- Søgeresultat

Midlertidig ydelse til børnefamilier vil reelt undtage dem fra kontanthjælpsloftet

Familier, der er omfattet af kontanthjælpsloftet, vil stort set blive undtaget for loftet med indførsel af en ekstraordinær ydelse, hvis man skal tro den beregning, der er i 'forståelsespapiret' mellem de fire partier, der vil gøre Mette Frederiksen (S) til statsminister. Det viser en sammenligning med en tidligere analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Flygtninge og faglærte fra tredielande må arbejde i Danmark

Det, som den den borgerlige VLAK-regering ikke kunne få igennem ift. udenlandsk arbejdskraft, fik De Radikale lirket op i den indgåede aftale med S, SF og Enhedslisten. I forståelsespapiret mellem de fire partier vurderes det, at der i løbet af få år kommer til at mangle "titusindvis af faglærte".

Forskellen i velfærd mellem Venstres valgløfter og S-regeringen endte på mellem seks og ni promille

Den nye socialdemokratiske regering vil blot bruge mellem seks og knap ni promille mere på velfærd end de løfter, som Venstre gav i valgkampen. Til gengæld er den nye regerings økonomisk politik et markant skifte både i forhold til VLAK-regeringens politik og især i forhold dens regeringsgrundlag.

Faglige ledere ærgrer sig: Tror stadig på tidlig pension til nedslidte

En række fagforbund tror fortsat, at det socialdemokratiske forslag om tidligere pension bliver gennemført, selvom det slet ikke er nævnt i ny regeringsaftale. Socialdemokratiet vil gennemføre seniorpensionen, som blev vedtaget uden S før valget.

Fakta: 27 procents stigning i nytildelinger af førtidspensioner

En stor stigning i førtidspensioner vil øge presset på de offentlige udgifter, herunder en 27 procents stigning i nytildelinger fra 2017 til 2018. Se forklaringen og den store forskel på nytildelinger af førtidspension i kommunerne her. 

DA og FOA: Uenige, om deltidsansatte vil arbejde mere

Mens DA har regnet ud, at kun tre procent af de deltidsansatte vil gå op i tid, så ønsker langt flere sosu-assistenter at arbejde mere, viser en tidligere medlemsundersøgelse fra FOA.
Morten Østergaard og Sofie Carsten Nielsen fra Radikale Venstre har ifølge Jyllands-Posten under regeringsforhandlingerne luftet ambitionen om at øge arbejdsudbuddet med 30.000 personer. Det bliver vanskeligt, vurderer flere økonomer.

Økonomer: Meget svært at hæve arbejdsudbud med 30.000

En ny S-ledet regering stiller sig selv en svær opgave, hvis den vil forsøge at hæve arbejdsudbuddet med 30.000 personer, vurderer flere økonomer over for Dagbladet Information.

KL: 52 kommuner har haft positiv vækst siden finanskrisen

Væksten i kommunerne er fordelt meget ujævnt, viser en særkørsel af udviklingen i BNP pr. indbygger i landets kommuner. 52 kommuner har haft en positiv vækst siden finanskrisen i 2008, mens otte kommuner har vendt en negativ vækst op til finanskrisen til en positiv.
Mette Frederiksen (S) er ifølge Noa Reddington under pres for at danne regering i denne uge.

Kommentator: Der sidder fire partiledere på en tømmerflåde

Mandag aften trak kongelig undersøger Mette Frederiksen (S) lederne for hendes støttepartier til forhandlinger på sit kontor. Og efter at den 19. dags forhandlinger om regeringsdannelse var slut, nævnte Mette Frederiksen for første gang, at "forhandlingerne ikke kan vare for evigt".

Fakta: 3.600 førtidspensionister har fået forlænget pensionen pga. stigning i folkepensionsalder

I kommunerne er der stor opmærksomhed på, hvor mange førtidspensionister, der får forlænget deres pension, fordi de skal senere på folkepension. Det kan blive en stor udgift for nogle af kommunerne. Godt 3.600 førtidspensionister har fået forlænget deres pension siden årsskiftet. Se hvor forskelligt de fordeler sig i kommunerne.

Borgmester kræver fuld refusion for borgere, der får forlænget førtidspensionen pga senere folkepens...

Hjørrings borgmester Arne Boelt (S) vil have fuld refusion for de borgere, der i de kommende år får forlænget deres førtidspension på grund af en stadig senere folkepension. Arne Boelt kalder stigningen i ældre førtidspensionister for "en voksende tikkende bombe".

Dokumentation: Brev fra Hjørring advarer KL om økonomiske konsekvenser af betydelig stigning i førti...

I et brev til Kommunernes Landsforening (KL) beder Hjørring Kommune om et særligt fokus på stigningen over 65 årige på førtidspension og fleksjob på grund af den stadigt senere folkepension. Ifølge brevet skrider budgetterne i flere kommuner på førtidspensionsområdet.