Ny sagsguide for mellemkommunal refusion

Del artiklen:

Som kommunal sagsbehandler kan sager om mellemkommunal refusion udvikle sig til lidt at en gyser, fordi de retslige regler er tvetydige, og fordi der ofte er store beløb på spil. Derfor tilbyder Karnov Kommune nu en sagsguide, der leder brugeren gennem en mellemkommunal refusion.

”Det handler om mennesker og i det her tilfælde om at sikre, at en udsat borger ikke falder mellem to stole ved en flytning mellem to kommuner. Sagsbehandlerne i begge kommuner skal tage hensyn til borgerens bedste og samtidig finde en god økonomisk løsning. Dét kan være en udfordring at balancere, for lovgivningen er kompliceret, når det kommer til mellemkommunal refusion.”

Sådan opridser Ilia Jensen problematikken. Hun er forfatter til den nye sagsguide om mellemkommunal refusion i Karnov Kommune. Som chefjurist i Socialforvaltningen har hun indgående indsigt i det socialfaglige område og bruger den til at forklare, hvordan mellemkommunal refusion bedst håndteres i praksis ud fra relevante regler i ’bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område’. 

Uenighed om ansvarsplacering
For blandt andet at undgå de såkaldte normadefamilier, der flytter fra kommune til kommune for at undgå tvangsfjernelse eller andre foranstaltninger fra kommunen, blev reglerne om mellemkommunal underretning i sin tid skabt. Disse regler spiller ofte en afgørende rolle i sager om mellemkommunal refusion, som Ilia Jensen illustrerer med et fiktivt men realistisk scenarie om en familie, der flytter fra kommune A til kommune B. 

”Når familien flytter, sender kommune A en mellemretlig underretning til kommune B om, hvilke udfordringer der er, og hvilke foranstaltninger der er truffet. I kommune B ser sagsbehandleren sagsakterne og vurderer, at familiens barn bør anbringes, og at det burde kommune A have gjort, og at de derfor skal betale for anbringelsen med mellemkommunal refusion. Hvis kommune A er enig, betaler de. Hvis ikke ryger sagen til Ankestyrelsen.”

Med principafgørelser fra afgjorte sager i Ankestyrelsen og praksis fra domstolene har chefjurist, Ilia Jensen, i sagsguiden forklaret og udfoldet reglerne for mellemkommunal refusion. Selv om der er mange eksempler på alsidige sager, især på det omkostningstunge socialområde, vil der stadig opstå tvister.  

Meningen med sagsguiden er at klæde sagsbehandlerne bedst muligt på for at komme sagerne i forkøbet, fortæller Ilia Jensen:
”Sagsbehandlerne har i en travl hverdag sjældent tid til at læse love, bekendtgørelser, principafgørelser og så videre; og da slet ikke på et så komplekst område som mellemkommunal refusion. I Karnov Kommune kan de derfor nu let orientere sig i sagsguiden, der er opdelt i områder såsom anbringelse, pension, boformer og så videre. Det er let at klikke rundt i guiden og hurtigt orientere sig i reglerne på hvert område”. 

For sagsbehandlerne er sagsguiden en hjælp i hverdagen; og på mere overordnet niveau er den afgørende for kommunerne, da det er i sager om mellemkommunal refusion nogle af de største udgiftsposter ligger. Det er derfor særdeles vigtigt for hver kommune at kunne afgøre, hvem der bærer betalingspligten, lige som det er vigtigt for den enkelte borger at få den nødvendige afklaring og mulige hjælp via sagens afgørelse.

Få mere at vide om Karnov Kommune
Kontakt Morten Boland, som er seniorkonsulent for kommunerne i Karnov på tlf. 23 98 14 17.

null

           

Sagsguides i Karnov Kommune
Karnov Kommune indeholder et væld af trin-for-trin-guides, der tager sagsbehandlerne fra A til Z i behandlingen af forskellige sager. Guidene er udarbejdet af juridiske fageksperter, der til daglig arbejder tæt sammen med kommunale sagsbehandlere og dermed kender de udfordringer, som forskellige sager kan stille sagsbehandlerne overfor. De enkelte guides sikrer, at alle overvejelser er med i enhver sagsbehandling, og at love – herunder forvaltningsloven – overholdes, så resultatet er en korrekt afgørelse – og en ensartet kommunal sagsbehandling.

Læs mere om Karnov Kommune