sygedagpenge

Interview: Ressourceforløbene forsvinder ikke bare igen

Ressourceforløbene er her for at blive. Det konstaterer en central aktør i beskæftigelsespolitikken. Mens der især har været fokus på enkeltsager med syge, der sendes i arbejde i få timer, så siger Annette Juul Jensen fra Cabi, at det store skift fra at placere borgere på langvarige ydelser til at se på udviklingsmuligheder ikke står til at blive lavet om. Hun er dog af andre grunde bekymret for de svageste borgeres retssikkerhed.

Vejle har på kort tid nedbragt sygemeldte borgeres fravær med knap to uger

Siden december sidste år har en omlægning af Vejle Kommunes afdeling for sygemeldte betydet, at borgerne i gennemsnit er sygemeldt to uger mindre i tredie kvartal 2018 end i samme periode i 2017. Tricket er et samarbejde med virksomhederne i kommunen.