‘Det er svært at komme i virksomhedspraktik, hvis du slet ikke kan komme ud af døren’

Del artiklen:
Man skal være rigtig dårlig for at få tillæg som aktivitetsparat ung, fortæller koordinerende sagsbehandler Randi Kudsk Olsen. Hun er bekymret for Ydelseskommissionens forslag om at tage tillæg fra unge.
Man skal være rigtig dårlig for at få tillæg som aktivitetsparat ung, fortæller koordinerende sagsbehandler Randi Kudsk Olsen. Hun er bekymret for Ydelseskommissionens forslag om at tage tillæg fra unge.

Ydelseskommissionens forslag om at tage tillægget fra unge med psykiske diagnoser kommer til at gøre ondt. ‘Det er nogle sårbare unge, der virkelig får et økonomiske smæk, hvis det her går igennem,’ siger sagsbehandler.

Af Helle Schøler Kjær, [email protected]

Op mod tre fjerdedele af de unge på uddannelseshjælp i Silkeborg Kommune vil gå i gennemsnit 4.000 kroner ned i ydelse om måneden, hvis Ydelseskommissionens forslag om at fjerne tillæg til sårbare unge går igennem.

Randi Kudsk Olsen er koordinerende sagsbehandler i Ungeguiden i Silkeborg, og det er især unge med psykiske og sociale udfordringer, hun har på sin sagsstamme.

“Mange af dem, jeg arbejder med, er behandlingstilbud. Nogle er skizofrene, andre er borderline og en hel del er autister,” fortæller hun.

Ud af Randi Kudsk Olsens sagsstamme på 36 unge er fem forsørgere. Det betyder, at de vil stige i ydelse med Ydelseskommissionens forslag, der i store træk flytter penge fra enlige til børnefamilier. To andre bor hjemme, og de vil også miste et betydeligt beløb.

“Resten af de unge, jeg er tilknyttet, står til at miste lige omkring 4.000 kroner. Det er nogle sårbare unge, der virkelig får økonomiske smæk, hvis det her går igennem.”

“Jeg er bekymret for, hvad der skal ske med deres boliger. Hvad skal dem i Silkeborg stille op med en husleje på omkring 5.000? Mange kommer måske til at skulle finde boliger i yderområderne af kommunen, hvilket vil øge udfordringerne i forhold til, at de kan deltage i relevante og udviklende tilbud, hvis de ikke en gang har råd til at tage bussen,” siger Randi Kudsk Olsen.

Ydelseskommissionen har foreslået at lave en overgangsordning for de kontanthjælpsmodtagere, der for eksempel får problemer med huslejen. Et tilskud på op til 2.000 kroner om måneden i højst et år skal hjælpe med omstillingen. Samtidig foreslår kommissionen, at der skal kunne gives tilskud til enkeltydelser og transport.

“De er øremærket hjælp til lige præcis denne gruppe sårbare borgere. Der er måske nogen, der skal finde en ny bolig. Det kan også være medicinudgifter, der hidtil har været dækket af tillæg,” siger Jon Kvist, der er medlem af Ydelseskommissionen

Læs også:
Sårbare unge mister tillæg med nyt forslag

.

‘Man skal være rigtig dårlig for at være aktivitetsparat’

Ydelseskommissionen foreslår også, at straf erstattes af belønning. 225-timers reglen skal væk, så kontanthjælpsmodtagere ikke længere skal arbejde 225 timer om året for at opretholde ydelsen. I stedet skal de, der er på grundsatsen, beholde de penge, de tjener uden træk i ydelsen, indtil indtjeningen når op på den forhøjede sats. Forskellen på de to satser er for enlige 4.350 kroner, inklusiv tillæg. Se mere om satser i fakta-ark 2 og 6 på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.

Men den ordning kan de unge, Randi Kudsk Olsen arbejder med, kun i meget begrænset omfang kunne få gavn af, mener hun.

“De unge, vi arbejder med, har massive helbredsmæssige og sociale problemer. Vi har unge, der er psykotiske, og unge med massiv angst. Og tit, når jeg fortæller om en sag, siger folk, at jeg finder den dårligste sag. Men nej, man skal i Danmark være rigtig dårlig for at være aktivitetsparate (og ikke job-parat, red.) og få tillægget. De unge på min sagsstamme er i forvejen fritaget for 225-timers reglen. Det kan være svært for en psykotisk at komme i virksomhedspraktik, hvis du slet ikke kan komme ud af døren,” siger Randi Kudsk Olsen.

“Vi modtager unge med autisme, når de fylder 18 år. Nogle af dem har også depressioner, fordi de har svært ved at rumme deres lidelse. De vil få en lang årrække, hvor de ikke vil have mulighed for forhøjet sats.”

I Silkeborg var 385 af i alt 526 unge visiteret som aktivitetsparate i april i år, og de fik derfor enten et aktivitetstillæg eller et diagnosetillæg, som gives til unge med skizofreni og psykoser.

Ja tak til kvalificerede tilbud

Ydelseskommissionen erkender, at ikke alle på grundsatsen kan arbejde i få timer, og foreslår derfor, at der udvikles et forløb til sårbare kontanthjælpsmodtagere, der også skal indeholde økonomiske incitamenter.

“Det kan være for eksempel et misbrugsforløb eller et forløb, hvor man arbejder med sin angst, der belønnes. Det kan være store skridt for den enkelte, som i dag mangler anerkendelse i systemet,” siger professor Jon Kvist.

Til det siger Randi Kudsk Olsen:

“Vi vil med kyshånd sige ja tak til tilbud til allermest sårbare, men det skal være kvalificerede tilbud. Der er fine behandlingstilbud fra psykiatrien, men der er ikke særlig mange tilbud til autister, og de er rigtig dyre. Der er faktisk ikke nogen af de unge, jeg samarbejder med, der bare står på en sagsstamme, hvor der slet ikke sker noget. Vi har en håndfuld unge, der ikke har nogen sygdomsindsigt, men de fleste har et stort ønske om at blive bedre.”

Ingen ønsker at være i systemet

Det økonomiske rationale i at fjerne tillæggene til de unge er, at det ikke giver dem noget incitament til at blive bedre, fordi de så mister deres tillæg.

“Det giver alle kommuner et problem. Udsigten til en halvering af ydelsen ved fremskridt, kan gøre det svært for en jobkonsulent at få unges fokus og motivation på arbejde, uddannelse og andre aktiviteter, der skal hjælpe den unge med at tage nogle skridt frem i livet,” siger Jon Kvist.

Det afviser Randi Kudsk Olsen.

“Når vi  har unge, der er ved at være så gode, at de kan deltage i undervisning, og vi vurderer, at de er uddannelsesparate, så mister de deres tillæg. Jeg har ikke oplevet, at de forsøgte at gøre sig dårligere. Helt generelt har jeg ikke oplevet, at nogen overhovedet ønsker at være i det system. Nu har jeg snart arbejdet med unge igennem 13 år, og den der ide om, at der er nogle unge aktivitetsparate, der snyder, den holder ikke. Der er endda en gruppe, der frasiger sig al hjælp.”

Læs også:
Over 20.000 unge vil gå ned i ydelse med nyt kontanthjælpssystem

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv NB Beskæftigelse i 4 uger gratis og få adgang med det samme

Eller log ind nedenfor

Glemt adgangskode - lav en ny her