Om os

NB-Beskæftigelse er Danmarks nicheportal om beskæftigelsespolitik. Portalens formål er at sikre aktørerne inden for beskæftigelsesområdet substantiel information om beskæftigelseslovgivningen i relation til både de økonomiske, sociale og arbejdsmarkedsmæssige effekter. Derudover dækker portalen integration og den værdipolitiske debat i beskæftigelsespolitikken.

Vi tror på, at substans har betydning i den politiske proces, og derfor fokuserer vi på indhold frem for analyser af spin.

Virkeligheden i Danmark foregår ikke kun på Slotsholmen, men derimod ude i kommunerne, regionerne, virksomhederne, institutionerne og civilsamfundet. Vi fortæller læserne hvilke konflikter, der handler om substans og flytter noget i politik og for mennesker.

Vi er ikke bange for kompliceret stof, men analyserer grundigt større evalueringer, tal og tabeller for vores læsere. Vi ser på både det korte og det lange perspektiv.

Derfor dækker NB-Beskæftigelse eksempelvis regelforenklingen i lov om aktiv beskæftigelsespolitik, effekterne af refusions- og tilbagetrækningsreformerne, udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft samt konkrete projekter ude i jobcentrene, som andre kan lade sig inspirere af.

NB-Beskæftigelse er uafhængig af  politiske og økonomiske interesser. Nyhedsbrevet er ejet af Ullum & Vind Media, der ligesom de bagvedliggende ejere er fuldt skattepligtige i Danmark.

I den politiske sæson udsender vi to til tre nyhedsbreve om ugen og ekstra nyhedsbreve, når der pludseligt sker store nyheder på den beskæftigelsespolitiske front.

Mission

At give aktørerne i den offentlige forvaltning og i den politiske debat faktuel og substantiel information, som kan kvalificere den enkeltes stillingtagen til beskæftigelsespolitikken og dermed bidrage til at sikre kvalificerede politiske beslutninger og en praksis, der virker, til gavn for vækst og velstand i Danmark.

Vision

NB-Beskæftigelse skal i 2020 være målgruppens foretrukne kilde til kvalificeret information om de store områder i den offentlige beskæftigelses-politiske debat.

Profiler

Helle Schøler Kjær

Journalist og redaktør, helle@nb-medier.dk

Helle Schøler Kjær har arbejdet for DR igennem 25 år som hhv. journalist og redaktionssekretær på bl.a. Orientering, Deadline og P1 Morgen og har været redaktør på flere P1 programmer.

Arbejdsmarked og velfærdsstaten har været tilbagevendende stofområder. Senest har Helle produceret en stribe reportager for Orientering på P1 om udfordringerne for danske virksomheder og medarbejdere i årene efter finanskrisen.

Helle Schøler Kjær er uddannet journalist, maskinarbejder og cand.mag. i Mellemøststudier.  Hun har således indsigt både i den konkrete virkelighed i danske virksomheder og i velfærdsstatens mekanismer. Dertil kommer stor erfaring med at forstå og formidle kompliceret stof.

Fra 2012 til 2014 var Helle Schøler Kjær den danske pressemedarbejder på Dansk Egyptisk Dialoginstitut i Kairo. Derfra analyserede hun bl.a. den politiske situation i Egypten i danske medier. Opholdet i Kairo afspejler sig i specialet fra Syddansk Universitet (2016), der  analyserer fagbevægelsens betydning for det arabiske forår i hhv. Egypten og Tunesien.

Arne Ullum

Ansv. chefredaktør, arne@nb-medier.dk

Arne Ullum har arbejdet i den danske mediebranche siden 1984.  Han var frem til 1993 politisk-økonomisk medarbejder på en række førende danske medier, og dækkede her især de områder , som forudsatte stor indsigt i og forståelse for substansen (skat, arbejdsmarkedsreformer, finanspolitik, pengepolitik.)

Han afdækkede den svindel med bogføringen i Skatteministeriet, som senere tvang Anders Fogh Rasmussen til at gå af som minister.

Fra 1993 til 2016 varetog Arne Ullum en lang række ledelsesjob i den danske mediebranche, herunder redaktionschef på TV/Midt-Vest og dokumentarafdelingen i DR, chefredaktør på BT samt koncerndirektør for aviser i det børsnoterede North Media.

I 2017 etablerede Arne Ullum NB-Økonomi, der hurtigt blev det førende nichesite for offentlig økonomi i Danmark. Sitet læses således i mere end 9 ud af 10 kommuner, i ministerier, Folketinget og en lang række interesseorganisationer.

Bianca Karitas Jensen

Kunde & IT supporter, bianca@nb-medier.dk

Bianca er med til at sætte niveauet til at vi har en god kundeservice, samt hun er en kæmpe IT-nørd.

Hun er uddannet kontorassistent med speciale i administration, hvor hun har erfaret sig i alle afdelinger i kontor-branchen.
Efter endt uddannelse, har hun fået erfaring som webudvikler og nu er med til at sætte brugerfladen hos NB-Medier.