Nyeste artikler fra vores samarbejdspartnere

Selv om en lang uddannelse giver dyb viden, klæder den sjældent på til kommunal sagsbehandling. Derfor står det offentlige Danmark over for en særlig opgave, når nye medarbejdere, med vidt forskellige uddannelsesbaggrunde, skal onboardes.
Eksisterende IPS-tilbud er forbeholdt få borgere ud af en stor ledighedsgruppe, men hvad med alle de andre? I dag anvender mere end halvdelen af landets jobcentre IPS-metoden, og når vi nu ved, at metoden virker og er effektiv, hvorfor så ikke give langt flere mennesker de samme muligheder for at opnå selvforsørgelse.
Jobcentre kan spare penge, hvis de tidligt indleder et samarbejde med virksomheder, som har medarbejdere, der mistrives eller må sygemeldes.
Ledighedsprocenten i Danmark er rekordlav og lyder på kun 2,5 % af arbejdsstyrken. Umiddelbart virker det derfor ikke til, at det er svært at få et arbejde. Virkeligheden er dog en helt anden for personer, som har andre udfordringer end ledighed. For denne målgruppe oplever JOBINPLACE succes med IPS-metoden.
Det sparer tid, at sagsbehandlerne i alle forvaltninger kan logge på Karnov Kommune. Dét konkluderer Viborg Kommune kun få måneder efter, de valgte at give alle ansatte fri adgang til platformen. Den høje brugervenlighed er en del af forklaringen på den omfattende anvendelse af platformen; men fundamentet for populariteten er skabt af en grundig onboarding og opfølgning.
I en skov ved Aarhus er en indsats i gang, der trækker udsatte unge ud af misbrug og ledighed. ”I forhold til det jeg har prøvet før, så er det her klart det bedste”, siger en deltager.
Cabi og Fredericia Kommune arbejder sammen om at skabe helhedsindsatser for udsatte borgere. Målet er at give borgerne én samlet indsats på tværs af fagområder og få dem i beskæftigelse.
Som kommunal sagsbehandler kan sager om mellemkommunal refusion udvikle sig til lidt at en gyser, fordi de retslige regler er tvetydige, og fordi der ofte er store beløb på spil. Derfor tilbyder Karnov Kommune nu en sagsguide, der leder brugeren gennem en mellemkommunal refusion.
Korrekt kommunal sagsbehandling burde være normen, men fejlprocenter på op mod 90 procent inden for visse områder viser, at det desværre ikke altid er tilfældet. Fejl er dyrt for kommunerne og dårligt for borgerne, så der er mange gode grunde til at undgå dem. For en forvaltning i landets største i kommune er systematisk og vedholdende og kompetenceudvikling vejen frem.
Den retlige ramme skal være på plads, når borgere får afgjort sager i det offentlige system.
Annonce

Jobopslag

Seneste indlæg