Karnov tilbyder en bred vifte af onlinekurser, fagbøger og et state-of-the-art juridisk research værktøj, der bruges af over 20.000 ansatte i både den offentlig og private sektor.

Læs mere om Karnovs produkter til den offentlige sektor på www.karnovgroup.dk/loesninger/offentligsektor

Nyeste artikler

Selv om en lang uddannelse giver dyb viden, klæder den sjældent på til kommunal sagsbehandling. Derfor står det offentlige Danmark over for en særlig opgave, når nye medarbejdere, med vidt forskellige uddannelsesbaggrunde, skal onboardes.
Det sparer tid, at sagsbehandlerne i alle forvaltninger kan logge på Karnov Kommune. Dét konkluderer Viborg Kommune kun få måneder efter, de valgte at give alle ansatte fri adgang til platformen. Den høje brugervenlighed er en del af forklaringen på den omfattende anvendelse af platformen; men fundamentet for populariteten er skabt af en grundig onboarding og opfølgning.
Som kommunal sagsbehandler kan sager om mellemkommunal refusion udvikle sig til lidt at en gyser, fordi de retslige regler er tvetydige, og fordi der ofte er store beløb på spil. Derfor tilbyder Karnov Kommune nu en sagsguide, der leder brugeren gennem en mellemkommunal refusion.
Korrekt kommunal sagsbehandling burde være normen, men fejlprocenter på op mod 90 procent inden for visse områder viser, at det desværre ikke altid er tilfældet. Fejl er dyrt for kommunerne og dårligt for borgerne, så der er mange gode grunde til at undgå dem. For en forvaltning i landets største i kommune er systematisk og vedholdende og kompetenceudvikling vejen frem.
Den retlige ramme skal være på plads, når borgere får afgjort sager i det offentlige system.
Annonce

Jobopslag

Seneste indlæg