Førtidspension

Fakta: 27 procents stigning i nytildelinger af førtidspensioner

En stor stigning i førtidspensioner vil øge presset på de offentlige udgifter, herunder en 27 procents stigning i nytildelinger fra 2017 til 2018. Se forklaringen og den store forskel på nytildelinger af førtidspension i kommunerne her. 

Borgmester kræver fuld refusion for borgere, der får forlænget førtidspensionen pga senere folkepens...

Hjørrings borgmester Arne Boelt (S) vil have fuld refusion for de borgere, der i de kommende år får forlænget deres førtidspension på grund af en stadig senere folkepension. Arne Boelt kalder stigningen i ældre førtidspensionister for "en voksende tikkende bombe".

Dokumentation: Brev fra Hjørring advarer KL om økonomiske konsekvenser af betydelig stigning i førti...

I et brev til Kommunernes Landsforening (KL) beder Hjørring Kommune om et særligt fokus på stigningen over 65 årige på førtidspension og fleksjob på grund af den stadigt senere folkepension. Ifølge brevet skrider budgetterne i flere kommuner på førtidspensionsområdet. 

Interview: Ressourceforløbene forsvinder ikke bare igen

Ressourceforløbene er her for at blive. Det konstaterer en central aktør i beskæftigelsespolitikken. Mens der især har været fokus på enkeltsager med syge, der sendes i arbejde i få timer, så siger Annette Juul Jensen fra Cabi, at det store skift fra at placere borgere på langvarige ydelser til at se på udviklingsmuligheder ikke står til at blive lavet om. Hun er dog af andre grunde bekymret for de svageste borgeres retssikkerhed.

Fakta: Over 80 pct. på varig forsørgelse efter ressourceforløb

Seks år efter indførsel af ressourceforløb endte over 80 procent på varig forsørgelse efter ressourceforløb. Meningen var, at de skulle udvikle deres arbejdsevne. Se tallene for din kommune her

Stigning i førtidspensioner skyldes senere folkepension

Størstedelen af en stigning i antal førtidspensioner skyldes, at folkepensionsalderen den 1. januar blev sat op med et halvt år, fra 65 til 65½. Det betyder, at også en stor gruppe ældre førtidspensionister får deres folkepension udsat og dermed bliver på førtidspension længere.

Antal førtidspensionister stiger for første gang siden reformen i 2013

Antallet af førtidspensionister stiger for første gang efter seks års uafbrudt fald. De første tre måneder af 2019 er der en stigning på knap 2.000 personer. Det viser tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Antallet af førtidspensionister er steget i 87 ud af de 98 kommuner

Det stigende antal førtidspensionister er bredt fordelt ud over hele landet. 87 af de 98 kommuner har haft en stigning i antallet af borgere på førtidspension siden december 2018, og der er kun ni, som har haft et fald. Se tallene for alle kommuner her.

Fakta: Kvindelige sosu’er får oftest førtidspension

Social- og sundhedsmedarbejderne udgør samtidig den gruppe, der bliver tilkendt næstflest seniorførtidspensioner. Det viser tal fra Danmarks Statistik og Beskæftigelsesministeriet. 

På kontanthjælp i mere end 10 år: Hver tredie bor i København

2.500 københavnere har været på kontanthjælp i mere end ti år. Det er knap hver tredie i hele landet, hvor tallet er lige godt 8.000. Københavns Kommunen har netop nu en "enestående chance" for at gøre noget ved problemet, siger beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V).

3F vinder historisk sag om førtidspension

En tidligere bagageportør har vundet en sag om førtidspension i Østre Landsret. Sagen er politisk interessant, fordi dommen lægger vægt på, at rehabiliteringsteamet to gange havde instillet manden til førtidspension, mens kommunens pensionsnævn og siden Ankestyrelsen sagde nej. 

Kommune: 27 borgere på førtidspension skulle måske have haft seniorførtidspension

En gennemgang af over 100 sager i Silkeborg Kommune viser, at knap en fjerdedel kunne have søgt seniorførtidspension i stedet for almindelig førtidspension. Mørketallene blandt førtidspensionister kan være en af forklaringerne på, hvorfor der er givet så få seniorførtidspensioner i forhold til det forventede.