- Søgeresultat

Markant fald i antal langtidsledige – men en del kommuner har stigning

17 procent færre langtidsledige i hele landet, men nogle kommuner har fået flere langtidsledige det seneste år. Se tal for alle kommuner her.
(Arkiv) KL's ledelse vil have flere penge til at lave forebyggende arbejde, skriver KL's formand Jacob Bundsgaard og næstformand Martin Damm i Altinget som et svar på en kronik, af social- og indenrigsminister Astrid Krag.

KL kræver ekstra penge efter nyt ønske om mere forebyggelse fra Krag

Kommunernes forhold til social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) når nyt lavpunkt, efter ministeren igen opfordrer kommunerne til at bruge flere penge uden at fortælle, hvor de skal komme fra. KL's formandsskab kræver derfor flere penge fra ministeren.
Endemålet for socialpolitikken skal ikke altid være beskæftigelse, skriver social- og indenrigsminister Astrid Krag (S).

Professor: Minister lægger op til paradigmeskifte i social- og beskæftigelsespolitikken

I en kronik i Altinget blæser Astrid Krag til et ideologisk opgør med den borgerlige socialpolitiks dogme om, at beskæftigelse altid er endemålet for socialt udsatte. Hun har helt andre planer.
(Arkiv) Sagsbehandlere på jobcentrene har i gennemsnit fået færre sager på deres bord. Det er især nogle grupper af ledige, der er prioriteret i de enkelte kommuner.

To trediedele af kommunerne har betydeligt færre sager pr. sagsbehandler

Både Socialrådgiverne og HK bekræfter udviklingen. HK Kommunal frygter dog, at området igen vil blive ramt af besparelser.

Nogle kommuner har seks gange flere langtidsledige

Brøndby har seks gange så mange langtidsledige som Allerød. Se tallene for alle kommuner her.
(Arkiv) Så glade er de studerende, men mange af dem får svart ved at få job efter uddannelse. De 25-39 årige har også den højeste langtidsledighed og størst risiko for at ryge ud af dagpengesystemet.

Flest langtidsledige blandt de 30-39 årige

Andelen af langtidsledige falder støt - også blandt de 25-39 årige, der står dårligt i flere ledighedsstatistikker.
Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix

A-kasser giver kun få sanktioner

A-kasserne bruger langt sjældnere sanktioner end kommunerne over for arbejdsløse. Mindre end hver tiende sanktion er alvorlig.
(Arkiv) Seniorer mellem 60 og 64 udgør en større andel af ledige, der mister dagpenge.

Fakta: Seniorer udgør en stadig større del af de ledige, der falder ud af dagpengesystemet

I alle aldersgrupper faldt stadig færre ud af dagpengesystemet. De 60-64 år udgjorde dog en væsentlig større andel af den samlede gruppe.
En femtedel med videregående uddannelser ønsker en kortere ugentlig arbejdstid, viser tal fra Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse.

Mere end 15 procent ønsker at gå ned i arbejdstid

Mens politikere og erhvervsliv vil have medarbejdere til at arbejde mere, er det et stort ønske hos hver sjette at arbejde mindre, viser undersøgelse fra Danmarks Statistik.
(Arkiv) Direktør i brancheorganisationen Danske A-kasser forudser, at mange flere seniorer i fremtiden vil stå uden indkomstgrundlag, når pensionsalderen bliver sat op og efterlønnen helt er afskaffet.

Mange ældre mister dagpenge uden at have anden indtægt

Cirka 30 procent af de 50-59-årige, der mistede dagpenge i 2018, fik hverken løn eller offentlig ydelse.
Statsminister Mette Frederiksen (S) vil ikke løfte dagpengene i denne valgperiode.

Mette F. prioriterer reform af pension over dagpenge

Der er sket udhulning af dagpengesystemet, men statsministeren vil ikke love at rette op i denne valgperiode.
(Arkiv) Hidtil har regeringens fokus været på ledige indvandrere - og især kvinderne - til et kommende lovforslag om fuldtidsaktivering af ikke-vestlige arbejdsløse.

KL: Målgruppe uklar for 37 timers aktivering blandt ikke-vestlige ledige

Vil regeringen sende både nytilkomne flygtninge og indvandrere på kontanthjælp i fuldtidsaktivering? Ministre sender forskellige signaler.