- Søgeresultat

Esbjerg Kommune har afsat penge til flere samtaler og flere beskæftigelsesindsatser til forsikrede ledige, syge og fleksjobbere på ledighedsydelse.

Esbjerg jobcenter bevilger godt fire millioner til flere samtaler

Et investeringsprojekt skal sikre, at nyledige hurtigst muligt kommer i arbejde. Der er også sat flere penge af til syge og til ledige i fleksjob.
(Arkiv) Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards forslag til nye initiativer i ressourceforløb bygger på tidligere evalueringer. De viser, at der er stor forskel på, hvordan kommunerne håndterer forløbene.

Her er beskæftigelsesministerens forslag til ændring af ressourceforløb

De fire initiativer tager alle udgangspunkt i tidligere evalueringer, der viser, at der er stor forskel på kommunernes håndtering af ressourceforløb. Se forslagene her.
Ledernes Hovedorganisation har i dag indrykket annoncer om nultolerance over for sexchikane på arbejdspladsen.

Lederne udsteder løfte om nultolerance over for sexchikane

Ledere opfordres til at skrive under på et løfte om nultolerance over for sexchikane. Det kan man læse i en helsidesannoncer i en række aviser, som Ledernes Hovedorganisation har indrykket.

Målt i tal: Sådan er det gået med ressourceforløbene

Ressourceforløb skulle sikre, at færre kom på førtidspension og flere kom i en form for arbejde eller i uddannelse. Det er endt med, at langt de fleste er på førtidspension eller andre overførselsydelser, mens ganske få er kommet i arbejde og uddannelse.

Stor kommunal forskel på andel bevilgede førtidspensioner efter ressourceforløb

Fra næsten alle til hver fjerde. Så stor er forskellen på, hvor mange der kommer på førtidspension efter ressourceforløb i kommunerne.
(Arkiv) Dansk Folkeparti er ikke afvisende over for en hurtig afslutning på forhandlingerne om tidlig pension, siger beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted.

Regeringen lægger op til hurtig pensionsaftale for Arne

Regeringen vil med et hurtigt forhandlingsforløb forsøge at få en aftale om tidlig tilbagetrækning på plads.

Arkiv Jobopslag

KL er utilfreds med, at beskæftigelsesministeren vil tage penge fra kommunen for at finansiere nye udgifter til ressourceforløb, siger Thomas Kastrup-Larsen, formand for KL's arbejdsmarkeds- og borgerserviceudvalg.

KL: Økonomi i forslag til ressourceforløb hænger ikke sammen

Beskæftigelsesministeren vil tage 65 millioner fra kommunerne til at finansiere ændringer. Men det hænger ikke sammen at spare på indsatsen og samtidig give en indsatsgaranti, lyder det fra KL.
John Klausen, professor i socialret ved Aalborg Universitet, vurderer beskæftigelsesministerens forslag til ændring af ressourceforløb for NB-Beskæftigelse. (Arkiv)

Professor: Forslag til ændring af ressourceforløb vil gå ud over uddannelse og opkvalificering

Beskæftigelsesministeren vil spare penge på ressourceforløb og have mere virksomhedsrettet indsats. Det kan især ramme unge med komplekse problemer, der har brug for en langvarig indsats, vurderer professor i socialret, John Klausen.
KLs oversigt over kommunernes regnskaber for 2019 viste, at det er ikke altid, man kan spare penge ved at rykke rundt på finansieringen. En forventet besparelse aktivering er igen skrevet ind i budgettet for kommunernes økonomi i 2020 og 2021.

Finansiering af ændringer i ressourceforløb hviler på usikker antagelse

Ændringer i ressourceforløb skal finansieres ved, at statsrefusionen fjernes. Men det fører ikke til kortfristede besparelser på aktivering for de mest udsatte, viser tidligere erfaringer.
(Arkiv) Hvis borgere med seks år til folkepension skal undtages fra fra ressourceydelse og på førtidspension, kræver det, at de fritages for langvarig aktivering på kontanthjælp, siger professor i socialret.

Ikke nok at undtage seniorer for ressourceforløb

Kommuner kan henvise ældre kontanthjælpsmodtagere til langvarige beskæftigelsesindsatser, selvom de bliver undtaget for ressourceforløb, lyder kritikken.
Der bliver skåret i det boligsociale arbejde i landets udsatte boligområdet. Det vil blandt andet gå ud over et projekt, der er med til at få de unge i fritidsjob. "Vi kan se, det har en positiv betydning for uddannelse og deres vej ind på arbejdsmarkedet," siger chefanalytiker i VIVE, Gunvor Christensen om projektet.

Folketinget skærer kraftigt på indsatser i udsatte områder

Midler til indsatser i almene boligområder, hvor der arbejdes med at forebygge kriminalitet og få unge i arbejde, er blevet kraftigt beskåret, skriver Information.