Om os

NB-Beskæftigelse er Danmarks nicheportal om beskæftigelsespolitik. Portalens formål er at sikre aktørerne inden for beskæftigelsesområdet substantiel information om beskæftigelseslovgivningen i relation til både de økonomiske, sociale og arbejdsmarkedsmæssige effekter. Derudover dækker portalen integration og den værdipolitiske debat i beskæftigelsespolitikken.

Vi tror på, at substans har betydning i den politiske proces, og derfor fokuserer vi på indhold frem for analyser af spin.

Virkeligheden i Danmark foregår ikke kun på Slotsholmen, men derimod ude i kommunerne, regionerne, virksomhederne, institutionerne og civilsamfundet. Vi fortæller læserne hvilke konflikter, der handler om substans og flytter noget i politik og for mennesker.

Vi er ikke bange for kompliceret stof, men analyserer grundigt større evalueringer, tal og tabeller for vores læsere. Vi ser på både det korte og det lange perspektiv.

Derfor dækker NB-Beskæftigelse eksempelvis regelforenklingen i lov om aktiv beskæftigelsespolitik, effekterne af refusions- og tilbagetrækningsreformerne, udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft samt konkrete projekter ude i jobcentrene, som andre kan lade sig inspirere af.

NB-Beskæftigelse er uafhængig af  politiske og økonomiske interesser. Nyhedsbrevet er ejet af Ullum & Vind Media, der ligesom de bagvedliggende ejere er fuldt skattepligtige i Danmark.

I den politiske sæson udsender vi to til tre nyhedsbreve om ugen og ekstra nyhedsbreve, når der pludseligt sker store nyheder på den beskæftigelsespolitiske front.

Mission

At give aktørerne i den offentlige forvaltning og i den politiske debat faktuel og substantiel information, som kan kvalificere den enkeltes stillingtagen til beskæftigelsespolitikken og dermed bidrage til at sikre kvalificerede politiske beslutninger og en praksis, der virker, til gavn for vækst og velstand i Danmark.

Vision

NB-Beskæftigelse skal i 2020 være målgruppens foretrukne kilde til kvalificeret information om de store områder i den offentlige beskæftigelses-politiske debat.

Profiler

Kasper Rasmussen

Journalist og redaktør, kasper@nb-medier.dk

Kasper Rasmussen er ikke alene vidende om arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitik, han er også en af de meget få journalister i Danmark med uddannelsen som socialrådgiver på sit CV.

Han har arbejdet for Jyllands-Posten, Bornholms Tidende, og de seneste år har han været redaktør hos A4 Medier, hvor han har skrevet om overenskomstforhandlinger, og det, der foregår i fagbevægelsen.

Siden Kasper Rasmussen blev uddannet socialrådgiver fra den internationale/interkulturelle linje, har han læst en kandidat i kommunikation og journalistik på Roskilde Universitet.

Arne Ullum

Ansv. chefredaktør, arne@nb-medier.dk

Arne Ullum har arbejdet i den danske mediebranche siden 1984.  Han var frem til 1993 politisk-økonomisk medarbejder på en række førende danske medier, og dækkede her især de områder , som forudsatte stor indsigt i og forståelse for substansen (skat, arbejdsmarkedsreformer, finanspolitik, pengepolitik.)

Han afdækkede den svindel med bogføringen i Skatteministeriet, som senere tvang Anders Fogh Rasmussen til at gå af som minister.

Fra 1993 til 2016 varetog Arne Ullum en lang række ledelsesjob i den danske mediebranche, herunder redaktionschef på TV/Midt-Vest og dokumentarafdelingen i DR, chefredaktør på BT samt koncerndirektør for aviser i det børsnoterede North Media.

I 2017 etablerede Arne Ullum NB-Økonomi, der hurtigt blev det førende nichesite for offentlig økonomi i Danmark. Sitet læses således i mere end 9 ud af 10 kommuner, i ministerier, Folketinget og en lang række interesseorganisationer.