Annette Juul Jensen

Interview: Ressourceforløbene forsvinder ikke bare igen

Ressourceforløbene er her for at blive. Det konstaterer en central aktør i beskæftigelsespolitikken. Mens der især har været fokus på enkeltsager med syge, der sendes i arbejde i få timer, så siger Annette Juul Jensen fra Cabi, at det store skift fra at placere borgere på langvarige ydelser til at se på udviklingsmuligheder ikke står til at blive lavet om. Hun er dog af andre grunde bekymret for de svageste borgeres retssikkerhed.