(Arkiv) Efterårets politiske forhandlinger står i kø. Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard er allerede indkaldt til flere samråd i august og september.

Analyse: Det beskæftigelsespolitiske efterår afventer udspil fra regeringen

Ydelsessystemet, 37 timers aktivering for indvandrere, en politisk gennemgang af fleksjobordningen. Der er beskæftigelsespolitik nok at tage fat på, men det er svært at greje, om regeringen reelt ønsker det.
En ny delaftale om cirka en tredjedel af den besparelse på kommunernes beskæftigelsesindsats på i alt 1,1 milliarder kroner fra 2025, behøver reelt set ikke blive ført ud i livet. Kommunerne får nemlig pengene, uanset om de gennemfører besparelser eller ej.

Besparelse på aktivering af unge er yderst usikker

Særlige konteringsregler og et nyligt fortilfælde peger på, at det ikke vil have konsekvenser for hverken kommuner eller staten, hvis de netop aftalte besparelser på uddannelseshjælp ikke bliver gennemført. NB-Økonomi forklarer logikken.
(Arkiv) KL tager godt imod indholdet i besparelser på beskæftigelsesområdet, men er bekymret over det store beløb, der skal tages fra unge-indsatsen, lyder det fra Thomas Kastrup-Larsen, formand for KL's arbejdsmarkeds- og borgerserviceudvalg.

KL er positiv, men også bekymret over delaftale om besparelser på beskæftigelsesområdet

KL er tilfreds med, at der bliver lettet på proceskrav i beskæftigelsesindsatsen for unge under 30 år, men er også bekymret over den store besparelse på området. Sådan lyder det fra formand for KL's arbejdsmarkeds- og borgerserviceudvalg, Thomas Kastrup-Larsen.

Fleksjobbere i arbejde slår ny rekord i corona-år

Fleksjobberne fortsatte under corona deres gradvise indtog på arbejdsmarkedet. Næsten 3.500 flere kom i fleksjob i 2020 end året før. Dog står hver femte, der er visiteret til fleksjob, stadig uden arbejde.
Forsiden af den første delrapport fra Reformkommissionen giver et kreativt billede af kommissionens verdensbillede.

Kommuner og beskæftigelsesindsats i fokus for nye reformer

Kommunernes beskæftigelsesindsats er i fokus for tre af fem områder, som ifølge Reformkommission for såkaldte andengenerationsreformer på arbejdsmarkedet skal ændres markant.
"Vi ser forskning som forstyrrelse," siger professor Dorte Caswell, projektleder ved Center for Udvikling af Borgerinddragende Beskæftigelsesindsatser, CUBB. Det er medarbejderne i jobcentrene og forvaltningen, der skal forstyrres, så de kan tænke nye tanker om indsatsen.

Podcast med Dorte Caswell: Forskning kan ikke fikse beskæftigelsesindsatsen

Hørte du Dorte Caswell på KL's beskæftigelsestræf fortælle om samspillet mellem forskning og beskæftigelsesindsatsen i flere kommuner? I denne podcast udfolder hun seks års samarbejde, hvor det er frontmedarbejderne, der gennemfører de store forandringer.
Jobcentrene kan snart begynde at rulle nye dele af den suspenderede beskæftigelsesindsats ud.

Genåbning: Fra mandag kan alle ledige deltage i alle beskæftigelsesindsatser

De fleste jobcentermedarbejderne skal fortsat arbejde hjemme, når beskæftigelsesindsatsen rulles ud igen fra næste uge. Ledige og pårørende, der kan blive alvorligt syge ved covid-19, skal skånes.
(Arkiv) SF's handicapordfører Charlotte Broman Mølbæk ville gerne have sikre handicappede hjælpemidler til beskæftigelse eller uddannelse i et forslag til Folketinget. Det var der ikke umiddelbart flertal for blandt regeringen og de øvrige støttepartier.

Ny aftale vil ikke sikre flere handicappede i beskæftigelse

Handicapordfører Charlotte Broman Mølbæk ville gerne have haft flere beskæftigelsesrettede forslag med i beslutningsforslag om hjælpemidler til handicappede.
(Arkiv) Social- og ældreminister Astrid Krag sigter mod at fremlægge lovforslag om ny hovedlov om helhedsindsatser for udsatte borgere i efteråret.

Ny hovedlov om helhedsindsats til udsatte borgere ventes klar 1. januar

Regeringen sigter mod, at ny hovedlov om helhedsindsats til borgere med komplekse problemer skal træde i kraft 1. januar 2022. Loven skal gøre op med silotænkningen. Det er allerede ved at ske i kommunerne.
(Arkiv) Partierne bag LAB-loven har udskudt skærpet tilsyn med kommuner, der ikke lever op til resultat- og fokusmål. De er samtidig enige om at følge kommunernes beskæftigelsesindsats måned for måned og at reagere, hvis det går for langsomt. TV. beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), th. Hans Andersen, beskæftigelsesordfører for Venstre.

Skærpet tilsyn med beskæftigelsesindsats begrænses frem til 2023

I de kommende to år kan ingen kommuner komme under skærpet tilsyn for ikke at give rettidige beskæftigelsestilbud til langtidsledige. Folketinget vil dog stadig holde skarpt øje med kommunerne.
(Arkiv) Silkeborgs jobcenterchef Martin Husted forventer, at flere af medarbejderne skal møde på arbejde, når der skal gang i virksomhedspraktik, løntilskud og nyttejob igen.

Uklarheder i forslag til delvis genåbning af beskæftigelsesindsats

Jobcentre skal sikre, at coronaregler bliver overholdt, når ledige igen skal i virksomhedspraktik, men hvordan? Det fremgår ikke af forslag til bekendtgørelse.
I Aalborg bliver ledige uddannet i tre dage, så de kan blive ansat som testpersonale i kommunen.

Jobcentre uddanner testere til skoler og plejehjem

To nordjyske kommuner rekrutterer testere til kviktest i folkeskolen og til ansatte på plejehjem. I begge kommuner får de nye medarbejdere løn under sygdom.