Flere får et godt liv med IPS

Del artiklen:

Eksisterende IPS-tilbud er forbeholdt få borgere ud af en stor ledighedsgruppe, men hvad med alle de andre?

I dag anvender mere end halvdelen af landets jobcentre IPS-metoden, og når vi nu ved, at metoden virker og er effektiv, hvorfor så ikke give langt flere mennesker de samme muligheder for at opnå selvforsørgelse.

7 år med IPS i landets kommuner

I 2015 begyndte de første jobcentre i Danmark at arbejde med IPS-metoden. En evidensbaseret metode med markant bedre resultater, og hvor borgere med svære psykiatriske lidelser kommer i job og uddannelse i højere grad end i traditionelt anvendte aktiveringstilbud. 

I dag, 7 år, senere anvender mere end halvdelen af landets jobcentre IPS-metoden, og det forstår vi godt, for det virker – men nu er tiden kommet til at langt flere mennesker skal have samme muligheder for at opnå selvforsørgelse.

Siden 2015 har IPSCenter Danmark hjulpet mere end 750 mennesker med at finde vej tilbage i arbejde eller uddannelse ved at tilbyde IPS-forløb i samarbejde med jobcentre rundt om i landet. Vi ved, at metoden virker og er effektiv, og vi undrer os over, hvorfor eksisterende tilbud er forbeholdt få borgere ud af en stor ledighedsgruppe. Hvad med alle de andre? 

Flere målgrupper i job eller uddannelse

De fleste medborgere, der i dag kan få et IPS-forløb, er omfattet af psykiatrisk behandling. Det understøtter ganske vist et af metodens 8 principper, men sætter også en væsentlig begrænsning for, hvem der bliver tilbudt et forløb. Det gør IPSCenter Danmark noget ved.

Et vellykket IPS-forløb handler om aktivt at støtte borgere, der vil i beskæftigelse eller uddannelse snarere om diagnose eller tilknytning til psykiatri.

IPS-Metoden giver mulighed for, at vi kan hjælpe langt flere, nemlig ved at anvende en indsats der er baseret på modellen Supported Employment. Supported Employment (SE) er overskriften for den individuelt støttende, håndholdte og beskæftigelsesrettede indsats, der tilbydes mennesker med funktionsnedsættelser, der har behov for netop den støtte for at opnå beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked.

Mange ledige danskere har problemer som rækker ud over almindelig ledighed. Fokuserer vi på IPS-metodens mest virksomme komponenter uafhængig af psykiatrisk behandling, øger SE-indsatsens håndholdte støtte og værktøjer sandsynligheden for at flere kommer i uddannelse og job.

Vi skønner, at det kun er 5-7%² af den samlede potentielle målgruppe som i dag får IPS-tilbud.

Vi mener, at det er på høje tid at udvide IPS indsatsen, så den omfatter alle ledighedsgrupper med behov for en individuel og støttet indsats ud over rammerne for almindelige aktiveringstilbud.

Fremtidens IPS kalder vi IPS Generation 3, og vi udbyder den til alle landets kommuner. Med baggrund i udvidelsen af målgrupper, er konceptet dermed uafhængigt af den enkelte kommunes eksisterende IPS- og beskæftigelsesindsatser, og IPS Generation 3 er et supplerende tilbud til kommunens borgere. 

IPS Generation 3 som Supported Employment værktøj

IPS Generation 3 henvender sig til en bredere målgruppe, hvor funktionsnedsættelse er centralt for den manglende tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet. Vi ved, at 60%¹ fastholdes i jobbet efter endt IPS-forløb, hvilket er væsentligt højere end gennemsnittet for normale indsatser.

Målgruppen til Generation 3 forløbene har en funktionsnedsættelse, som kan være fysisk eller psykisk som stress, angst, depression, autisme, ADHD eller misbrug. 

På trods af funktionsnedsættelsen kan metodens tilgang gøre en stor forskel for borgerens egen tro på, at de kan komme i job eller uddannelse. 

Det sker ved at levere tæt individuel støtte, anvendelse af evidensbaserede redskaber, og ved det rette jobmatch eller påbegyndt uddannelse samtidig med, at konsulenten indgyder håb og fastholder borgerens tro på, at det skal lykkedes.  

Motivation og fastholdelse i jobbet

Vi ved, at motivation, vedholdenhed og konsulentens aktive lytning støtter virkeliggørelsen af kandidatens drømme og ønsker, og fastholdelsen i jobbet. Borgeren tager ejerskab for forløbet og udvikler selvrespekten. 

IPS Generation 3 er opbygget på samme måde som vores andre IPS-forløb, og den er funderet på metodens tilgange og manualer. Med Supported Employment, som værktøj, er samarbejdet mellem borger og konsulent en central drivkraft til at indfri borgerens drøm om arbejde eller uddannelse. 

Gennem kontakt mellem borger og konsulent motiveres indenfor 2- 4 uger til beskæftigelse eller uddannelse. Samtidig igangsættelses et andet centralt omdrejningspunkt, Job Development (da. Job Udvikling), der handler om at finde det helt rigtige jobmatch baseret på borgerens præferencer og kompetencer, og virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft. Målet er beskæftigelse og vi tror på, at de borgere, der vil arbejde, også fortjener at få løn for det. Tilmeld dig et af vores to webinarer om IPS Generation 3 og bliv klogere på, hvordan vi inkluderer de nye målgrupper til at blive omfattet af IPS-metoden.  

Mere viden om IPS Generation 3?

Hør om vores fremtidsvisioner, metoden og hvordan vi skaber nye drømme og jobs til den store midtergruppe, som endnu ikke er kommet ud på det almindelige arbejdsmarked via vores kommende webinarer (datoer vil blive annonceret på vores website og LinkedIn).  Vi spår, at Supported Employment vil være fremtidens tilbud til ledige borgere med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser – det giver realistisk og hurtig jobskabelse og sund fastholdelse.

Ring til os på tlf 51 90 56 06 og få en snak om, hvordan I får IPS Generation 3 til jeres lokale jobcenter og kommune eller læs mere på vores website.

*¹ I henhold til Fidelity målinger for gennemførte IPS-forløb i IPSCenter Danmark, er over 60% af kandidaterne blevet fasthold i job eller uddannelse efter forløbets afslutning.

*² Vi skønner, at der i snit er 2-3 IPS-konsulenter ansat i de 48 kommuner som arbejder med IPS. Hver konsulent har i snit 20 IPS-forløb, svarende til ca. 2.500 forløb ud af en ledighedsgruppe på ca. 50.000 med psykiske diagnoser eller psykisk sårbarhed.