Det bliver en aktiv sommer på jobcentrene, der nu vender tilbage til mere normale tilstande.

Del artiklen:
Jobcentre ansætter flere medarbejdere til at tage presset over sommeren, hvor den aktive beskæftigelsesindsats næsten er tilbage, og tusindvis af sygedagpengemodtagere skal videre efter otte forlængelser af sygedagpengeperioden.
Jobcentre ansætter flere medarbejdere til at tage presset over sommeren, hvor den aktive beskæftigelsesindsats næsten er tilbage, og tusindvis af sygedagpengemodtagere skal videre efter otte forlængelser af sygedagpengeperioden. - Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Flere jobcentre har ansat ekstra personale til at klare den store aktivitet over sommeren. Fra i dag 1. juli er forlængelsen af sygedagpenge stoppet, og alle ledige skal igen have samtaler og aktiveres efter lovens krav.

Af Helle Schøler Kjær, helle@nb-medier.dk

30. juni markerede afslutningen af de seneste 15 måneders forlængelse af både sygedagpenge- og dagpengeperioderne. Samtidig er suspensionen af den aktive beskæftigelsesindsats ophævet – dog med enkelte overgangsregler. Det betyder, at der er fuldt drøn på i jobcentrene og i a-kasserne i de kommende måneder.

I fire af seks af landets største kommuner er der ansat ekstra personale til at håndtere de mange på sygedagpenge, der skal i gang med samtaler og jobafklaring.

‘Ikke helt almindelig drift’

I Aalborg har sygedagpengeafdelingen ansat vikarer i juli og august.

“Man kan nok ikke sige at vi sådan helt er tilbage til almindelig drift – der er trods alt et sted mellem 350 og 400 ekstra revurderinger, som skal laves hen over sommeren. Det er ikke noget, vi vil kalde en ‘pukkel’, men det betyder, at der er ekstra administrative opgaver for rådgiverne og ydelsesmedarbejderne. Vi har ansat midlertidig ekstra hjælp i juli og august, for at sikre at opgaverne kan løses, selvom det er en sommerferieperiode,” skriver forvaltningen til NB-Beskæftigelse.

I Aarhus blev der allerede i begyndelsen af året ansat flere medarbejdere til at komme igennem de mange flere på sygedagpenge, skriver driftschef for sociale forhold og beskæftigelse, Anna Marie Mikkelsen:

“I begyndelsen af 2021 blev der ansat ekstra medarbejdere i Jobcentret til at løfte opgaven vedrørende jobafklaringssagerne. Derudover har Jobcenteret ca. 350 flere sygedagpengesager end sædvanligt. Samlet søges at håndtere situationen så godt som muligt.”

“I løbet af juli og august forventes der at blive oversendt ca. 740 sager, der overgår fra sygedagpenge til jobafklaring som følge af, at den midlertidige sygedagpengeforlængelse bliver udfaset. Der forventes derudover at blive oversendt ca. 70 sager om måneden efter de almindelige bestemmelser.”

Jobcentret i København har ikke brug for ekstra arbejdskraft, skriver beskæftigelses- og integrationsforvaltningen til NB-Beskæftigelse. Det skyldes, at fristen for rehabiliteringsmøder er udsat til slutningen af marts.

“Der er på denne måde skabt mulighed for en mere smidig og løbende håndtering af de mange sager, hvor borgerne i den kommende tid skal overgå til jobafklaringsforløb. Der er således ikke tale om en ‘pukkel’ af sager, der skal håndteres hen over sommerferien, og der er på den baggrund ikke afsat yderligere ressourcer til opgaven. Opgaven forventes håndteret inden for den længere tidshorisont.”
Maks presset’

I Esbjerg bliver der travlt, men der bliver ikke ansat flere medarbejdere, lyder det fra jobcenterchef Pia Niemann Damtoft, der erkender, at der bliver travlt.

“Der er ingen tvivl om, at vi er maks. presset på antallet af sygedagpenge og jobafklaringssager,” skriver hun til NB-Beskæftigelse. 

“De borgere, der nu kommer i jobafklaringsforløb, er allerede tilknyttet en rådgiver og er i et forløb, som vi selvfølgelig fortsætter med, uagtet om de er på sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse (som man får i jobafklaring efter sygedagpenge, red.). De to målgrupper bliver varetaget af samme afdeling, hvorfor vi har kunnet sørge for en flydende overgang,” skriver Pia Damtoft.

Hun fortæller, at medarbejderne har set frem til at få mulighed for at tale fremtid med de sygemeldte, fortæller jobcenterchef Pia Niemann Dantoft.

“Der har været rigtig meget administration forbundet med de forskellige forlængelsesstykker for os i kommunerne. Dels rigtigt mange revurderinger og deraf følgende administrative pukler med høring af den enkelte borger og afgørelser. Så selve ophør af sygedagpengeforlængelser vil ikke give en pukkel, men vil derimod give tid/fri til i højere grad at tale med den enkelte borger omkring arbejdsmarkedstilknytningen.”

Pres trods fristforlængelse

Jobcentrene har normalt end frist på fire uger til at få en sag for rehabiliteringsteamet, når de første 26 uger på sygedagpenge er gået, og en ny indsats skal i gang. Den frist er som nævnt udskudt til slutningen af marts, fordi der på grund af de mange forlængelser af sygedagpengene er en stor ophobning af sygemeldte, der afventer et videre forløb.

Afdelingsleder for sygedagpengeområdet i Randers, Lars Præcius, skriver, at der er ansat to vikarer til at hjælpe med puklen af sygedagpenge.

“Vi kører aktuelt på ottende forlængelse. Noget, der har givet øgede sagstal gennem 2020 og 2021, hvor vi i januar 2021 så os nødsaget til at ansætte to vikarer i sygedagpengeafdelingen, ligesom vi har valgt at lade de midlertidigt forlængede sygedagpengesager overgå til dem, som normalt sidder med jobafklaringssager.”

“Supplerende hertil har der været sagsbehandlingsmæssige udfordringer, da de periodiske forlængelser ofte har været med tilbagevirkende kraft. De midlertidige forlængelser har medført dobbeltarbejde for sagsbehandlerne og tvivl/uvished hos borgerne,” lyder det.

I forhold til 2019 har der været en stigning i sygedagpengesager i kommunen på en tredjedel. Langt de fleste skyldes forlængelserne, mens de øvrige er blevet syge på grund af corona. I alt er der nu over 1.700 borgere på sygedagpenge i Randers. 400 skyldes forlængelser, mens knap 200 er blevet syge på grund af corona.

“Den udfordring og det pres, der har været på sygedagpenge, vil nu ramme jobafklaringsforløbene,” skriver Lars Præcius.

I Odense er der ansat to ekstra medarbejdere til at hjælpe med de mange samtaler og for sygemeldte, der skal sættes i gang på én gang.

“”Vi har vurderet, at der er behov for to midlertidige vikarer (1 år), for at komme igennem de mange sygedagpengesager, som skal overgår til jobafklaringsforløb, og som efter lovgivningen skal have 4 jobsamtaler inden for det første halve år,” siger
koncernchef i beskæftigelses- og socialforvaltningen Gorm Hjelm Andersen.

Hjælpes af faldende ledighed

Flere arbejdsløse dimittender og genoptagelse af dagpengetælleren vil øge trykket på jobcentret i Odense, men ikke så meget, at der er brug for at ansætte flere medarbejdere. 

800 ledige dagpengemodtagere har allerede opbrugt deres dagpenge, og en del af dem vil søge kontanthjælp. Samtidig kommer der ledige, der gennem a-kasseforsøget alene har været tilknyttet a-kasserne i de første måneders ledighed og nu bliver en sag i jobcentrene.

“Her vil vi skulle afvikle flere fællessamtaler med a-kasserne, men det mener vi godt, at vi kan håndtere inden for den nuværende kapacitet, i og med at antallet af tilmeldte ledige generelt har været kraftigt faldende henover foråret og den tidlige sommer. I forhold til ret og pligt til tilbud har vi disponeret efter at have tilbud til rådighed i forhold til både dimittender som dem, der overgår fra a-kasseforsøget,” fortæller Gorm Hjelm Andersen. 

Også i København forventer beskæftigelses- og integrationsforvaltningen, at den faldende ledighed vil hjælpe til med at gøre en sommerpukkel håndterbar. 

Jobcentret har – i lighed med andre kommuner – i flere måneder sat mange aktivtilbud i gang, skriver forvaltningen til NB-Beskæftigelse.

“De døde perioder i dagpengeledigheden har rykket tidspunktet for ret- og pligttilbud, ledigheden er faldende, og der er mangel på arbejdskraft inden for flere brancher. I lyset af dette forventer forvaltningen ikke, at der vil være et øget behov for en aktiv indsats grundet ret og pligt for dagpengemodtagere hen over sommeren.”

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv NB Beskæftigelse i 4 uger gratis og få adgang med det samme

Eller log ind nedenfor

Glemt adgangskode - lav en ny her