Som nonprofit videnshus arbejder Cabi for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes.

Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for kommuner, jobcentre og virksomheder, der ønsker at fremme:

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

På vores hjemmeside, www.cabiweb.dk, kan du finde gratis hjælp i form af:

Vi deler vores viden om det, der virker. Den viden kommer bl.a. fra udviklingsprojekter, notater og analyser, som vi laver i samarbejde med kommuner, organisationer og virksomheder.
Har din organisation brug for skræddersyet konsulenthjælp, kompetenceløft eller anden rådgivning omkring socialt ansvar, kan vi også tilbyde det. Læs mere her.

Du er altid velkommen til at ringe til os på 8612 8855.

Nyeste artikler

Jobcentre kan spare penge, hvis de tidligt indleder et samarbejde med virksomheder, som har medarbejdere, der mistrives eller må sygemeldes.
I en skov ved Aarhus er en indsats i gang, der trækker udsatte unge ud af misbrug og ledighed. ”I forhold til det jeg har prøvet før, så er det her klart det bedste”, siger en deltager.
Cabi og Fredericia Kommune arbejder sammen om at skabe helhedsindsatser for udsatte borgere. Målet er at give borgerne én samlet indsats på tværs af fagområder og få dem i beskæftigelse.
Annonce

Jobopslag

Seneste indlæg