- Søgeresultat

Storbyerne får mange flygtninge trods kvotesystem

Et kvotesystem skulle modvirke, at enkelte kommuner bliver meget hårdt belastet af flygtninge. Nu viser nye tal, at kvotesystemet modvirkes af efterfølgende flytninger på tværs af kommunegrænser. Se hvor stor nettotilflytning der er i alle landets kommuner her.

Storbyerne får mange flygtninge trods kvotesystem

Et kvotesystem skulle modvirke, at enkelte kommuner bliver meget hårdt belastet af flygtninge. Nu viser nye tal, at kvotesystemet modvirkes af efterfølgende flytninger på tværs af kommunegrænser. Se hvor stor nettotilflytning der er i alle landets kommuner her.

Målt per indbygger har Vestegnen og de store provinsbyer flest nettotilflyttere, som er flygtninge

Målt pr. indbygger er Vestegnen og en række store provinsbyer mest udfordret af en stor nettotilflytning af flygtninge, hvis man måler det i forhold til indbyggertallet. Det viser en opgørelse til Folketinget af flyttemønstrene for flygtninge. Se tallene for alle kommuner her.

Lille jobeffekt af projekt med langtidsledige indvandrere

Deltagere i et projekt med et såkaldt integrationspålæg har over 16 måneder været i arbejde i 1-1½ uge længere end kontrolgruppen, oplyser Beskæftigelsesministeriet.

DF siger nej til S-plan om jobcentre i Sydeuropa

S er indbyrdes uenig om at få flere udlændinge i danske job, siger DF's integrationsordfører Martin Henriksen.

DA: Danmark har tjent 8,5 mia. på beløbsordningen

Siden 2008 har Danmark sammenlagt tjent knap ti milliarder kroner på beløbsordningen. Det viser tal, som Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har trukket fra jobindsats.dk og Finansministeriet.

Særlov skal åbne for videosamtaler mellem kommune og borger

Solrød kan blive forsøgskommune for et initiativ om at holde videosamtaler mellem kommune og borger.

Pressenævnet afviser klage fra KL over dokumentarprogram på TV 2

Pressenævnet afviser, at TV 2 overtrådte god presseskik, da stationen bragte dokumentarprogrammet 'En rigtig møgsag' umiddelbart før kommunalvalget. KL tager afgørelsen til efterretning og vil ikke gøre mere i sagen.

Medier må optage embedsmænd og sende det ud i radio eller tv

Alle ansatte i eksempelvis den offentlige forvaltning må være klar over, at hvis de taler med en journalist i telefonen, så kan deres udtalelser blive bragt i radio eller tv, uanset om de har givet accept af at medvirke. Læs om en ny kendelse fra Pressenævnet her.

DF efterlyser overblik over borgere i venteposition til førtidspension

Der er stadigvæk borgere på kontanthjælp, der har ventet i 10-12 år på at få en afklaring af, om de kan komme på førtidspension eller i fleksjob, men der er ikke overblik over hvor mange, sagde DF's beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted i går på et samråd. Han bad derfor beskæftigelsesministeren om at skaffe tallene. 

Forsker: Vi kender ikke hele årsagen til flygtninges jobfremgang

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg kaldte fredag nye tal for flygtninge i arbejde for "et kvantespring" og mener, de gode tal skyldes, at regeringen er "gået hårdt til værks, og vi kan se, at det virker". Men det er at trække konklusionen for langt, mener forsker i Rockwool Fondens Forskningsenhed.

Fakta: Derfor er meget få flygtningekvinder kommet i arbejde efter tre år

De kvinder, der har job efter at have boet i Danmark i tre år som flygtninge eller familiesammenførte, udgør kun 11,9 pct. af den samlede gruppe, der er i job efter tre år. Det viser tal fra Udlændinge- og integrationsministeriet, som NB-Beskæftigelse har bedt om.