fleksjob - Søgeresultat

Ankestyrelsen tager i en afgørelse om bonus til fleksjobbere ikke stilling til en undtagelse, som styrelsen selv henviser til i en stadfæstelse af en kommunes afgørelse i sagen.

Dokumentation: Ankestyrelsen svarer ikke på afgørende dilemma om bonus til fleksjobbere

NB-Beskæftigelse har bedt Ankestyrelsen forholde sig til et principielt spørgsmål om udbetaling af bonus, der uberettiget kan være trukket i flekslønstilskud. Styrelsen afviser at svare, fordi det drejer sig om en konkret sag, men bekræfter indirekte uklarhed i afgørelsen.
(Arkiv) Ankestyrelsens afgørelse om, at en kommune kan trække borger for en bonus i fleksydelse tager ikke stilling til det væsentlige, skriver professor i socialret John Klausen til NB-Beskæftigelse.

Professor i socialret sår tvivl om Ankestyrelses afgørelse for fleksjobbere

Ankestyrelsen har tiltrådt Billund Kommunes afgørelse om at modregne i den offentlige ydelse, når en gruppe fleksjobbere får bonus af en virksomhed. Men styrelsen tager ikke højde for det mest afgørende, lyder det fra ekspert.

Fortsat stigning i job til fleksjobvisiterede: Nu er knap 90 procent i arbejde

På bare to år er andelen af fleksjobvisiterede, der er kommet i arbejde, steget med over 10.000 personer. Næsten ni ud af ti har fået et fleksjob efter at have fået godkendelse til det i jobcentret. I kommunerne er mellem 80 og 95 procent af fleksjobberne i arbejde.
(Arkiv) "Der er ingen tvivl om, at der på førtidspensions- og fleksjobområdet har været for mange sager, hvor borgere på kanten af arbejdsmarkedet ikke har fået den hjælp, de har haft brug for. Det vidner om et system, der ikke fungerer efter hensigten, og det er ingen tjent med," siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard om førtidspensions- og fleksjobreformen fra 2012.

Kritisk gennemgang i gang af førtidspensions- og fleksjobreform

Det er de udskældte forløb mod førtidspension og fleksjob, som forligspartierne bag reformen fra 2012 nu har sat sig sammen for at tage fat på. Aftalen er lavet over midten og afhænger derfor ikke af det kommende folketingsvalg.
I Odsherred Kommune er 700 borgere i fleksjob. Det svarer til 5 procent af arbejdsstyrken.

700 borgere i fleksjob i Odsherred Kommune

Odsherred Kommune er den kommune på Sjælland med flest fleksjobbere på arbejdsmarkedet målt i forhold til arbejdsstyrken.
Et nyt forsøg fra solskinsøen viser, at der er mange penge at spare, når man følger op på fleksjob tidligere.

Nyt fleksjobforsøg: Sparer næsten en million

Et succesfuldt forsøg på Bornholm viser, at der er penge at spare, hvis man følger op på fleksjob tidligere, end man gør i dag.

Seniorpension trækker fleksjobbere ud af arbejdsmarkedet

Godt en fjerdedel af seniorpensionisterne kommer fra fleksjob eller ledighedsydelse, mens fire ud af ti kommer fra sygedagpenge eller jobafklaring efter sygdom, viser tal fra seks kommuner. Se tallene her og se også, hvor stor en andel seniorpensionisterne udgør af arbejdsstyrken i din kommune.
(Arkiv) Seks ud af ti personer i fleksjob har en uddannelsesmæssig baggrund, viser tal fra Danmarks Statistik. Hver femte har en videregående uddannelse.

Fakta: Flest ansatte i fleksjob har en uddannelse

HK'ere og pædagoger er de største grupper i fleksjob, der har en uddannelse. I alt seks ud af ti fleksjobbere har en uddannelsesbaggrund. Se tallene her.
Jobcentrene er 'sindssygt vigtige,' for at mennesker med funktionsnedsættelser kan få hjælp til det gode match med en virksomhed, siger Helle Holt, seniorforsker ved VIVE.

Forsker: Kompetencer blandt personer i fleksjob kan gå tabt

For mennesker med en uddannelser kan kvalifikationer og erhvervserfaring gå tabt, når de kommer i fleksjob. "Der er faktisk kvalifikationer at hente, og vi kan være i tvivl om, om de bliver brugt på arbejdsmarkedet," siger Helle Holt, seniorforsker i VIVE.
Langt den største del af opkvalificeringen for ledige fleksjobbere foregår på et AMU-center, for eksempel som chauffør.

Opkvalificering til ledige fleksjobbere i 25 kommuner

God tre procent af kontanthjælpsmodtagernee deltager i opkvalificering eller uddannelse, mens under én procent af de ledige fleksjobbere får opkvalificering.
I Horsens kommer ledige fleksjobbere i uddannelse i op til fem måneder. De får blandt andet mulighed for at tage et forløb over længere tid. "Uddannelsesstederne er meget gode til at gøre det mere individuelt," siger Kate Feldt, der er afdelingsleder for visiterede fleksjobbere i jobcentret i Horsens.

Fleksjobbere i arbejde efter uddannelse og opkvalificering

Siden oktober har 14 ledige fleksjobbere i Horsens Kommune været på forskellige opkvalificeringskurser. De har alle job bagefter. I det hele taget er kommunen god til at få fleksjobbere i arbejde.
(ARKIV) "Det er overhovedet ikke svært at lave småjobs og minifleksjob. Tværtimod er det en kæmpesucces," siger økonomi- og arbejdsmarkedsdirektør i Hjørring, Leif Johannes Jensen.

Kommune: Det private arbejdsmarked er åbent for fleksjob og småjob

Stigningen i private fleksjob siden reformen i 2013 viser, at arbejdsgiverne er interesserede i en arbejdskraft med begrænset arbejdsevne, lyder det fra økonomi- og arbejdsmarkedsdirektør Leif Johannes Jensen i Hjørring Kommune.