Flygtninge

Forskningsdirektør: Ny lov betyder færre flygtninge i arbejde

En ny lov vil efter al sandsynlighed betyde, at færre flygtninge kommer i arbejde. Det vurderer forskningsdirektør i VIVE, Torben Tranæs. Dermed bekræfter han den vurdering, arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer har af lovforslaget.

Fakta: Flygtninge kommer hurtigere i arbejde

Flygtninge kommer nu i arbejde på den halve tid, viser en sammenligning med en opgørelse over beskæftigelsesfrekvensen for flygtninge over en 20-årig periode. Og det gælder både mænd og kvinder.

Markant fald i antallet på integrationsydelse

Flygtninge og familiesammenførte står for dagens gode nyhed på jobfronten. På bare et år er antallet på integrationsydelse faldet med hele 25 procent. Til sammenligning faldt antallet af kontanthjælpsmodtagere kun med 9 procent.

Fakta: 4.000 flygtninge og familiesammenførte i arbejde på tre år

4.000 af de flygtninge og familiesammenførte, der fik opholdstilladelse for tre år siden, er nu i arbejde. NB-Beskæftigelse har kigget på de brancher, flygtningene kommer til at mangle, hvis de vender hjem. Se her hvor mange flygtninge, din kommune har fået i arbejde. 

Flygtningekvinder har over 40 procents stigning i beskæftigelse

20 procent af de kvindelige flygtninge og familiesammenførte, der har været i Danmark i tre år, har nu arbejde. Det er en stigning på over 40 procent i forhold til sidste år. Mændene havde en stigning på knap 19 procent. 

Hver tredje udebliver i gennemsnit fra danskundervisning til flygtninge og familiesammenførte

Der er meget stor forskel på, hvor meget fravær flygtninge og familiesammenførte har ved den obligatoriske danksundervisning, viser ny benchmarkanalyse. Tallene viser, at fraværet varierer med cirka 30 procent, selv når der tages højde for forskelle i rammevilkår. Se tallene for alle kommuner her.

Kommuner forskelsbehandler flygtningekvinder i beskæftigelsesindsatsen

Mænd tilbydes oftest praktik i private virksomheder med mulighed for job, mens kvinder tilbydes praktik i den offentlige sektor, hvor jobåbningerne er færre. Baggrunden er et misforstået hensyn, lød det på Kommunernes Landsforenings årlige Integrationstræf mandag. 
|

Kommuner forskelsbehandler flygtningekvinder i beskæftigelsesindsatsen

Mænd tilbydes oftest praktik i private virksomheder med mulighed for job, mens kvinder tilbydes praktik i den offentlige sektor, hvor jobåbningerne er færre. Baggrunden er et misforstået hensyn, lød det på Kommunernes Landsforenings årlige Integrationstræf mandag. 

Analyse : Kommunerne har effektivt brugt opsvinget til at få flygtninge i arbejde

Foreløbige resultater fra stort forskningsprojekt viser, at det er kommunernes tidlige samarbejde med virksomhederne under højkonjunkturen, der har størst betydning for at få flygtninge og familiesammenførte i arbejde. 

Storbyerne får mange flygtninge trods kvotesystem

Et kvotesystem skulle modvirke, at enkelte kommuner bliver meget hårdt belastet af flygtninge. Nu viser nye tal, at kvotesystemet modvirkes af efterfølgende flytninger på tværs af kommunegrænser. Se hvor stor nettotilflytning der er i alle landets kommuner her.

Storbyerne får mange flygtninge trods kvotesystem

Et kvotesystem skulle modvirke, at enkelte kommuner bliver meget hårdt belastet af flygtninge. Nu viser nye tal, at kvotesystemet modvirkes af efterfølgende flytninger på tværs af kommunegrænser. Se hvor stor nettotilflytning der er i alle landets kommuner her.

Målt per indbygger har Vestegnen og de store provinsbyer flest nettotilflyttere, som er flygtninge

Målt pr. indbygger er Vestegnen og en række store provinsbyer mest udfordret af en stor nettotilflytning af flygtninge, hvis man måler det i forhold til indbyggertallet. Det viser en opgørelse til Folketinget af flyttemønstrene for flygtninge. Se tallene for alle kommuner her.