- Søgeresultat

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) lover i et svar til Folketinget, at regeringen vil sikre reelle omlægninger i jobindsatsen, som kan sikre, at de planlagte besparelser på jobcentrene ikke medfører nedskæringer på andre serviceområder i kommunerne.

Løhde lover reelle forandringer på jobcentre, der kan muliggøre besparelser

Minister lover i svar til Folketinget, at sparekrav på tre milliarder på jobcentre vil modsvares af "reelle forandringer".

Laveste langtidsledighed i 27 år: “Det er en fantastisk udvikling”

Antallet af langtidsledige fortsætter med at falde, og i december 2022 var tallet lavere end nogensinde. Se udviklingen i din kommune.
Ifølge finansminister Nicolai Wammen (S) vil hver person, der går fra ledighed til fuldtidsbeskæftigelse, giver en forbedring af den offentlige saldo med 325.000 kroner. Dermed har staten sparet omkring ni milliarder kroner på nedbringelsen af langtidsledige siden de sidste to år. som i et svar til Finansudvalget i 2020 tager udgangspunkt i en tommelfingerregel om, at hver person, der går fra ledighed til fuldtidsbeskæftigelse, giver en forbedring af den offentlige saldo med 325.000 kroner.

Fald i langtidsledige sparer staten for ni milliarder kroner på to år

Siden april 2021 er langtidsledigheden faldet med næsten 28.000 fuldtidspersoner. Det giver staten en besparelse på omkring ni milliarder kroner.
Signe Færch, forkvinde for landets socialrådgivere, foreslår, at alle borgere skal have ret til en afklaring efter senest et år i jobcentret.

Arbejdsmarkedets parter ønsker 1-årig afklaringsgaranti i jobcentre

En 1-årig afklaringsgaranti skal sikre, at borgere ikke parkeres på ressourceforløb eller glemmes i virksomhedspraktik. Forslaget møder bred opbakning blandt arbejdsmarkedets parter.
Karina Sørensen, HK's talsperson på beskæftigelsesområdet, savner svar på, hvad regeringen vil erstatte jobcentrene med.

Kære beskæftigelsesminister, hvad nu?

DEBAT: Sagsbehandlerne på landets jobcentre savner politiske svar på, hvordan indsatsen fremadrettet skal se ud, og det skaber usikkerhed, skriver HKs talsperson på beskæftigelsesområdet Karina Sørensen.
Men der er ikke meget nytænkning over lovforslaget af samme navn, som beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) i sidste uge fremsatte.

Analyse: Nyt lovforslag modsiger regeringens egne flotte ambitioner på beskæftigelsesområdet

Torsdag skal 'Lovforslag om Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen' til førstebehandling i Folketingssalen. Men der er ikke meget nytænkning over lovforslaget. Det ligner mest af alt en kortsigtet spareøvelse. Og det kan vise sig at blive dyrt på langt sigt.
Tænketank Cevea inviterede torsdag til konference om fremtidens beskæftigelsessystem. Her var budskabet fra en stribe af arbejdsmarkedets parter, at der er behov for en snarlig afklaring om, hvad der skal ske på beskæftigelsesområdet.

Tålmodigheden med ministeren er tæt på at slippe op: Hun bør nedsætte et udvalg

Hvad skal erstatte jobcentrene? Tålmodigheden med beskæftigelsesministerens manglende svar er efterhånden ved at løbe ud blandt arbejdsmarkedets parter, som foreslår nyt udvalg.
Signe Færch, forkvinde for landets socialrådgivere, mener at stort set alle problemer i beskæftigelsessystemet kan føres tilbage til politikernes behov for kontrol og mangel på ressourcer.

Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen kræver mod fra politikerne

DEBAT: Beskæftigelsesindsatsen skal nytænkes, og det er tiltrængt. Den største barriere for forbedringer er politikernes eget behov for kontrol og besparelser, skriver Signe Færch, forkvinde for landets 19.000 Socialrådgivere.
Fra november til december steg antallet af ledige med 2.700 til 80.800 personer, svarende til 2,7 pct. af den samlede arbejdsstyrke, viser tal fra Danmarks Statistik.

Ledigheden på det danske arbejdsmarked stiger igen

Det er ikke overraskende, at ledigheden fortsætter med at stige, mener økonomer. Ifølge beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen er vi godt rustet til usikre tider.

Stigende ledighed rammer kommuner i produktionsdanmark hårdest

Siden ledigheden var på sit laveste i april 2022, har der været en stigning i ledigheden på næsten 9.000 personer. Tallet dækker over bemærkelsesværdige forskelle på tværs af landet. Se udviklingen i din kommune her.
Ifølge beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S), er det rimeligt, at dagpengene stiger for nogle grupper på bekostning af de nyuddannede.

Dagpenge hæves for ledige og sænkes for nyuddannede

Der sker en forbedring af dagpenge de første tre måneder af en ledighedsperiode på bekostning af nyuddannede.
Flere jobcenterchefer som NB-Beskæftigelse har været i kontakt med, frygter at den hårde retorik mod jobcentrenes vil skræmme nogle væk fra faget.

Landspolitikere har forgiftet jobcentrenes arbejde for at fastholde sagsbehandlere

Flere jobcenterchefer fortæller til NB-Beskæftigelse, at valgkampens hårde politiske angreb mod sagsbehandlerne har sat varige spor. Cheferne frygter, at mistilliden fra Christiansborg får flere medarbejdere til at søge væk fra faget.