dagpenge

  Dimittendsatsen for de nyuddannede kan sættes ned efter seks måneder, mener to store fagforeninger.
  (Arkiv) Studiestart i Aalborg 1. september. Siden da er tiden efter studierne blevet mere usikker for dem, der bliver arbejdsløse. Vismændene mener, det på langt sigt kan skade produktiviteten, hvis dimittender tager dårligere job, end de er uddannet til.

  Vismænd: Dårligere match og produktivitet ved forringelser for nyuddannede

  Flere dimittender vil komme hurtigere i arbejde med regeringens forslag om forringelse af nyuddannedes vilkår, vurderer de økonomiske vismænd. De advarer samtidig om, at et dårligere match kan føre til mindre produktivitet.
  (Arkiv) Elektrikerlærlinge er blandt de faggrupper, der kan se frem til højere dagpenge end dimittendsatsen, hvis regeringens forslag bliver vedtaget i Folketinget.

  Reformforslag: Hver femte ledige dimittend skal have en højere sats

  Regeringens foreslår, at nyuddannede skal have mere i dagpenge, hvis de har haft løn under uddannelsen. Det vil omfatte mere end tyve procent af de ledige dimittender, viser beregning på baggrund af Beskæftigelsesministeriets tal. Se antal og andel her.
  (Arkiv) Metallærlinge kan med regeringens forslag på 7.000 mere i dagpenge end den lave dimittendsats på 9.500 kroner om måneden.

  6.000 kroner mere i dimittendsats til håndværkere

  En nyuddannet industritekniker skal have næsten 16.000 kroner i dagpenge, mens en nyuddannet pædagog eller akademiker må nøjes med den nedsatte dimittendsats på 9.500 kroner, foreslår regeringen. Det er dimittender i mandefag, der får den højeste sats.
  (Arkiv) Højt humør på erhvervsskolen. Lærlinge og elever med løn under uddannelse skal have højere dagpenge end den foreslåede dimittendsats på 9.500 kroner om måneden. Det er med til at skævvride kommunernes økonomi.

  Dimittendændring rammer kommuner skævt

  Nye beregninger af regeringens forslag om en individuel dagpengesats til nyuddannede faglærte viser, at især yderkommuner kan få stigende udgifter til flere og dyrere dimittender. Omvendt bliver universitetsbyernes gevinst større end ventet.
  Enhedslisten på vej til møde med regeringen om reformforslaget 'Danmark kan mere I'. I front er det politisk ordfører Mai Villadsen, bagved er det beskæftigelsesordfører Victoria Veláquez og finansordfører Rune Lund.

  Støttepartier vil udfordre regeringen om nyuddannedes dagpenge

  Tirsdag begynder de indledende forhandlinger om regeringens stort anlagte reformudspil. EL og SF er kritiske.
  Studiestart på Aalborg Universitet 1. september. Regeringen foreslår, at disse studerende får en lavere dimittend-sats, når de er færdige.

  Lavere dagpenge skal få fire ud af ti ledige nyuddannede i job

  Regeringen forventer, at lavere dagpenge vil skaffe 8.800 nyuddannede job frem mod 2030, viser beregning. Fjernelse af modregning i pensioner for ægtefællens arbejdsindtægt forventes at få 1.650 flere i arbejde.
  Rådmand for social- og beskæftigelsesområdet i Aarhus Kommune støtter Akademikernes forslag om en hjælpepakke til nyuddannede.

  Alliance med kommuner skal sikre hjælpepakke til nyuddannede

  Mens beskæftigelsesministeren ikke vil kigge på hjælpepakke til nyuddannede lige nu, forsøger Akademikerne at få landets seks største kommuner med ideen. Flere kommuner er positive.
  (Arkiv) 81.000 unge ventes at afslutte deres uddannelse i juni. De store universitetsbyer står på spring for at hjælpe dem og tager godt imod forslag fra Akademikernes hovedorganisation.

  Appel til kommunerne: Kræv at virksomheder ansætter nyuddannede

  Rådmænd i Aarhus og Odense tager godt imod et forslag om, at virksomheder, der får glæde af fremrykkede investeringer i kommunerne, skal ansætte nyuddannede. Forslaget kommer fra hovedorganisationen Akademikerne.
  De nyuddannede skal ikke alene have ansvaret for at få job under coronakrisen, mener formanden for Akademikerne Lars Qvistgaard.

  Akademikerne: Forslag til hjælpepakke til alle nyuddannede

  Job med løntilskud fra dag ét og større økonomisk tilskud til virksomheder, der tager nyuddannede. Det er et par af forslagene til en hjælpepakke til de 81.000 unge, der forventes af afslutte en uddannelse i juni.