Kommuner får adgang til CPR-numre med mulige fejl i kontanthjælpsudbetalinger

Del artiklen:

Ydelseskontorer i en række kommuner fik onsdag adgang til CPR-numre på personer, der uberettiget kan være trukket i kontanthjælp siden 2016. Nu skal alle sagerne gennemgås manuelt for at finde fejl, så pengene kan udbetales.

Af Helle Schøler Kjær, helle@nb-medier.dk

Efter mere end et års tovtrækkeri mellem landets kommuner og STAR får jobcentre nu adgang til CPR-numre for ledige på kontanthjælpsydelser, der på trods af en fritagelse for 225-timersreglen fejlagtigt kan være blevet trukket i kontanthjælp siden oktober 2016.
 
Det er flere tusinde CPR-numre, som medarbejdere i ydelseskontorerne nu skal finde manuelt i et IT-system for ydelser for at se, hvor mange borgere, der skal have penge tilbage.

For eksempel har Norddjurs Kommune fået adgang til 370 CPR-numre fra de mere end fem år, som kommunen skal rapportere om, mens STAR har vurderet, at det i to år – fra 2018 til 2020 – kun drejer sig om 29 personer, der har fået for lidt udbetalt i kommunen.

Det er ikke alle personer blandt de tilsendte CPR-numre, der formodes at have fået for lidt udbetalt, for blandt personnumrene gemmer der sig både gifte og ugifte, og ifølge STAR er det alene er ugifte, der uretmæssigt er blevet trukket i penge.

Skanderborg Kommune havde allerede inden STAR’s første henvendelse i december 2020 løbende gennemgået sager om 225-timersreglen og udbetalt penge til kontanthjælpsmodtagere, der uberettiget var blevet trukket. Kommunen fandt én borger mere efter STAR’s første henvendelse, mens STAR i december 2021 opgør antallet til ti. I det CPR-udtræk, ydelseskontoret i Skanderborg modtog onsdag, er der nu 186 personnumre, der skal gennemgås.

Det er ikke alle kommuner, der har fået tilsendt dataudtræk. Ifølge et brev fra KL til kommunerne er det kun de kommuner, der har behov for det, der får tilsendt CPR-numrene.

Kommunerne skal afslutte arbejdet senest 28. februar og sende resultatet til STAR i et særligt Excel ark.

Flere end STAR’s 3000

Tal fra Aarhus bekræfter, at der kan være mange flere, der har fået for få penge udbetalt, end styrelsen forventer. STAR vurderede, at det over to år drejede sig om 76 sager i Aarhus, men kommunen i sin gennemgang fandt i alt 269 ugifte personer, der alle har fået for lidt i kontanthjælp.

“Aarhus Kommune har valgt at genoptage alle sager fra 225-timers reglens ikrafttræden i 2016,” skriver kommunen til NB-Beskæftigelse.

Aarhus er en af tre kommuner, der ifølge STAR har svaret tilfredsstillende, efter at styrelsen siden december 2020 har bedt kommunerne undersøge, om der var kontanthjælpsmodtagere, der var blevet snydt. At det også koster noget, viser DR’s undersøgelse af sagen. I Aarhus fik en enkelt person 33.970 kroner tilbage før skat.

225-timersreglen betyder, at personer kan trækkes i kontanthjælpsydelser, hvis de ikke inden for tre år har haft ordinært og ustøttet arbejde i 225 timer. Personer, der har begrænset arbejdsevne, kan undtages for reglen.

I kortet nedenfor kan man se, hvor stor en andel af de kontanthjælpsmodtagere, der er blevet sat ned i ydelse mellem 2018 og 2020, som STAR vurderer uberettiget har fået nedsat hjælpen.

STAR skriver i et brev til kommunerne den 29. november, at tallene ikke angiver de fejl, som styrelsen forventer, kommunerne har. 

“Oversigten skal ikke bruges som rettesnor for, hvor mange fejl styrelsen forventer, at kommunerne finder, men skal alene give en forklaring på, hvorfor styrelsen stiller spørgsmål ved, at flere kommuner tidligere har meldt, at de har fundet meget få eller ingen fejl,” hedder det i brevet.

Bemærk også, at kortet kun viser mindre end halvdelen af den periode, kommunerne skal gennemgå.

Rettelse 14.1. 10:00: Vi skrev på baggrund af en DR artikel, at Aarhus fandt 753 ugifte personer, der havde fået for lidt udbetalt i kontanthjælp siden 2016. Aarhus Kommune skriver til os, at det drejer sig om betydeligt færre, nemlig 269 personer. Vi har derudover tilføjet en kommentar fra Aarhus Kommune/ hsk.

 

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv NB Beskæftigelse i 4 uger gratis og få adgang med det samme

Eller log ind nedenfor

Glemt adgangskode - lav en ny her