- Søgeresultat

Rikke Kallesøe Raecke, centerchef, Københavns Kommune

Københavns jobcenter skal spare 23 millioner på ungeområdet

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i København besluttede mandag at spare 23 millioner på ungeområdet i 2023. Det svarer i grove tal til 45 medarbejdere. Besparelsen kan betyde, at nogle af de unge bliver på offentlig forsørgelse i længere tid, vurderer forvaltningen.
Jobcenteret i Randers Kommune har været under kritik de seneste dage efter historien om en ung mand, der har fået konstateret PTSD efter et syvårigt forløb.

Efter PTSD-sag: Lokalpolitikere kræver undersøgelse af kritiseret jobcenter

Flere partier slår sig sammen om at kræve en undersøgelse af Jobcenter Randers. Også ministeren har kommenteret på sagen med en løftet pegefinger.
Anja Tønder og Lea Egemose Graae, projekt- og forskningskonsulenter i Væksthusets Forskningscenter.

Forskning: Kompliceret at arbejde med troen på, at der er job til de mest udsatte

Podcast: Når sagsbehandlerens tro på, at udsatte borgere har en jobchance, kan være helt afgørende for, at det kommer til at ske. Hvordan arbejder man så med den tro i hverdagen? Det undersøger forskningskonsulenter fra Væksthusets Forskningscenter sammen med fire kommuner.
(Arkiv) Sidste år meldte flere sig ind i en fagforening end tidligere. Desværre havde en af organisationerne sendt forkerte tal ind, så det i sidste uge så ud til at være færre. Det fik en lang række kommentatorer til at skrive om fagbevægelsens krise. Den er indtil videre udskudt.

Fejl i optælling: Fagforeninger får flere medlemmer – ikke færre

Tal fra Danmarks Statistik viste, at fagforeninger mistede medlemmer i 2021. Men der var fejl i opgørelsen. En fejl i dataleverance fra en af de faglige organisationer betyder, at der i stedet er tale om en stigning i medlemmer og ikke et fald.
(Arkiv) Transport, byggeri og industri er de tre brancher, der bruger efteruddannelse mest, viser ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Cevea.

AE: Hver tiende medarbejder i efteruddannelse er for lidt til grøn omstilling

Virksomheder med lav deltagelse i efteruddannelse forklarer selv, at det skyldes, at de ikke ser et behov, viser analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Cevea. Omvendt er der få virksomheder, som angiver, at det er tid eller penge, der sætter en stopper for efteruddannelsen.
Tre kommuner har besluttet, at de ikke vil skære på ungeområdet i år. Det fortæller (fra venstre) arbejdsmarkedsdirektør i Aabenraa, Søren Lorenzen, arbejdsmarkedschef i Næstved Torben Bahn Petersen og arbejdsmarkedschef i Hjørring Michael Duus Nielsen.

Kommuner fastholder uændret ungeindsats efter krav om besparelse

Flere kommuner har valgt at fortsætte ungeindsatsen uden besparelser i 2022 på trods af, at første besparelse på jobcentrene til finansiering af Arne-pensionen pegede på netop det. Syv kommuner fortæller til NB-Beskæftigelse, hvordan de har håndteret besparelsen.
Sarah Gaarde, økonomi- og arbejdsmarkedsdirektør, Vejle Kommune.

‘Vi vil gerne af med proceskrav, men man fjerner jo også medarbejdere’

I Vejle har kommunen fulgt kravene om besparelserne i jobcentrene i 2022 til punkt og prikke. Kommunen skal i år spare syv af de i alt 344 millioner kroner, et flertal i Folketinget har besluttet, der skal spares på jobcentrene i år. Det rammer de mest udsatte unge.

Ungevejledning: ‘Fjernelse af uddannelsespålæg vil få marginal betydning’

Ungevejledningen i Herning har i mange år sendt unge i arbejde, selvom der ifølge loven skal være et uddannelsesmål. 'En tredjedel af vores organisation har arbejdet jobrettet i flere år,' fortæller Ungevejlederchef Ulla Høy Henriksen.
I Varde Kommune erkender man, at det kan blive nødvendigt at flytte ukrainske flygtninge, der er faldet til i Varde, fordi kvoten her er fyldt.

Varde: Trist hvis vi bliver nødt til at skille ukrainske familier fra hinanden

Varde Kommune vil kun tage flygtninge udover kvoten, hvis de er i arbejde og forsørger sig selv. Kommunen vil derfor sende familier til andre kommuner, hvis de ikke er selvforsørgende.
(Arkiv) Hotel- og restaurationsbranchen er med til at trække beskæftigelsen op. Her er det Jomfru Ane Gade i Aalborg.

Beskæftigelsen stiger for 14. måned i træk

Antallet af lønmodtagere steg med 16.000 fra februar til marts. Det er 14 måneder i træk, at den stiger.
(Arkiv) Dansk Folkeparti vil ikke flytte opgaver fra jobcentre til a-kasser, hvis der ikke dokumentation for, at a-kasserne er bedre til at få arbejdsløse i arbejde. Det siger beskæftigelsesordfører René Christensen.

Jobcenter-besparelser: DF står i vejen for flytning af opgaver til a-kasser

DF vil have dokumentation for, at a-kasser er bedre til at få forsikrede ledige i arbejde, hvis noget af beskæftigelsesindsatsen for dem skal overføres fra jobcentrene. Men midtvejsevalueringen af a-kasseforsøget var ikke nogen hjælp for a-kasserne og deres politiske fortalere.
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard tager god imod forslag fra KL om, at unge skal i arbejde i stedet for uddannelse.

Minister reagerer på KL’s forslag om at fjerne uddannelsespålæg

KL's forslag om at fjerne uddannelsespålæg for personer under 30 år i kontanthjælpssystemet kom samme dag, som forhandlinger om besparelser på jobcentre startede. Hummelgaard tager godt imod forslaget.