Seniorpension har succes: Op mod en halv gange så mange på ydelsen end forventet

Del artiklen:
(Arkiv) Seniorpension trækker alt for mange ud af arbejdsmarkedet, mener Søren Landkildehus, erhvervs- og arbejdsmarkedschef i Holstebro.
(Arkiv) Seniorpension trækker alt for mange ud af arbejdsmarkedet, mener Søren Landkildehus, erhvervs- og arbejdsmarkedschef i Holstebro.

I løbet af mindre end to år har mange flere modtaget seniorpension end forventet. Holstebros erhvervs- og arbejdsmarkedschef er bekymret: “Det her er jo en fuldbefaren og meget erfaren arbejdsstyrke, der forlader arbejdsmarkedet nogle år inden folkepensionen.”

Af Helle Schøler Kjær, helle@nb-medier.dk

Seniorpensionen er blevet populær. På under to år har knap en halv gange så mange modtaget pensionen end forudsat. Det betyder, at der ved fuld indfasning i 2025 kan være 25.000 på seniorpension i stedet for de godt 17.000 personer, som Finansministeriet forudsagde, da pensionen blev aftalt.

Seniorpensionen er for mennesker, der har et langt arbejdsliv bag sig, og som har mindre end seks år til folkepension. Det tredje afgørende krav er, at det kan dokumenteres, at man ikke kan arbejde mere end 15 timer om ugen i den branche, man kommer fra. Fra 2024 lempes arbejdstidskravet til 18 timer om ugen, og det vil betyde endnu flere på seniorpension.

I Holstebro er arbejdsmarkedschef Søren Landkildehus bekymret over tallene.

“Vi har ikke nogen, der kan erstatte den arbejdskraft. De seneste befolkningsprognoser viser jo, at vi får flere ældre og færre unge i Holstebro. Hvis ikke vi passer på vores arbejdsstyrke, vil vi se en større og større andel, der som 61-årige vil kunne træde væk fra arbejdsmarkedet. Det gør det svært at få løst de samfundsopgaver, vi har.”

I Hjørring er arbejdsmarkedschef Michael Duus Nielsen ikke overrasket over, at mange flere end forudsat har fået seniorpension.

“Den her målgruppe var også kernemålgruppen i efterlønnen, nemlig dem der ikke kan have et arbejdsliv, til de bliver folkepensionister. At det nu er en halv gang mere, end de regnede med, siger mere om skønnet, end hvor mange der opfylder kriterierne for at være nedslidte.”

“Seniorpensionen blev jo kritiseret for, at det var en ny efterløn, der kom indad bagdøren, og tallet blev derfor nok sat så lavt, som man kunne med en vis anstændighed,” siger han.

Michael Duus tror ikke, at seniorpensionen vil være så stort et træk på arbejdsudbuddet, som Holstebros arbejdsmarkedschef frygter.

“Man kan jo efter temperament mene, at det er en tikkende bombe, eller at det er et velfungerende velfærdssamfund. Vi ser folk, der er blevet vejledt af fagforeningen til at komme ind, og hvis de ikke søgte seniorpension, var der 99 procents sikkerhed for, at vi ville se dem igen alligevel.”

Det er Søren Landkildehus ikke enig i.

“Det er ikke givet, at lige præcis den her målgruppe bare ville have været på en anden forsørgelsesydelse. Helt ærligt; det her er jo en fuldbefaren og meget erfaren arbejdsstyrke, der forlader arbejdsmarkedet nogle år inden folkepensionen.”

I stedet for at acceptere, at så stort et antal går på seniorpension, skal der hellere gøres noget ved arbejdsmiljøet, lyder det fra Søren Landkildehus.

“Hvis vi kunne gøre noget mere forpligtende for at fastholde arbejdsstyrken på arbejdsmarkedet og gøre beskæftigelsen mere bæredygtig, vil det være en betydelig bedre løsning end, at de skal på en anden ydelse.”

Han efterlyser, at kommunerne får bedre muligheder for at sikre, at arbejdskraften ikke bliver nedslidt.  

“Det kan indebære, at det offentlige skal kunne facilitere virksomhedernes evne til at passe bedre på deres medarbejdere. Vi skal have mulighed for at lave bedre forebyggelsesforanstaltninger, for eksempel med brancheskift, mens man er i arbejde. Det kan understøttes af det, som Arbejdstilsynet kunne finde på at arbejde med.”
 
Større nedslidning i produktionskommuner

Både Hjørring og Holstebro hører til blandt landets produktionskommuner og har en større andel på førtidspension end mange andre kommuner. Det slår også igennem på seniorpension, fortæller Michael Duus Nielsen.

“Når vi har mange seniorpensionister heroppe, skyldes det dels vores erhvervsstruktur. De arbejdspladser, vi relativt set har flest af, er arbejdspladser med fysisk slitage i landbrug, industri, fiskeri mv. Det er også derfor, vi relativt set har mange almindelige førtidspensioner og fleksjob.”

Det forhold giver en skævvridning i forhold til andre områder. Det forstærkes af, at de to kommuner også hører til dem, der har en negativ udvikling i den del af befolkningen, der er i den arbejdsdygtige alder, lyder det fra Søren Landkildehus.

“Det betyder en yderligere skævvridning i forhold til de områder, hvor der ikke er et problem med nedgangen i arbejdsstyrken over årene. Prognoserne for udviklingen i Vestjylland er jo, at vi får meget færre i den arbejdsdygtige alder. Det slår relativt stærkt igennem i arbejdskraftsoplandet i Nordvestjylland.”

FAKTA: Sådan har vi gjort

Ved udgangen af oktober havde i alt 13.730 ældre fået udbetalt seniorpension siden januar 2020. Det er betydeligt flere end forventet i den politiske aftale, der blev indgået mellem den tidligere VLAK regering, De Radikale og Dansk Folkeparti i foråret 2019.

Dengang vurderede Finansministeriet, at 5.200 ville modtage pensionen om året. Vi har omregnet det tal til 22 måneder og sammenlignet med det faktiske antal, der har fået udbetalt seniorpension fra januar 2020 til oktober 2021. Den beregning viser, at det forventede antal er overhalet med 4.197 personer, i alt 44 procent.

Da aftalen om seniorpension blev indgået af VLAK-regeringen, DF og Radikale, skønnede Finansministeriet, at der vil være i alt cirka 17.150 personer på seniorpension, når den er fuldt indfaset i 2025. Ved at lægge 44 procent oven i det tal, når vi frem til, at der – forudsat at tilstrømningen til seniorpension fortsætter i samme omfang – være 25.000 på pensionen i 2025.

Læs også:
Seniorpension trækker fleksjobbere ud af arbejdsmarkedet

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv NB Beskæftigelse i 4 uger gratis og få adgang med det samme

Eller log ind nedenfor

Glemt adgangskode - lav en ny her