- Søgeresultat

Fakta: Mindre end 1.800 lønmodtagere er ansat på landets minkfarme

I over halvdelen af kommuner med minkfarme er der ansat under ti lønmodtagere på farmene, viser nye tal fra STAR. Kun i tre kommuner er der over 100 ansatte i branchen. En stor del af dem er sæsonarbejdere fra Østeuropa. Se antallet i din kommune her.
Coronakrisen har sat fuld gang i landets jobcentre. Men antallet, der står på kanten til at falde ud af dagpengesystemet er faktisk faldet siden marts. Det skal dog ses som en naturlig konsekvens af, at man suspenderede anciennitetsoptællingen fra marts til august.

Færre er på vej ud af dagpengesystemet end før corona

10.000 personer havde i slutningen af august været på dagpenge i mere end halvandet år. Det er færre end før corona, men til gengæld får de sværere ved at finde job. Forstå sammenhængen her.

De fleste restriktioner i Nordjylland bliver lempet

Fra torsdag frarådes nordjyder ikke længere at rejse på tværs af landet. Fredag må restauranter åbne.
(Arkiv) En varslingsindsats kan starte allerede, inden minkarbejderne bliver ledige, siger arbejdsmarkedschef i Holstebro Kommune. Søren Landkildehus.

Kommune beder om varslingspulje til lønmodtagere på minkfarme

Holstebro vil have mulighed for at starte beskæftigelsesindsats for ansatte, allerede før de er fyret. Kommunen har sendt åbent brev til beskæftigelsesministeren for at få ham til ekstraordinært at åbne for pulje.

Nye tal for sygedagpenge flytter store millionbeløb for de enkelte kommuner

Der er stor forskel på, hvor meget antallet af sygedagpengemodtagere er steget i hver kommune. Men den statslige kompensation er den samme for alle, og derfor rammes kommunernes økonomi vidt forskelligt.

Stigende antal førtidspensionister rammer især yderkommuner

Antallet af førtidspensionister stiger igen relativt kraftigt, og nye tal viser, at det især rammer mange yderkommuner.
(Arkiv) Så trætte var forhandlerne, da beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard kunne præsentere et forlig om tidlig pension natten til den 10. oktober. Næsten en tredjedel af udgiften på 3,6 milliarder kroner skal fra 2024 finansieres af en omlægning af beskæftigelsesindsatsen. Forliget blev indgået af regeringen, DF, SF og Enhedslisten.

Borgmester: Jobcentre kan ikke levere 1,1 milliarder til ‘Arnes pension’

Hvis der skal hentes penge på beskæftigelsesområdet, kan det kun ske ved at fjerne nogle af kravene til kommunerne, vurderer nordjysk borgmester.

Fakta: Benchmark for offentligt forsørgede på beskæftigelsesområdet

På trods af måneders suspension af beskæftigelsesindsatsen i foråret offentliggør Beskæftigelsesministeriet nu benchmark for 'kommunernes resultater på beskæftigelsesområdet.' Se tallene her.
(Arkiv)

Beskæftigelsesministeriet rangordner beskæftigelsesindsats midt i coronakrise

Benchmarket er alene et hjælpeværktøj til kommunerne, skriver ministeriet til NB-Beskæftigelse. Det skal ikke bruges til at vurdere kommunerne.
Afbureaukratisering af beskæftigelsesindsatsen kræver tillid til kommunerne, lyder det fra borgmestrene i Jammerbugt og Hjørring kommuner, Mogens Gade (V) og Arne Boelt (S).

Nordjylland: Frikommuneforsøg på beskæftigelsesområdet skal med i nærhedsreform

'Vi kan faktisk lykkes med en god kommunal beskæftigelsesindsats uden de mange statslige proceskrav,' siger borgmester efter evaluering af forsøg med færre proceskrav.
(Arkiv) Unge faglærte har under halvt så stor arbejdsløshed som unge med en videregående uddannelse, viser ny analyse fra 3F.

Faldende ledighed blandt unge faglærte

Ledigheden er mere end dobbelt så høj blandt unge med en lang videregående uddannelse end blandt unge med en erhvervsfaglig uddannelse, viser ny 3F analyse.
(Arkiv) Syv kommuner i Nordjylland er delvist lukket ned på grund af covid-19 smitte fra mink. Jobcentermedarbejderne er sendt på hjemmearbejde og store dele beskæftigelsesindsatsen er på pause.

Jobcentre bestemmer selv under delvis nedlukning

Retningslinjer fra STAR er forsmag på, hvad der sker, når kommuner lukkes delvist ned. Syv nordjyske jobcentre har fået større råderum, da alt er anbefalinger.